အကြဲအၿပဲ ဇာတ္လမ္း

ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးကို စစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲ လိုုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုပဲ ဦးေနဝင္းက သူ႔ေနာက္ေတာ္ပါ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို အာဏာလႊဲေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒါကို အေခၚအေဝၚအားျဖင့္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ အားလံုးသိတဲ့ကိစၥပါ။

u-sein-win-bookshelf
စာအုပ္အမည္။    ။ အကြဲအၿပဲ ဇာတ္လမ္း
စာေရးသူ။   ။ ဂါးဒီးယန္း ဦးစိန္ဝင္း
ထုတ္ေဝခုႏွစ္။    ။ ၁၉၈၉ ခု မတ္လ
အုပ္ေရ။    ။ ၇၀၀၀
ထုတ္ေဝသူ။    ။ ဦးၾကည္ဝင္း (ဝင္းစာေပ)
စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းတယ္ပဲေျပာေျပာ၊ ဦးေနဝင္းက အာဏာလႊဲေပးလိုက္တယ္ပဲေျပာေျပာ စစ္တပ္က အာဏာရလာတဲ့အခါ သူတို႔ဘာျပဳလို႔ အာဏာသိမ္းရတယ္ဆိုတာ အေၾကာင္းျပဖို႔လိုပါတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ျပတာမွ တႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူၿပီး အေၾကာင္းျပခဲ့ၾကတာမ်ိဳးေတာင္မွ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေက်ာ္တဲ့အထိ အေၾကာင္းျပခ်က္က အေတာမသတ္ပါဘူး။ ဒီလို အေၾကာင္းျပတဲ့အခါ အဓိကအားျဖင့္ ဘာကို အေျခခံၿပီးျပခဲ့သလဲဆိုေတာ့ အရပ္သားက စစ္သားေလာက္ တိုင္းျပည္အေပၚမွာ ေစတနာမရွိဘူး၊ စစ္သားက အရပ္သားထက္ ပိုၿပီး တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္တယ္၊ စစ္သား အစိုးရက အရပ္သားအစိုးရထက္ ညီညြတ္တယ္၊ စစ္သားက အရပ္သားထက္ပိုၿပီး တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တတ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီးမွ အေၾကာင္းျပၾကတာပါ။

ဒီလို စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက စစ္သားႏိုင္ငံေရးဂုဏ္ကို ျမွင့္တင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့အခိ်န္မွာပဲ အရပ္သားတခ်ိဳ႕ကလည္း အရပ္သား ႏိုင္ငံေရးရဲ့ အားနည္းခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပေဝဖန္တဲ့စာအုပ္ေတြ ေရးသားထုတ္ေဝလာၾကပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ေတြကို ေရးသားထုတ္ေဝၾကတဲ့သူေတြက စာအုပ္ထုတ္ေဝရျခင္းရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းျပၾကတဲ့အခါ ယခင္ အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္ အရပ္သား အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြ မညီမညြတ္ျဖစ္ခဲ့ၾကတာ၊ အာဏာယစ္မူးခဲ့ၾကတာ၊ အာဏာအလြဲသံုးစား လုပ္ခဲ့ၾကတာ အစရွိတဲ့ ေဖာက္ျပန္မွားယြင္းတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို ျပည္သူေတြသိရေအာင္ သင္ခန္းစာယူဖို႔ ေရးၾကတာျဖစ္တယ္လို႔ ရွင္းျပခဲ့ၾကပါတယ္။ 

က်ေနာ္တို႔ဟာ သမိုင္းကို သံုးသပ္ၾကတာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါဟာ သံုးသပ္မႈ အဆိုးမဟုတ္ပါဘူး။ သံုးသပ္မႈ အေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈက ခုတ္ရာတျခား ရွရာတျခား ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆိုတာကိုလည္း သတ္ိျပဳသင့္ပါတယ္။ စနစ္ႏွစ္ခု ယွဥ္ေနတဲ့အခ်ိန္ စနစ္တခုကို မေကာင္းဘူးလို႔ေျပာရင္ က်န္တဲ့စနစ္က ေကာင္းတယ္ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ ပိုၿပီးဆိုးတာက တိုင္းျပည္အာဏာ လုယူထားတဲ့ စစ္သားေတြက စစ္သားႏိုင္ငံေရး ေကာင္းေၾကာင္းေျပာေနတဲ့အခ်ိန္ အရပ္သားႏိုင္ငံေရးမေကာင္းေၾကာင္း စာအုပ္စာတမ္းထုတ္ေဝၿပီး ေျပာတဲ့သူအဖို႔ စစ္သားႏိုင္ငံေရးေကာင္းေၾကာင္း ဝင္ေျပာသလို ျဖစ္သြားႏုိင္တာကိုလည္း သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

