ဖိအားေပးမႈအဆင့္ကို ေက်ာ္၍

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားရာမွ ၎အိမ္အတြင္း အင္းလ်ားကန္မွ တဆင့္ ေရကူးဝင္သည္ ဆိုေသာ မစၥတာ ယက္ေထာေၾကာင့္ အင္းစိန္ေထာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ၊ ရံုးတင္ တရားစြဲဆိုသည့္ အတြက္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝန္းႏွင့္ ကမၻာ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုဗဲယ္ဆုရွင္မ်ား အပါအဝင္ နာမည္ႀကီး ထင္ရွားသူအမ်ားစုတို႔က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ေနၾကခ်ိန္အထိ သိသာထင္ရွားစြာ ႏႈတ္ဆိတ္ေနၾကသူမ်ား ရွိေနသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ထပ္မံ တိုးျမႇင့္လိုက္ ေသာ္လည္း
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္အိႏၵိယတို႔က ယခုအခ်ိန္ထိ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ထုတ္ျပန္ခ်က္၊ စကားတခြန္းမွ မဆိုေသးေပ။

သူတို႔ဘာေၾကာင့္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနၾကသည္ကို ရွည္ရွည္ေဝးေဝး စဥ္းစားၾကည့္ရန္မလိုဘဲ သိႏုိင္သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးက ျမန္မာျပည္၏ သယံဇာတမ်ားကို ေစ်းသက္သာစြာ ဝယ္ယူသံုးစြဲေနသူမ်ား ျဖစ္သလို အက်ိဳး အျမတ္မ်ားစြာ ရရွိသည့္ အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္ ႏုိင္ငံအျဖစ္လည္း ျမန္မာျပည္ကို အားကိုးေနရသည့္ ႏုိင္ငံ မ်ား ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္အစုိးရက ျမန္မာစစ္အစိုးရကို လက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်ေနသလို အတိုးမဲ့ေခ်းေငြမ်ား ျဖင့္လည္း ႏွစ္စဥ္ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစုိးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္မွ အပ်က္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ သူေတာ္ေကာင္းေယာင္ ေဆာင္ေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္လည္း စစ္အစိုးရကို ခယဝပ္တြားခ်င္သည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးကို ေထာက္ခံ ခဲ့သည့္ ၎၏ မူဝါဒကို လံုးဝ ေျပာင္းလဲလိုက္သည္။

ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိုးေမွာင္က်ေနသည့္ ယခုလိုကာလမ်ိဳးတြင္ အာရွႏုိင္ငံအမ်ားစု အေနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ထားရွိသည့္ ၎တို႔၏ သေဘာထား မ်ားကို ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသဖို႔ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားက ထိုသို႔ေသာ္ ေဖာ္ထုတ္ျပသမႈမ်ား ပိုမို ျပဳလုပ္သင့္သည္။

ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ေတာ့ အာဆီယံ၏ ပထမဆံုးေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာ ခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံတႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အာဆီယံက လိုက္နာက်င့္သံုးေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေသာ အားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို ေဆးကုသခြင့္ ပံုမွန္ေပးရန္ႏွင့္ အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္” ဟု ၎ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဗဲလ္ဆုရွင္၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ၆ ႏွစ္ ဆက္တိုက္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံခဲ့ရ႐ံုမက ယခုအခါ အင္းစိန္ေထာင္ တရားခြင္တြင္ အမ်ားျပည္သူ ၾကားနာခြင့္မရွိသည့္ တခါးပိတ္တရားစီရင္ျခင္း ခံေနရသည္။

စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ မတရားအမႈဆင္ စြဲဆိုမႈ ဆိုသည္ကလည္း ထင္ရွားလွ်က္ရွိသည္။ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ ႏုိင္ငံအသီးသီး၊ အထူးသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၊ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ စစ္အစိုးရကို ဖိအားေပးသင့္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဝဖန္ျပစ္တင္ေျပာဆိုမႈမ်ားက လိုအပ္သည္ဆိုေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊကို ပန္းႏွင့္ ေပါက္သည့္ႏွယ္ ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ မည္သုိ႔ ဖိအားေပး အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို ႏုိင္ငံတကာက စဥ္းစားရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ သည္။

အားကိုးရာမဲ့ေနသည့္ ျပည္သူလူထုကလည္း ထုိသို႔ထိေရာက္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေစာင့္စားေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက သူႏွင့္ သူ၏စစ္အစိုးရအေပၚ သိသာထင္ရွားကာ ထိေရာက္သည့္ အေရးယူမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေသးသည့္ အာဆီယံအပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝန္းကို ေသြးတိုးစမ္းမႈမ်ား ဆက္တိုက္ဆို သလို ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ သူ၏ ေသြးတိုးစမ္းမႈက ေနာက္ဆံုးအဆင့္ထက္ ေဘာင္ေက်ာ္သြားၿပီဟုပင္ ဆိုႏုိင္သည္။

တိတ္ဆိတ္စြာေနျခင္းသို႔မဟုတ္ သိမ္ေမြ႕စြာ ေျပာဆိုေနျခင္းက အာဏာရွင္စစ္အစိုးရကို ပိုေနၿမဲ က်ားေနၿမဲ အတုိင္း စိတ္ထင္ရာ လုပ္ခြင့္ရေစရန္ အားေပးေနသကဲ့သို႔သာ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။     ။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္