ျမန္မာတပ္မေတာ္အတြင္း ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမ်ား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ ၂၀၁၁ ဇြန္လမွစ၍ ဒုတိယတန္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအတြင္း အာခံမႈ၊ မေၾကလည္မႈမ်ား စတင္ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာလ သံဃာ့အေရး အခင္းမွစ၍ စစ္တပ္ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္း ေအးခ်မ္းစြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းလိုေသာ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ၾကမ္းတမ္းစြာ အင္အားသံုး ေျဖရွင္းလိုေသာ သေဘာထား တင္းမာသည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားဟူ၍ အျမင္ႏွစ္မ်ိဳးကြဲခ့ဲသည္။

Aung Lin Htut-Pho၂၀၀၇ သံဃာအေရးအခင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္တပ္အတြင္း တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ အမိန္႔နာခံမႈ အားနည္းလာသည္ဟု ေျပာရေပမည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အသက္ ၅၀ ၀န္းက်င္ ေခတ္အျမင္ အေတြးအေခၚရွိေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အမ်ားစုသည္ လက္ရွိအေျခအေနေပၚတြင္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈ မျပဳလုပ္လိုၾကပါ။

လက္ရွိ ထိန္းသိမ္း စစ္ေဆးေမးျမန္းခံေနရေသာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ စစ္ဆင္ေရးအထူး အဖြ႔ဲမႉးမ်ားျဖစ္သည့္ ယာယီ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေငြ၊ ယာယီ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုး၊ စစ္ေဆးေရးႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ယာယီ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ၿဖိဳး၊ ေတာင္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ယာယီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းသန္း ၊ ႀတိဂံတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉး ယာယီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သန္းထြန္းဦး တို႔သည္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ခြ်တ္ၿခံဳက်ၿပီး စစ္သည္မ်ားအပါ၀င္ တႏိုင္ငံလုံး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနမွႈကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ နားလည္သည္။ ၎တို႔သည္ ျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းလိုသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍လည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ အျမင္ကြဲျပားေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အပါအ၀င္ စစ္တပ္အရာရွိႀကီးမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ ထိမ္းသိမ္းဆဲ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ျပႆနာ၏အစသည္ ႏိုင္ငံေတာ္မူ၀ါဒအသစ္ဟု ေျပာရမည္႔ ဆင္းရဲမြဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ တပ္မႉးႀကီးမ်ား၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမ၊ ဇြန္ ပုံမွန္ ေလးလပတ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေခါင္းစဥ္တခုအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ရာမွ စသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ အဆိုပါအစည္းအေ၀းမတိုင္မီ စစ္တပ္အတြင္းတြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ေလာက္မွစ၍ ျပည္ပ VOA, BBC, RFA, DVB အသံလႊင့္ဌာနမ်ား၏ စစ္တပ္အတြင္း စစ္သည္ႏွင့္ မိသားစုမ်ားအား လံႈ႔ေဆာ္ေပးႏိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္  စစ္တပ္အတြင္းတြင္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ မိသားစု စီးပြားေရး မေျပလည္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမႈလက္ေအာက္ရွိ ရဲမြန္တပ္နယ္၊ အင္းတေကာ္ တပ္နယ္၊ ေမွာ္ဘီတပ္နယ္မ်ားရွိ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ အရာရွိစစ္သည္မ်ား ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ပုန္ကန္မႈမ်ား ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ထိုက့ဲသို႔ အေရးဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္တပ္အတြင္း ထိပ္ပိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အေတာ္ တုန္လႈပ္ခ့ဲၾကသည္။