ဒီလို အျဖစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေစခဲ့တယ္လို႔ ယူဆႏိုင္ဖြယ္ရွိတဲ့ စာအုပ္ေတြထဲမွာ အထင္ရွားဆံုးကေတာ့ ဂါးဒီးယန္း ဦးစိန္ဝင္း ေရးသား ထုတ္ေဝတဲ့ “အကြဲအၿပဲ ဇာတ္လမ္း” စာအုပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

* * * * * *

အကြဲအၿပဲဇာတ္လမ္း  စာအုပ္ဟာ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း အာဏာရ အရပ္သားအစိုးရ အဖြဲ႔အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့့ ပဋိပကၡေတြကို အဓိကထားေရးတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ အဲဒီ ဧၿပီနဲ႔ ေအာက္တိုဘာလ ၾကား ၇ လအတြင္း အာဏာရ အရပ္သားအစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား အာဏာယစ္မူးၾကပံု၊ အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္ပံု၊ အခ်င္းခ်င္း ရန္သူသဖြယ္သေဘာထား ဆက္ဆံ အႀကံအေကာက္ထားၾကပံုေတြကို ဖြင့္ခ်ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အဲဒီတုန္းက အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ အခရာ ရာထူးရထားတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုကို တျခား အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြထက္ ပိုၿပီး မီးေမာင္းထိုး ေရးထားတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ဦးႏုရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း၊ ဦးႏုရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ ဦးႏုရဲ႕ ရာဇပလႅင္ ဖင္ကပ္ပါတဲ့ ကုသိုလ္ကံ၊ ဒီေနရာမွာ ဂါးဒီးယန္း ဦးစိန္ဝင္း ေရးတဲ့အေရးအသားအရေျပာရရင္“မ်က္ေမွာက္ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ သူရဲေကာင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လူဆိုးအျဖစ္လည္းေကာင္း အေရးပါေသာ က႑မ်ားမွ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည့္ ဦးႏု”  ဆိုၿပီး ဦးႏုရဲ႕ ပုဂၢလ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းေၾကာင္းကို လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းစဥ္ ကာလကတည္းက အစခ်ီၿပီးေရးထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္ (အကြဲအၿပဲ ဇာတ္လမ္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၄ မွ စာမ်က္ႏွာ ၁၉ အထိ)။

အဲသလို ဦးႏုရဲ႕ ပုဂၢလ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းကို တခမ္းတနား ေရးၿပီးကာမွ “ဖဆပလ အတြင္း အေစာပိုင္းကာလက အကြဲအၿပဲမ်ား” ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဆက္ၿပီးေရးပါတယ္ (စာမ်က္ႏွာ၂၀)။ ထိုစဥ္က အမ်ိဳးသားတပ္ဦး ပါတီႀကီးျဖစ္တဲ့ ဖဆပလ (ဖက္ဆစ္ ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူ႔ လြတ္လပ္ေရး) အဖြဲ႔ႀကီးကို ဘုရင္ခံ “ဆာဟူး ဘတ္ရန္႔စ္” က ဘုရင္ခံေကာင္စီမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚလို႔ ဘုရင္ခံေကာင္စီ (ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔) အဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔ထား လ်ာထားတဲ့အခါ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဦးသိန္းေဖျမင့္ တေယာက္တည္းသာ ဝန္ႀကီးရာထူးရလို႔ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ မေက်နပ္တဲ့အေၾကာင္း၊ ေနာက္ေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ ဖဆပလထဲက အထုတ္ခံရၿပီး ေတာခိုၾကတဲ့အေၾကာင္းဆုိၿပီး တခ်ိန္က အမ်ိဳးသားတပ္ဦးပါတီႀကီးထဲမွာ အင္အားေတာင့္တင္းလွတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပဲ့ထြက္သြားရတဲ့အျဖစ္အပ်က္ကို အာဏာရ ဖဆပလ အဖြဲ႔ႀကီးရဲ့ ေဗြေဆာ္ဦး အကြဲအၿပဲအျဖစ္ အစခ်ီၿပီး ေရးပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ၁၉၄၈ ခု ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ ေၾကညာတဲ့ ဦးႏုရဲ့ “လက္ဝဲညီညြတ္ေရး အစီစဥ္” အေပၚ ကြန္ျမဴနစ္လိုလားတဲ့ ရဲေဘာ္ဝါမ်ားက ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကတာကို ဖဆပလ အဖြဲ႔အတြင္း ဒုတိယ အကြဲအၿပဲဇာတ္လမ္းျဖစ္တယ္လို႔ ေရးပါတယ္။ ဒီတခါ အကြဲအၿပဲဟာ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ကာလအထိ ဆိုးဝါးတဲ့ အကြဲအၿပဲ ျဖစ္လာဖို႔ လမ္းခင္းလိုက္တယ္လို႔ ေရးပါတယ္။

