စားသံုးသူမ်ားအေရး စစ္အစိုးရ ေခါင္းထဲ လံုး၀ မရွိ

ယခင္က တရုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အားထားမွီခိုေနရရာမွ တဖန္ေျပာင္းျပန္လွန္၍ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ယခုေတာ့ တရုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို မသံုးစြဲၾကရန္ စားသံုးသူမ်ားကို တိုက္တြန္းေနျပန္သည္ ။

ယခင္က အိမ္နီးခ်င္းတရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အဆိပ္သင့္ႏို႔မႈန္႔မ်ား ျပႆနာတက္ေနသည့္ အေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ စက္မႈထုတ္ ကုန္ မယ္လမင္းဓါတ္ (melamine) ပါ၀င္ၿပီး အဆိပ္သင့္ေစသည့္ႏို႔မႈန္႔ကို ေသာက္သံုးမိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကေလးအခ်ဳိ႔ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ဖ်ားနာခဲ့ၾကရသည့္ အေၾကာင္းကို အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းစာမ်ားက အေမွာင္ခ်ထားခဲ့ၿပီးမွ ယခုကဲ့သို႔ တိုက္တြန္းခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရက ႏို႔မႈန္႔အႏၱရာယ္ကို ေနာက္က်မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ သတိေပးခဲ့ရံုသာမက၊ ေစ်းဆိုင္မ်ားမွ မယ္လမင္းဓါတ္ ပါ၀င္ ေနသည့္ ႏို႔မႈန္႔မ်ားကို စစ္ေဆးရန္၊ ဖယ္ရွားဖ်က္ဆီးရန္ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္မည့္ အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပးခဲ့ျခင္းလည္း မရွိပါ။ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ေဖာ္ျပရံုမွ်သာ ရွိခဲ့ပါသည္။

သိရွိရသမွ် ႏို႔မႈန္႔ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ အာဏာပိုင္မ်ားက မြန္ဂိုလီးယားအတြင္းပိုင္းေဒသ ယီလီ စက္မႈအုပ္စု (Yili Industrial Group) မွ တင္ သြင္းလာခဲ့သည့္ မယ္လမင္းဆိပ္သင့္ေနသည့္ ကေလးအစားအစာ ၁၆ တန္ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။

ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ၾက၍ အဖိုးခ်ဳိပစၥည္းေနာက္လိုက္ေနၾကရသည့္ စားသံုးသူမ်ားက ပလပ္စတစ္အိပ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ထုပ္ပိုးေရာင္းခ်ေနသည့္ ႏို႔မႈန္႔မ်ား၊ ရက္စြဲလြန္ ထုတ္ကုန္မ်ား သံုးစြဲေနၾကရျခင္းကို ကာကြယ္တားဆီးေပးမႈ အလ်ဥ္းမရွိခဲ့ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ မယ္လမင္းဓါတ္ပါ၀င္သည့္ ႏို႔မႈန္႔ကို ေသာက္သံုးမိ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးမည္မွ် ထိ ခိုက္ဖ်ားနာ ခဲ့သည္ကိုလည္း အတိအက် မသိရွိရပါ။

အစိုးရက စားသံုးသူမ်ားအေရး ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒျပဌာန္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိသလို၊ အစိုးရကိုယ္၌က စားသံုးသူမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးထက္ ၎တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ကို သာ ပို၍ အာရံုထားေနခဲ့သည္။

မယ္လမင္းဓါတ္ပါသည့္ ႏို႔မႈန္႔တခုတည္းသာ မဟုတ္ပါ။ အျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း ကာကြယ္ေပးမႈမ်ား ကင္းမဲ့ေနပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ အပတ္အနည္းငယ္က ခရီးသြားမ်ား စီးလာၾကသည့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ (CNG) သံုး ယာဥ္မ်ား ၃ စင္းတိုင္တိုင္ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါေသးသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ခရီးသြားေနၾကရသည့္သူမ်ား က ဓါတ္ေငြ႔သံုး ဘတ္စကားမ်ား စီးရမည္ဆိုလွ်င္ စိုးရြံ႔ေနၾကရသည္။

တိုက္ႀကီး-ရန္ကုန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပါက္ကြဲမႈတြင္ ေမာင္းႏွင္လာ သည့္ ပစ္ကပ္ကားေပၚရွိ လူ ၇ ဦး အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့ရၿပီး၊ တဦးအျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ကားေမာင္းသူ၊ စပယ္ယာ ႏွင့္ အျခားခရီးသည္ ၅ ဦး ေပါက္ကြဲမႈတြင္ ပြဲခ်င္းၿပီး အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့ရပါသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔လယ္တြင္ ဘတ္စကားတစီး ေပါက္ကြဲခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ကံေကာင္း ေထာက္မ၍ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ မရွိခဲ့ပါ။ စက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္းက ျဖစ္ခဲ့သည့္ အင္းစိန္ၿမိဳ႔နယ္တြင္း ဘတ္စကား ေပါက္ ကြဲမႈတြင္မူ လူ ၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါသည္။

ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို "စစ္ေဆးေနဆဲရွိေၾကာင္း" အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း ေလ့လာသူမ်ားကမူ စစ္အစိုးရက လူအမ်ား ေမ့ေလ်ာ့သည္အထိ အခ်ိန္ယူ ေစာင့္ေနၾကၿပီး၊ ေနာက္ဆံုး မည္သို႔မွ်အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ ၿပီးသြားလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကပါသည္။

ထိုသို႔ယံုၾကည္ရန္လည္း အေၾကာင္းက ခိုင္လံုေနပါသည္။ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ (CNG) သံုးယာဥ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းေပးသည့္ လုပ္ငန္း၊ ဓါတ္ေငြ႔ျဖည့္ဆိုင္ စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အိုင္ဂ်ီအီး ကုမၸဏီလီမိတက္ (IGE Co. Ltd) မွာ စစ္အစိုးရအတြင္း အာဏာႀကီးသည့္ စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္း၏ သားမ်ား ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီ ျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုးရႏွင့္ အလြမ္းသင့္ေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ ဦးေအာင္ေသာင္းကိုယ္၌ကလည္း စစ္အစိုးရ၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ ပင္မ သာ၀ကတဦးသဖြယ္ အားကိုးေနရေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္အေရး ယူဖြယ္ မရွိဟု တြက္ခ်က္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ခံ လူတဦးက ၿမိဳ႔တြင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ သြားလာၾကရမည့္ ဘတ္စကားမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား စီးရန္ ေၾကာက္ရြံ႔ေနၾကရသည့္ အေျခအေနကို "ဗံုးေပၚမွာ ထိုင္ေနၾကရသလိုပဲဗ်ာ" ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္