ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား မၾကာမီလႊတ္ေပးမည္

ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို မၾကာမီ ရက္ပိုင္းအတြင္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳမည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေနာ္ေဝ ဒု ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း ေနာ္ေဝ ႐ုပ္သံဌာနက ထုတ္လႊင့္ေၾကညာ သြားသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ား အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္မွတဆင့္ အင္းစိန္ေထာင္မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားက ေၾကညာခ်က္တခု ထုတ္ျပန္ရာ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းခြင့္တရပ္ကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေၾကညာေပးျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္