ဖဆပလ အဖြဲ႔ႀကီးရဲ့ တတိယအကြဲအၿပဲကိုေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၊ ရဲေဘာ္ဝါမ်ား ဖဆပလမွ ခြဲထြက္ေတာခိုသြားၾကၿပီးေနာက္ အဖြဲ႕ႀကီးအတြင္း တဖြဲ႔တည္း အင္အားအမ်ားဆံုး က်န္ေနခဲ့တဲ့ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီအတြင္း ဆိုရွယ္နီနဲ႔ ဆိုရွယ္ျဖဴဆိုၿပီး ကြဲၿပဲခဲ့တာကို ေရးပါတယ္။ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္မွာ ျဖစ္ပြားတဲ့ အေရးအခင္းအေပၚ ဖဆပလ အစိုးရရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္မူဝါဒကို သခင္လွေကၽြ၊ သခင္လြင္နဲ႔ သခင္ခ်စ္ေမာင္ (ေနာင္အခါ ဝိဒူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္အျဖစ္ ထင္ရွားသူ) တို႔က ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကရာက အဲဒီပုဂၢိဳလ္ ၃ ဦးစလံုး ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြင္းက ထုတ္ပယ္ခံရတဲ့အေၾကာင္း၊ ထုတ္ပယ္ခံရသူေတြက ဗမာျပည္ အလုပ္သမားႏွင့္ လယ္သမားပါတီ ဆိုၿပီး ပါတီခြဲတခု ေထာင္ၿပီး အင္အားေတာင့္တင္းတဲ့ အတိုက္အခံပါတီ ျဖစ္လာတဲ့အေၾကာင္း ေရးပါတယ္။ ဒီအကြဲအၿပဲဟာ ဖဆပလ အဖြဲ႔ႀကီး ေနာက္ဆံုး ငွက္ဆိုးထိုးသံအျဖစ္ ေနာက္ဆံုး အကြဲအၿပဲျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ဖဆပလ အဖြဲ႔ႀကီး အၿပီးသတ္ ဇာတ္သိမ္းဖို႔ တြန္းပို႔လိုက္တဲ့ အကြဲအၿပဲျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေရးပါတယ္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဂါးဒီယန္း ဦးစိန္ဝင္းေရးတဲ့့ အကြဲအၿပဲဇာတ္လမ္း ဆိုတာဟာ တခ်ိန္က တိုင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရး ရေအာင္ လူထုကို ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ေရးရတဲ့အခါ အာဏာရ ပါတီႀကီးျဖစ္လာတဲ့ ဖဆပလ အဖြဲ႔ႀကီးရဲ့ အကြဲအၿပဲ ဇာတ္လမ္းျဖစ္ပါတယ္။

အထူးမီးေမာင္းထိုးျပတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကေတာ့ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ဦးႏုနဲ႔ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတို႔ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ အုပ္စုႏွစ္စုၾကား အာဏာခြဲေဝမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မညီညြတ္မႈမ်ား၊ အကြက္ဆင္မႈမ်ား၊ ဂုိဏ္းဂဏတိုက္ပြဲမ်ား၊ ၁၉၅၈ ခု ဧၿပီလနဲ႔ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္မ်ားကို အေသးစိပ္ မီးေမာင္းထိုး ေရးတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီအထဲမွာ ပိုၿပီး စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတာက အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းနဲ ့တပ္မေတာ္က အဲဒီအျဖစ္ အပ်က္ေတြ၊ အဲဒီ အကြဲအၿပဲေတြကို ဘယ္လိုသေဘာထား၊ ဘယ္လိုရပ္တည္ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ေရးထားတာကေတာ့  စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းပါတယ္။

