လိုအပ္ခ်က္အျပည့္နဲ႔ တိုင္းျပည္

Wednesday, 06 May 2009 11:42 အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
Print
လြန္ခဲ့သည့္ တႏွစ္က ေသမင္းတမာန္ နာဂစ္ ဆိုက္ကလုန္းမုန္တိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျဖတ္သန္း တိုက္ခတ္လာခဲ့သည္။ ၎မုန္တိုင္း ၀င္ေရာက္လာမည့္ အေပၚတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက လံုး၀ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားမႈ မရွိခဲ့။ အစိုးရက တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာ စာရင္းမ်ားအရ အနည္းဆံုး လူေပါင္း ၁၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး၊ အခ်ဳိ႔ေသာ ေလ့လာသံုး သပ္မ်ားက ၎အေရအတြက္ထက္ပင္ ပို၍ မ်ားႏိုင္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ မိမိတို႔ အေနႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းအမွန္ကို သိရွိႏိုင္ ဖြယ္ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ပါ။ ဤမွ် အေျခအေနဆိုးရြားေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပိတ္ဆို႔ ကန္႔သတ္ထားလိုသည့္ စစ္ အစိုးရက ပထမပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္းသင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားသို႔ အကူအညီမ်ား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေပးပို႔ ကူညီႏိုင္ေရးကို ခြင့္မျပဳခဲ့ဘဲ ထားရွိခဲ့သည္။ ညံ့ဖ်င္းလွေသာ စီမံမႈႏွင့္ အၾကင္နာတရားေခါင္းပါးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ရသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို အျပည့္အစံု လူသိရွင္ၾကား သိခြင့္မေပးႏိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုး စစ္အစိုးရက ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီမ်ား အျပည့္အ၀ ေပးႏိုင္ေရး မီးစိမ္းျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ကယ္ဆယ္ေရးကိစၥမ်ား အားလံုးကို တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျပန္သည္။ စစ္တပ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသသို႔ အကူအညီမ်ား ေပးပို႔ေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ ဟန္႔တားခဲ့ၾကၿပီး၊ ေဒသခံ ေစတနာရွင္ကူညီသူမ်ား သည္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ စစ္အစိုးရ၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအတိုင္း မလိုက္ နာ မေဆာင္ရြက္ၾကသည့္အခါမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းပင္ ခံခဲ့ၾကရသည္။ အိုးအိမ္ပ်က္စီး၍ စိတ္ဒဏ္ရာ ရေနၾက သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ားမွ ႏွင္ထုတ္ခံခဲ့ၾကရၿပီး၊ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားခဲ့ရသည့္ လယ္ကြင္း မ်ားတြင္ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ၾကရန္ ခိုင္းေစခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီမ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ စစ္သေဘၤာမ်ားကိုလည္း အတင္းအက်ပ္ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာေစခဲ့ျပန္သည္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားတပ္မ်ား က်ဴးေက်ာ္လာမည့္ အေရးကို ေၾကာက္လန္႔စိုးရိမ္ေနရံုမွ်မက ျမန္မာစစ္တပ္ထက္ အင္ အားႀကီးသည့္ ႏိုင္ငံျခားတပ္မ်ား ရွိေနပါက၊ သူတို႔အားကိုးျဖင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား အံုႂကြလာမည့္ အေရးကိုလည္း အမွန္ တကယ္ၾကံဳလာရမည့္ အႏၱရာယ္တခုအျဖစ္ ပူပန္ေျခာက္ျခား ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ သတင္းစာမ်ား၏ အယ္ဒီတာ ေခါင္းႀကီးပိုင္းမ်ားက ႏိုင္ငံတကာမိသားစုအေနႏွင့္ အကူအညီအေၾကာင္းျပ၍ ခ်ဳပ္ကိုင္လာမည္ဟု သတိေပးေျပာဆိုေရးသား ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ က်န္ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားမွ အကူအညီမလိုဘဲ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္သည္။ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ ေခ်ာင္းထဲ ေျမာင္းထဲ ဖားရွာ ငါးရွာစား ရင္း ရွင္သန္ႏိုင္သည္ဟု ေရးသားခဲ့ၾကသည္။

နာဂစ္မုန္တိုင္း ကပ္ေဘးသင့္ခဲ့ရေသာ ျပည္သူလူထုက အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရေသာ္လည္း အလြန္အက်ဴး ခံႏိုင္ ရည္ရွိစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤသို႔ ခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ အခ်က္အေပၚ အေၾကာင္းျပ၍ အလြန္အမင္း လို အပ္ေနေသာ အကူအညီမ်ား ျငင္းပယ္မည္ဆိုလွ်င္ ျဖင့္ ရက္စက္ရာ က်လြန္းပါသည္။ ကပ္ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား အေနႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား၊ အိုးအိမ္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ဆံုးရႈံးခဲ့ၾကရပါသည္။ ယခုျပန္လည္ထူေထာင္ ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း စိတ္နာက်ည္းဖြယ္ ေႏွးေကြးေလးလံလြန္းလွပါသည္။ မၾကာေသးမီက ေဖာ္ျပလာခဲ့ေသာ စာရင္းမ်ားအရ လူေပါင္း ၅ သိန္းေက်ာ္မွာ အျမဲအတည္အက် ေနထိုင္ရာ ေနရာမ်ား မရရွိႏိုင္ၾကေသးဘဲ လူေပါင္း ၂ သိန္းေက်ာ္မွာ ေသာက္သံုးေရသန္႔ မရရွိႏိုင္ၾကေသးပါ။ အျခား လူေပါင္း ၃၅၀,၀၀၀ မွာလည္း ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ (WFP) မွ ရိကၡာမ်ားကို မွီခိုရွင္သန္ေနၾကရပါသည္။

