လႊတ္ေတာ္သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေနာက္ေၾကာင္းရာဝဇင္ကို စံုစမ္း

လႊတ္ေတာ္တြင္ သတင္းယူေသာ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၏ ေနာက္ေၾကာင္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းတပ္ဖြဲ႔က လိုက္လံ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရသည္။ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေနအိမ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ားသို႔ သတင္းတပ္ဖြဲ႔မွ သြားေရာက္ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ သြားေရာက္ သတင္းယူရန္ စာေပစိစစ္ေရး႐ံုးသို႔ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း ေလွ်ာက္လႊာ ျဖည့္စြက္ရၿပီး အဆိုပါ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းမ်ား မွန္ကန္မႈရွိမရွိႏွင့္ မည္သည့္ ဂ်ာနယ္မွ သတင္းေထာက္ ဟုတ္မဟုတ္ လိုက္လံစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္