အလုပ္သင္/အေတြ႔အႀကဳံ ဖလွယ္ေရး အစီအစဥ္

၃ လ ၾကာျမင့္မည့္ အလုပ္သင္/အေတြ႔အႀကဳံ ဖလွယ္ေရး အစီအစဥ္ကုိ သတင္းေထာက္၊ ဘေလာ္ဂါ၊ ဓာတ္ပုံဆရာ၊ အုိင္တီ ကြ်မ္းက်င္သူ စသည့္ မီဒီယာတြင္ စိတ္၀င္စားသူ မည္သူမဆုိ ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္သည္။

ဤအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္သည့္ မီဒီယာ (free media)၊ လြတ္လပ္သည့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း (skills in independent journalism)၊ ေခတ္မီ နည္းပညာ ဗဟုသုတ (know-how knowledge of modern technology) တုိ႔ကုိ ေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေတြးအျမင္မ်ား ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ (field trip) လည္း ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္လုပ္ကုိင္လုိသူသည္ ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မသက္ဆုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။

စိတ္၀င္စားသူမ်ားသည္ မန္ေနဂ်ာ ဦး၀င္းသူ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ထံသုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာ ေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ မၾကာေသးမီက ရုိက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပုံတပုံကုိ ပူးတဲြေပးပုိ႔ရမည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္