ဂါးဒီးယန္း ဦးစိန္ဝင္းရဲ့ ေရးသားခ်က္အရဆိုရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းဟာ ဦးႏုေခါင္းေဆာင္တဲ့အုပ္စုနဲ႔ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း ေခါင္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ အုပ္စု ၂ အုပ္စုအနက္ ဘယ္အုပ္စုဘက္ကိုမွ မပါဝင္ခဲ့တဲ့သေဘာ ေရးတာေတြ ့ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ “တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး” ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ေရးတဲ့ အခန္းမွာ “ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ မဂၤလာဒုံ၌  တပ္မႉးမ်ား၏ ညီလာခံကို ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္း က်င္းပခဲ့ပါသည္။ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက တပ္မေတာ္၏ ဒီမိိုကေရစီအေပၚ အျပည့္အဝ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာမႈတို႔ျဖင့္ ၾကားေနသည့္ကိစၥကို အခိုင္အမာ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္...” လို႔ ေရးပါတယ္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၄၇)။

ဒါေပမယ့္လည္း ဟိုစဥ္တုန္းက တပ္မေတာ္ဟာ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတို႔ဘက္က ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့တဲ့ကိစၥမ်ားက အဲဒီေခတ္ကို မီလိုက္သူ ဘယ္သူမဆို သိတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အဲဒီတုန္းက အိမ္ေစာင့္အစိုးရက ျပဳလုပ္ေပးတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တပ္မေတာ္ဟာ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းနဲ႔ ဦးဗေဆြတို႔အုပ္စု (ေဆြၿငိမ္းအုပ္စု-တည္ၿမဲ) ဘက္ကို ရပ္ကြက္ေတြအတြင္းနဲ႔ ေက်းရြာတခ်ိဳ႕မွာ ေျပာင္ ၿခိမ္းေျခာက္ မဲထည့္ခိုင္းခဲ့တဲ့ သာဓကေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဟိုစဥ္တုန္းက တပ္မေတာ္ရဲ့ ဦးစီးေခါင္းကိုင္ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းဟာ ဒီမိုကေရစီကို တကယ္ သက္ဝင္ယံုၾကည္သူျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေစတဲ့ ဒီေရးသားခ်က္ကေတာ့ သံသယျဖစ္စရာပါ။ ဘာျပဳလို႔လဲဆိုေတာ့  မဆလ အစိုးရ သက္တမ္း ၂၆ ႏွစ္တာကာလ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ ဆုိရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းဟာ အာဏာရွင္စနစ္ကို အုတ္ျမစ္ခ်သူ မ်က္ေမွာက္ ျမန္မာ့သမိုင္းကို အမည္းစက္ စြန္းထင္းေစခဲ့သူျဖစ္တယ္ဆိုတာ လူတိုင္းသိေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစာအုပ္ရဲ့ေနာက္ဆံုး စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့အခ်က္ ရွိပါေသးတယ္။ တိုင္းျပည္အာဏာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းထံ လႊဲေျပာင္း ေပးေရးအတြက္ ထုိစဥ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းတို႔ အျပန္အလွန္ ေပးၾကသည့္ စာ ၂  ေစာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

* * * * * *

ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု က်ဆံုးၿပီးစအခ်ိန္ ျပည္သူေတြက အေရးေတာ္ပံုႀကီး က်ဆံုးရတာကို ပူပူေႏြးေႏြး ခံစားေနရတဲ့အခ်ိန္ ဂါးဒီယန္း ဦးစိန္ဝင္းရဲ့ အကြဲအၿပဲဇာတ္လမ္း စာအုပ္ထြက္လာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး ဂယက္ရုိက္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စစ္သားႏိုင္ငံေရးကို စိတ္အနာႀကီးနာၿပီး ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျဖစ္တဲ့ စစ္သားေတြ ႏိုင္ငံေရးထဲ ဝင္စြက္ခြင့္မရွိတဲ့ အရပ္သားႏိုင္ငံေရးျပန္ျဖစ္လာဖို႔ ေသြးေျမက်ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြအဖို႔ အရပ္သားႏိုင္ငံေရးရဲ့ အားနည္းခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပတဲ့စာအုပ္၊ တနည္းအားျဖင့္ အရပ္သားႏိုင္ငံေရး မေကာင္းေၾကာင္း ဖြင့္ခ်တဲ့စာအုပ္အေပၚ လူထုက စိတ္မခ်မ္းသာ ျဖစ္ခဲ့တာကေတာ့ အမွန္ပါပဲ။

