တိုင္းရင္းသား ၅ ပါတီ ေၾကညာခ်က္ထုတ္

နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားကုိ ရပ္စဲၿပီး ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ အျမန္ဆုံးေခၚ ယူရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ တုိင္းရင္းသား ညီေနာင္ ၅ ပါတီက ယမန္ေန႔က ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ အစုိးရသစ္ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလုံးကုိ အျမန္ဆုံးျပန္လႊတ္ ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ပါရွိသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္