အလားတူ တျခားစစ္တိုင္းမ်ားတြင္လည္း စစ္သည္တခ်ိဳ႕ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္သည္မ်ားအား လစာေငြ က်ပ္ ၂၀၀၀၀ ႏွင့္ ရိကၡာအစိုေငြမ်ား ထပ္မံတိုးျမွင့္ေပးခ့ဲၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကုန္ေစ်းႏူန္း ျမင့္တက္ေနမႈေၾကာင့္ စစ္သည္မ်ား၏ မိသားစုစား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပမႈမရွိခ့ဲပါ။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွစ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားခ့ဲေသာ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (DKBA)  ခြဲထြက္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား စတင္ျဖစ္ခ့ဲၿပီး ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSA) တပ္မ်ား၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) တို႔ႏွင့္ပါ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလာသည္။ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ အစိုးရတပ္မွ စစ္သည္ အက်အဆုံးမ်ားခ့ဲမႈအေပၚ တပ္မႉးႀကီးမ်ားႏွင့္ တပ္မႉးငယ္မ်ားအၾကား သူေၾကာင့္ကိုယ့္ေၾကာင့္ဟူ၍ ျပစ္တင္ေျပာဆို ေ၀ဖန္ခ့ဲၾကသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြဲႀကီးငယ္မ်ားတြင္ စစ္တပ္ဘက္မွသာ အက်အဆုံးႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ မ်ားျပားသည့္အတြက္ စစ္သည္မ်ား စိတ္ဓာတ္က်ကာ တပ္မွထြက္ေျပးသူ ေျပး၊ ရန္သူထံ လက္နက္ခ်သူ ခ် ပိုမိုျဖစ္လာခ့ဲသည္။ KIA ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေနေသာ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ ခလရ (၃၇) ဆိုလွ်င္ စစ္သည္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ စစ္ဆင္ေရးထြက္ရန္အမိန္႔ကို တပ္ရင္းမႉး ကိုယ္တိုင္ ျငင္းဆိုၿပီး အေရးယူခံသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိခ့ဲသည္ဟု သိရသည္။

တပ္မေတာ္တပ္မႉးႀကီးမ်ား၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမ၊ ဇြန္ ပုံမွန္ ေလးလပတ္အစည္းအေ၀းတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ႏိုင္ငံေတာ္မူ၀ါဒျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္အတြင္းရွိ စစ္သည္မိသားစုမ်ား စား၀တ္ေနေရး သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေပၚတပ္မႉးမ်ားအား တင္ျပခိုင္းသည္မ်ားရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ စစ္သည္ အက်အဆုံးမ်ားမႈ၊ စစ္ေရးစြမ္းရည္ က်ေနမႈ၊ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ျပည္သူလူထုအေပၚ စည္း႐ုံးေရးစြမ္းရည္ က်ဆင္းေနမႈ၊ တပ္တြင္း စစ္ေျပးမ်ားမႈ၊ အမႈအခင္းမ်ားျပားျခင္း၊ တပ္အတြင္းစည္းလုံး ညီညြတ္မႈ အားနည္းၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္ က်ဆင္းလာမႈတို႔အေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က လက္ေအာက္တပ္မႉးႀကီးမ်ားအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းသည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ေသာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တခ်ိဳ႕ႏွင့္ စစ္တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္တခ်ဳိ႕တို႔က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ အမွန္တကယ္ ေအာက္ေျခစစ္သည္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ စစ္သည္ႏွင့္ မိသားစုမ်ား၏ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ဒုကၡခံစားေနရမႈမ်ား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး အဆင့္အလြန္ နိမ့္က်ေနမႈမ်ား၊ စီးပြားေရး မေျပလည္မႈေၾကာင့္ စစ္ေျပးမ်ားလာရျခင္းမ်ားကို တင္ျပခဲ့ၾကသည္။
အစစအရာရာ ခြ်တ္ၿခံဳက်ၿပီး စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပားေနျခင္းေၾကာင့္ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ အဆံုးအ႐ံႈးမ်ားလာရျခင္းတို႔ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိအစိုးရသစ္၏ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ စစ္တိုင္းဌာနခ်ဳပ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေၾကလည္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းေျပာဆိုၾကရာမွ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ မေျပမလည္ျဖစ္ခ့ဲၾကသည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ့ဲသူမ်ားကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊအား တိုင္ၾကားခ့ဲသည္။ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္ရွိ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ အာခံသည္ဟု ယူဆသူမ်ားကို ထံုးစံအတိုင္း လာဘ္စားသည္ဟူေသာ ပုဒ္မျဖင့္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