ဒီတုန္းက အရပ္သားႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စစ္သားႏိုင္ငံေရးဆိုတဲ့ စနစ္ ၂ ခု ရွိလာရာမွာ မီဒီယာသမားေတြဟာ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးဘက္က ရပ္တည္သင့္သလဲဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ လူထုရဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဟာ ဒီစာအုပ္ေတြေၾကာင့္ ေဝေဝဝါးဝါး ျဖစ္ခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ တဘက္က ျပန္ၾကည့္ျပန္ရင္လည္း ဒီစာအုပ္မ်ိဳးေတြဟာ စစ္သားႏိုင္ငံေရးသမားေတြအတြက္ အားတက္ေစ၊ ေက်နပ္ေစတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ေစခဲ့တယ္လို႔လည္း ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း ထိုစဥ္တုန္းက ဒီစာအုပ္ဟာ ဂယက္ရိုက္ခဲ့တာပါ။

အမွန္စင္စစ္ေတာ့ ဒီစာအုပ္ဟာ ပထမတုန္းက အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ၁၉၅၉ ခု မတ္လအတြင္းက (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းရဲ့ အိမ္ေစာင့္ အစိုးရလက္ထက္) ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့စာအုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္ ဇန္နဝါရီနဲ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ဂါးဒီယန္းသတင္းစာမွာ ေန႔စဥ္ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးေတြကို ေပါင္းစည္းထုတ္ေဝတာပါ။ အရပ္သားအစိုးရျဖစ္တဲ့ ပထစ အစိုးရက တိုင္းျပည္ကို ႏိုင္နင္းေအာင္ မအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္လို႔ စစ္တပ္ကို အာဏာလႊဲေပးရတဲ့ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ထုတ္ေဝခဲ့တာပါ။ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ရတဲ့ အရပ္သားအစိုးရရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပေဝဖန္တဲ့စာအုပ္ကို စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ေရးခဲ့တာပါ။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ အရပ္သားအစိုးရ အားနည္းခ်က္ေတြကို ေရးတာျဖစ္လို႔ ဒီ္တုန္းက စစ္အစိုးရက ေက်နပ္ေစခဲ့တဲ့ စာအုပ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ထပ္ စစ္အစိုးရတက္လာတဲ့အခါ တခါ အရပ္သားအစိုးရ အားနည္းခ်က္ေတြကို ဖြင့္ခ်ေရးသားတဲ့ ဒီစာအုပ္ကိုပဲ “အကြဲအၿပဲ ဇာတ္လမ္း” ဆိုၿပီး ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ေနာက္တႀကိမ္ ထုတ္ေဝလိုက္တဲ့အတြက္ ထိုစဥ္တုန္းက ဂါးဒီးယန္း ဦးစိန္ဝင္း ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္း အေမးခံရေလာက္ေအာင္ ဂယက္ရိုက္ခဲ့တဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ အဲဒီ အႏွစ္ ၄၀ ဝန္းက်င္ကာလအတြင္းမွာ သြားေလသူ အစိုးရဆိုတာ ပထစ အရပ္သား အစိုးရတခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး။ မဆလ အစိုးရလည္း ရွိပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ကတိမ္းကပါးနဲ႔ ျပဳတ္က်ခဲ့တဲ့အစိုးရ ၂ ခုရွိတဲ့သေဘာပါပဲ။ ဒီလို ျပဳတ္က်တဲ့ အစိုးရ ၂ ခုရွိတဲ့အနက္ ဦးေနဝင္း ေခါင္းေဆာင္တဲ့ တပါတီ အာဏာရွင္အစိုးရ အကြဲအၿပဲက်ေတာ့ မေရးဘဲ ဟိုးလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္သံုးဆယ္နီးပါးက ပထစ အရပ္သားအစိုးရ အားနည္းခ်က္ စာအုပ္ကိုမွ တႀကိမ္မက ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္အထိ ထုတ္ေဝလာတာဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ။

အထူးသျဖင့္ အရပ္သားအစိုးရ အားနည္းခ်က္ေတြကို စစ္အစိုးရ ႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ ၁၉၅၈ ခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းရဲ့ အိမ္ေစာင့္ အစိုးရ လက္ထက္နဲ႔ ၁၉၈၈ ခု စစ္အစိုးရ လက္ထက္ေတြက်မွ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ထုတ္ေဝလိုက္တာဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ဒီလိုေမးခြန္းေတြေၾကာင့္လည္းပဲ ဂါးဒီးယန္း ဦးစိန္ဝင္းရဲ႕ အကြဲအၿပဲဇာတ္လမ္း စာအုပ္ဟာ ဂယက္ရိုက္ခဲ့တာပါ။

