ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းကိုလည္း ရပ္တန္႔ေပးရန္ ေတာင္းဆို

ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းအား ဆိုင္းငံ့ထားၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြယ္တန္းမည့္ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္းကိုလည္း ရပ္ဆိုင္းသင့္ေၾကာင္း ေရႊဂက္ (စ္) ဆန္႔က်င္ေရး လွႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔က ယေန႔ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔အား ျဖတ္သန္းသြားမည့္ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈ စီးပြားေရးပ်က္စီးမႈ၊ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ရန္ ေတာင္းဆိုရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္