ဆည္ရပ္တန္႔မႈ ျမန္မာအစိုးရကို ဂြ်န္မက္ကိန္း ခ်ီးက်ဴး

ျပည္သူလူထု၏ သေဘာမတူ ကန္႔ကြက္ေနမႈေၾကာင့္ ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္း ရပ္တန္႔လိုက္ျခင္းသည္ “ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ လုပ္ရပ္” ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂြ်န္မက္ကိန္းက ျမန္မာအစိုးရကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုလုိ္က္သည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ျပည္သူလူထု၏ အသံကို နားေထာင္ၿပီး ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ အစိုးရမူဝါဒတြင္ မထင္မွတ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္လိုက္ေၾကာင္း ဂြ်န္မက္ကိန္းက ေျပာသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္