အစိုးရ ႏွင့္ ၀ အဖြဲ႕ ပထမ အႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး

အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ၀ အထူးေဒသ၂ အဖြဲ႕တို႔သည္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔က ရွမ္းျပည္နယ္ လား႐ႈိးၿမိဳ႕တြင္ ပထမအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးသည္။ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ႏွစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေရး၊ မူး ယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္ေရး၊ နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စီးပြားေရး အေျခခံမ်ား စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးေရး ကိစၥမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ အစိုးရဘက္က ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ ၉ ဦး ၊ ၀ ဘက္က ဒု ဥကၠ႒ ဦးေရွာက္ မင္လ်ံႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၅ ဦးတို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္