အက်ဥ္းသား ၆ ေထာင္ေက်ာ္ကို မနက္ျဖန္မွစ၍ ဆက္တုိက္ လႊတ္ေပးသြားမည္

အက်ဥ္းသား ၆၃၅၉ ဦးကုိ မနက္ျဖန္ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ (အဘိဓမၼာ အခါေတာ္ေန႔) မွ စတင္၍ ဆက္တုိက္ လႊတ္ေပးသြားမည္ဟု ျမန္မာရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ယေန႔ေန႔လယ္ ၁ နာရီတြင္ ေၾကညာသြားသည္။ ေၾကညာ ခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားဟု ခြဲျခား ေဖာ္ျပျခင္းမရွိဘဲ အက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးအနက္ ထုိက္သင့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ကို က်ခံၿပီး စည္းကမ္းရွိ၍ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္သူ၊ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္သူ၊ က်န္းမာေရး မေကာင္းသူ၊ ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းေနသူ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးမည္ဟုသာ ေဖာ္ျပထားသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္