ဒု သမၼတ တရုတ္ျပည္သြားမည္

ဒုတိယ သမၼတ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးသည္ လာမည့္ရက္ပုိင္းအတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ အလည္အပတ္ခရီး သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အသိုင္းအဝန္းမွ ၾကားသိရသည္။ ယခင္ စစ္အစုိးရ လက္ထက္က စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ တာ၀န္ယူခဲ့ေသာ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးသည္ လာမည့္ တရုတ္ျပည္ ခရီးစဥ္တြင္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆုံကိစၥကုိ တရုတ္အစုိးရႏွင့္ ေျဖရွင္းဖြယ္ရွိၿပီး ၎ႏွင့္အတူ အမွတ္ ၁ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးအပါအ၀င္ တျခားေသာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တခ်ိဳ႕ကုိပါ ေခၚေဆာင္သြားမည္ ဟု သိရသည္။ ယင္း တရုတ္ျပည္သြားမည့္ ရက္ကုိမူ အတိအက် မသိရေသးေပ။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္