သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ မၾကာမီ အိႏၵိယ သြားမည္

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ၎၏ သမၼတသက္တမ္းအတြင္း ပထမဆံုးခရီးစဥ္အျဖစ္ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ခရီးစဥ္ ကာလမွာ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သမၼတ၏ အိႏၵိယ ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ ဒု သမၼတ သီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦးက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎ခရီးစဥ္ ၏ တရားဝင္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ မွ ၂၆ ရက္အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ တ႐ုတ္-အာဆီယံ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ ေရာက္ရန္ျဖစ္ၿပီး မၾကာမီကရပ္တန္႔လိုက္သည့္ ျမစ္ဆံုဆည္အေရးကိုလည္း တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္