စာသင္ေက်ာင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း၊ တံတား၊ ဆိပ္ခံတံတား စသည့္ အေဆာက္အဦမ်ား မွာလည္း အပ်က္အစီးအတိုင္း ရွိေနပါေသးသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား မတတ္ႏိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

လူအမ်ားအေပၚ အႏိုင္က်င့္ရယူမႈ၊ အကူအညီမ်ားကို အလြဲသံုးစားမႈ၊ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကနဦးပိုင္းတြင္ ျခစား မ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္အကူေငြမ်ား ရလာႏိုင္ဖြယ္ မရွိပါ။ ထိုမွ်မက စစ္အစိုးရ၏ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ပို၍ ခက္ခဲေနရပါသည္။ တာ၀န္ခံမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အကူအညီမ်ား ပို၍ ရရွိလာေစေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားလည္း ကပ္ဆိုက္ေနၾကရပါသည္။

အသစ္ တင္ျပလာသည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအရ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသရွိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေနာင္လာမည့္ ၃-ႏွစ္တာ ကာလအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၆၉၀ လိုအပ္မည္ဟု ဆိုပါ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤမွ်မ်ားျပားေသာ ရန္ပံုေငြကို ရွာေဖြႏိုင္ဖြယ္ မရွိေၾကာင္း အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားက ဆိုေနၾက ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔မ်ား၏ အဆိုအရ ျပင္ပရွိ ျမန္မာအင္အားစုမ်ားက ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသရွိ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြ မရရွိေအာင္ တိုက္တြန္းစည္းရံုးေနၾက သည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္ပေရာက္ အင္အားစုမ်ားက ေနာက္ထပ္ အကူအညီမ်ားေပးေရးကိစၥ သူတို႔ မကန္႔ ကြက္ေၾကာင္း ၎စြပ္စြဲခ်က္ကို ျငင္းဆိုၾကသည္။ သူတို႔က ပို၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ ပိုမိုရွိလာေစေရး အာမခံ ခ်က္ကိုသာ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အကူအညီမ်ားကို ပို၍ ထိေရာက္စြာ သံုးစြဲေစလိုသည္၊ ေလ်ာ္ကန္ သည့္ေနရာမ်ားတြင္ သံုးစြဲျခင္း ျဖစ္ေစလိုသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားသား အကူအညီေပးေရး၀န္ထမ္းမ်ားက ဆိုၾကရာတြင္ သူတို႔၏ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀ျပန္ လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စစ္အစိုးရအေနႏွင့္ အလြန္အက်ဴး ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ မရွိပါဟု ဆိုၾကျပန္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အန္ဂ်ီအိုမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို တန္ဖိုးထား အသိအမွတ္ျပဳပါ ေသာ္လည္း၊ သူတို႔၏ ၾသဇာအာဏာ မႀကီးထြားလာေအာင္ စစ္အစိုးရက ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနသည့္ အခ်က္မ်ားကို လစ္လ်ဴရႈထား၍ မရႏိုင္ပါ။ ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုမ်ားအေနႏွင့္ ဆက္လက္၍ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်ဥ္းေျမာင္းလြန္းလွသည့္ လူမႈေရး ကူညီေပးမႈ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ က်ယ္ျပန္႔ လာေစရန္ ခ်ဲ႔ထြင္ေပးေရး အေပၚတြင္လည္း အာရံုထားသင့္ပါသည္။ စစ္အစိုးရ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ေဘာင္အတြင္း၌သာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရင္း တင္းတိမ္မေနသင့္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အကူအညီ မည္မွ်ေပးမည္-မေပးမည္မွာ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာ ျဖစ္ ပါသည္။ သူတို႔က ျမန္မာစစ္အာဏာပိုင္မ်ားကို မည္မွ်ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္သည္ဟူသည့္ အခ်က္အေပၚတြင္သာ မူတည္ပါ လိမ့္မည္။ အမွန္တကယ္ အကူအညီလိုအပ္ေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ တတ္စြမ္းသမွ် တိုး၍ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ မိမိ တို႔က တိုက္တြန္းပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံသည့္ေနရာ၌ သတိႀကီးႀကီးထား ရန္လည္း တိုက္တြန္းအၾကံျပဳလိုပါေသးသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ ေဖာ္ျပလိုသည္မွာ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို အထူးဦးစားေပးသင့္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ လူ႔ အခြင့္အေရးျပႆနာ၊ မေျပလည္ ေရွ႔မတိုးႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံ ေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေရာေထြးပစ္ၿပီး အကူအညီေပးေရးကိစၥအေပၚ အျငင္းမပြားေနေစလိုပါ။ ထိုမွ်မက စစ္အစိုးရ၏ နာဂစ္ မုန္တိုင္းအေပၚ ဆိုးရြားညံ့ဖ်င္းလွေသာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွသည့္ မေတာ္မဆ လြဲ ေခ်ာ္မႈ ျဖစ္ရပ္တခုမွ်သာ မဟုတ္ေၾကာင္း သိထားေစလိုပါသည္။ ဤအခ်က္မ်ားက ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ စိတ္ႀကိဳက္ထင္သလို နင္းေခ်ျဖတ္နင္းခြင့္ေပးထားသည့္ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ လာရေသာ ရလဒ္မ်ား၏ တစြန္းတစ ေဖာ္ျပခ်က္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။     ။