ဆင္ေျခေပးလို႔ ရတယ္ထင္တဲ့အခ်က္ တခ်က္ေတာ့ရွိပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခု စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ဟိုး ပထစ အရပ္သား အစိုးရအေၾကာင္းပဲ ေရးခြင့္ရွိၿပီး ၂၆ ႏွစ္တာ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္သြားခဲ့တဲ့ စစ္တပ္ကို အမာခံထားတဲ့ တပါတီအာဏာရွင္ အစိုးရအေၾကာင္းက ေရးခြင့္မရွိလို႔ဆိုၿပီး ဆင္ေျခေပးလို႔ရတာရွိတယ္လို႔ ေျပာေကာင္းေျပာနိုင္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္လည္း ၂ ခုစလံုး ဆိုးတဲ့အစိုးရေတြျဖစ္တာမို႔ တခုေရးခြင့္ရလို႔ တခုပဲေရးတာဆိုရင္ က်န္တဲ့တခုက ေကာင္းတဲ့အစိုးရလို႔ေကာ စာဖတ္သူေတြက ထင္စရာမရွိေပဘူးလား။ ဆိုးဝါးတဲ့အစိုးရ ၂ ခုအနက္ တခုပဲေရးခြင့္ရရင္ ရည္ရြယ္ခ်က္က တလြဲျဖစ္သြားႏုိင္တာမို႔ ၂ ခုစလံုးအေၾကာင္း မေရးဘဲ ထားရင္ေကာ ပို မေကာင္းေပဘူးလား။

က်ေနာ္တို႔ မျငင္းႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတာ့ ရွိပါတယ္။ အရပ္သား အစိုးရလက္ထက္မွာ အာဏာလက္ကိုင္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား အာဏာယစ္မူးခဲ့ၾက၊ အဏာအလြဲသံုးစားလုပ္ခဲ့ၾက၊ ေနာက္ဆံုး ႏိုင္ငံေရးခြက္ေစာင္းခုတ္ၾက၊ ရန္သူလိုျဖစ္ခဲ့ၾကလို႔ တိုင္းျပည္ နစ္နာခဲ့ရတဲ့အခ်က္ကို မျငင္းႏိုင္ပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း ဂါးဒီးယန္း ဦးစိန္ဝင္းရဲ့ အကြဲအၿပဲဇာတ္လမ္း စာအုပ္ဟာ ဘယ္လို ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ပဲေရးေရး၊ ဘယ္လိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပဲ ရွိခဲ့ရွိခဲ့ လူတိုင္းဖတ္သင့္တဲ့ စာအုပ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဝန္ခံၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိတဲ့အခ်က္လည္း ရွိပါတယ္။ အရပ္သားအစိုးရထက္ ပုိၿပီး တိုင္းျပည္ကို ဒုကၡေပးခဲ့တဲ့ ဦးေနဝင္းရဲ့ တပါတီ အာဏာရွင္အစိုးရလက္ထက္နဲ႔ ေနာက္တက္လာတဲ့ စစ္အစိုးရလက္ထက္ စစ္သားေတြ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ တိုင္းျပည္အေပၚထား ရွိတဲ့ေစတနာ အာဏာက်င့္သံုးပံု အာဏာခြဲေဝပံု ဘယ္ေလာက္အထိ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ႏိုင္လွတဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြကိုလည္း သက္ရွိ ထင္ရွားရွိေနဆဲျဖစ္တဲ့ သတင္းစာဆရာႀကီး ဂါးဒီးယန္း ဦးစိန္ဝင္း ထပ္မံေရးသားလာဦးမလားဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔မွာ ရွိပါတယ္။

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပါရီၿမိဳ႕မွာ အေျခစိုက္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သတင္းစာ ထုတ္ေဝသူမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကေပးတဲ့ ေရႊကေလာင္ဆု ရရွိထားသူ၊ အရပ္သားအစိုးရ အကြဲအၿပဲဇာတ္လမ္းမ်ားကို ခေရေစ့တြင္းက် ေရးႏိုင္စြမ္းသူ နာမည္ေက်ာ္ သတင္းစာဆရာႀကီး ဂါးဒီးယန္း ဦးစိန္ဝင္းဟာ မီဒီယာသမားပီပီ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ရဲ့ ေနာက္ထပ္ အကြဲအၿပဲဇာတ္လမ္း စာအုပ္မ်ားကိုလည္း မလြဲမေသြ ဆက္လက္ ေရးသားလာဦးလိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အစဥ္တစ္ုိက္ ေမွ်ာ္လင့္ေနဆဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ... ။    ။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္