မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎အဖြဲ႕သည္ မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ လလယ္ခန္႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ရသည္ဟု NMSP ႏွင့္ နီးစပ္သူကေျပာသည္။
ေဆြးေႏြးရာ၌ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC)၏ မူအတိုင္း ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။ UNFC ကုိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၆ ဖြဲ႔ႏွင့္ တျခားေသာ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသည့္ အဖြဲ႕၆ ဖြဲ႕တို႔ပူးေပါင္း၍ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ က စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ UNFC အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရာ၌ တဖြဲ႕ခ်င္းမေဆြးေႏြးဘဲ အားလုံးႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ထားသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္