အတည္ျပဳဆဲသတင္းမ်ားအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊသည္ တပ္မေတာ္မွ တရား၀င္ အနားယူေသးျခင္း မရွိေသးပါ။ လက္ရွိအဆင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ရာထူးကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အသစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္အား လႊဲေပးရန္ အစီစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊသည္ ၄င္း၏ ေနအိမ္၀န္းအတြင္း ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ထားဆဲျဖစ္သည္။ စစ္ဘက္လက္ေထာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေန၀င္း၊ အမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုးရွိန္ႏွင့္ ႐ုံးအဖြဲ႔ ယခင္အတိုင္း ရွိေနပါသည္။ ပုံမွန္ တနလၤာမွ ေသာၾကာေန႔ နံနက္တိုင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၊ ဒု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုး၀င္း၊ ၾကည္းေရေလ ညွိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမႉး ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လွေ႒း၀င္းတို႔သည္ ပုံမွန္ သတင္းပို႔ လမ္းညႊန္ခ်က္ ခံယူရဆဲျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ဒု သမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင္ဦး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္းတို႔ကို သီးျခားေခၚေတြ႔ေလ့ရွိၿပီး  ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္မွ ဆင့္ေခၚေပးရသည္ဟု သိရပါသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ႀက့ံဖြံ႔ပါတီမွ ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔သည္ ယခင္အတိုင္း ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ လမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊထံ ၀င္ထြက္ခြင့္ရွိေနဆဲဟု ဆိုပါသည္။

အစိုးရသစ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ လမ္းညႊန္မႈေအာက္တြင္ အျပည့္အ၀ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အေရး အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ အစိုးရသစ္ တက္လာကာစတြင္ တင္းတင္းမာမာ ျပသခ့ဲေသာ္လည္း ယေန႔ ေပ်ာ့ေျပာင္းသေယာင္ ျပသလာမႈမ်ားသည္ စစ္တပ္အတြင္း အေျခခံစစ္သည္မွသည္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဆင့္မ်ားအထိ အမိန္႔မနာခံမႈ၊ ပုန္ကန္မႈမ်ားႏွင့္ တစိတ္တပိုင္း ဆက္စပ္ေနသည္။

သမိုင္းေၾကာင္းအရ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ျဖဳတ္ထုတ္ခံခ့ဲရေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အခါကဲ့သို႔ အေျခခံစစ္သည္ အမ်ားစုပါ၀င္ၿပီး ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈ၊ အမိန္႔မနာခံမႈမ်ား မရွိခ့ဲပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း အျပင္းထန္ဆံုး ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖိအားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္၊ အာရပ္ကမာၻ၏ ေျပာင္းလဲေနမႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသို႔ ႐ိုက္ခတ္ေနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တိုင္းရင္းသား၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေရးကစားေနမႈကို သတိႀကီးစြာ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၀န္းရံ၍ သတင္းအမွန္မ်ားေပးျခင္း၊ အားေပးေထာက္ခံျခင္းျဖင့္ ကူညီၾကသင့္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္လည္း မဟာဗ်ဴဟာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ျပည္သူလူထုအား လမ္းညႊန္မႈမ်ား ပီပီျပင္ျပင္ ညႊန္ၾကားေပးေစလိုပါသည္။

(ဗိုလ္မႉးေဟာင္း ေအာင္လင္းထြဋ္သည္ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုး၌ သံမႉးႀကီး စသည့္ တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္၌ ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံခဲ့သည္။)
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္