ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တရားစခန္းဝင္မည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လာမည့္ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ ၅ ရက္ၾကာ ယာယီတရားစခန္း ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ တရားစခန္းဝင္မည္ကို အတိအက် သတ္မွတ္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ယခုရက္ပုိင္းမွ စတင္ကာ ေတြ႔ဆုံလုပ္ကုိင္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အၿပီးသတ္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အသုိင္းအ၀န္းမွ သိရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္၌ ေန႔စဥ္ ၂ နာရီခန္႔ အခ်ိန္ယူကာ တရားထုိင္သည့္အလုပ္ကုိ လုပ္ေနသည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္