မစြမ္းသာသည့္ တ႐ုတ္ျပည္

Wednesday, 09 September 2009 18:52 အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
Print
တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ တဖန္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ တပ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲမ်ား စသည့္ တင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ဒုကၡသည္မ်ား တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ေျပး၀င္ ခိုလႈံ ၾကရျပန္သည္။

ဤအေျခအေနေၾကာင့္ "ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ေဒသမ်ားတြင္ တည္ၿငိမ္မႈရေစေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းျပႆနာကို ေလ်ာ္ကန္ေသာနည္းျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း” တရုတ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အရာရွိမ်ားက ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာရသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ယူနန္ျပည္နယ္မွ အရာရွိမ်ားကလည္း ယခုျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ ေပါင္း ၃၇,၀၀၀ ခန္႔ နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္ထြက္ေျပးလာၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထြက္ေျပးလာသူ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြား တရုတ္တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး နယ္စပ္တေလ်ာက္ေနထိုင္ေနၾကသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ လအနည္းငယ္မွစ၍ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေဘဂ်င္းအစိုးရက ျမန္မာစစ္အစိုးရထံ တိတ္တဆိတ္ခ်ဥ္းကပ္၍ နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသားျပႆနာမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္ တိုက္တြန္းနားခ်ေနခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လက ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ေအး တရုတ္ႏိုင္ငံသြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္ကာလကလည္း တိုင္းရင္းသားအပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားအေပၚ အင္အားသံုးေျဖရွင္းျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ၎ေဒသမ်ားတြင္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေရးထိန္းသိမ္းရန္ တိုက္တြန္းနားခ်ခဲ့သည္။  

သတင္းမ်ားအရ ျမန္မာစစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဤတိုက္တြန္းခ်က္ကို မလိုလားၾကဟု ဆိုသည္။ တဘက္က တရုတ္ ႏိုင္ငံကလည္း နယ္စပ္ေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားကို ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးေနခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုတြင္ တရုတ္ဆန္႔က်င္ေရးအျမင္ ရွိေနၾကၿပီး သမုိင္းအရေျပာလွ်င္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ယခုအခါၿပိဳကြဲ သြားၿပီျဖစ္သည့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗမာျပည္) ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား၊ တရုတ္နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားကို တခ်ိန္ က အႀကီးအက်ယ္ေထာက္ပံ့ထားေပးခဲ့ဖူးသည့္ သက္ေသကလည္း ရွိေနျပန္သည္။ ၀တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ကိုးကန္႔ေဒသရွိ တရုတ္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ပင္ တခ်ိန္က ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ျမန္မာစစ္တပ္က တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့ပံုရသည္။ ထိုမွ်မက ျမန္မာစစ္တပ္က ၎တို႔၏ အစီအစဥ္အတိုင္း နယ္စပ္ေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းရန္ႏွင့္ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ဖြဲ႔အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေရးအတြက္ ဆက္လက္တြန္းထိုး လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရက လာမည့္ႏွစ္ေရြး ေကာက္ပြဲမက်င္းပမီတြင္ ယခုလက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး၊ တပ္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေရး ကိစၥမ်ားကို အၿပီးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ ရြယ္ထားသည္။  
ယခုလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ တာစူလာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ ၂၀ ရွိၿပီဟု ဆိုရလိမ့္မည္။ စစ္အစိုးရက တိုင္းရင္း သားအဖြဲ႔မ်ား ေတာင္းဆိုထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရသည့္ ေဒသတခုအျဖစ္ေနထိုင္ ႏိုင္ေရးဆိုသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လံုး၀ျငင္းပယ္ခ်ခဲ့သည့္အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအေျခအေနက တရုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဥ္းအက်ပ္အေျခအေနပင္ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ ကာလအတြင္း စစ္အစိုးရကို လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္ေထာက္ပံ့ထားခဲ့သူျဖစ္သကဲ့သို႔ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ အာဏာရွင္စစ္ အစိုးရအတြက္ အားကိုးဖြယ္ မဟာမိတ္လည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုေတာ့ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဆက္ လက္ေျဖရွင္းၾကေရးအတြက္ နားမခ်ႏိုင္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ ၾသဇာလက္မဲ့ျဖစ္ေနရသည္။  

တရုတ္ႏိုင္ငံက တေလ်ာက္လံုး ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ စစ္အစိုးရကို က်ားကန္ေပးခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရက အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ေနမႈအား ရႈတ္ခ်ျပစ္တင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မထြက္ေပၚလာေစေရးအတြက္ ကိုလည္း ၎၏ဗီတို အာဏာကိုသံုး၍ ကာကြယ္ထားေပးခဲ့ဖူးသည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရလုပ္ရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ လံုျခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈမေျမာက္ပါဟုလည္း တရုတ္ႏိုင္ငံက ေျပာဆိုကာကြယ္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လအေစာပိုင္းတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စစ္ အစိုးရက အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၁၈ လ ထပ္မံခ်မွတ္လိုက္သည့္အေပၚတြင္ပင္ ကာကြယ္ေျပာဆိုေပးခဲ့ၾကေသးသည္။ သူတို႔က ႏိုင္ငံတကာအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားေရးဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေလးစားရန္ လိုသည္ဟု ဆိုခဲ့ၾက သည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ တရုတ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ခုခံကာကြယ္ေပးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ပိုင္း ယခုေတာ့ သင္ခန္းစာႀကီးရခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ၎တို႔အာဏာတည္ျမဲေရးတခုကိုသာ အေလးထားသည္။ တရုတ္ ႏိုင္ငံ၏ ေစတနာ ဆႏၵမြန္ကိုလည္း အေလးထားမႈမရွိ၊ ၎ျပည္သူမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲေရး လိုလားခ်က္မ်ားကို လည္း အေလးထားမႈရွိမေနေၾကာင္း သိခဲ့ၾကရၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ တရုတ္ႏိုင္ငံ ၏ ခ်ဥ္းကပ္နားခ်မႈမ်ားက အလုပ္ျဖစ္ပါ၏ေလာ၊ အင္အားႀကီးထြားလာေနသည့္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတခုကဲ့သို႔ ျပဳမူႏိုင္ပါ မည္ေလာဟု ေဘဂ်င္းအစိုးရလည္း ေမးခြန္းထုတ္ ခံေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို သူတို႔မထိန္းသိမ္းႏိုင္သေရြ႔ နယ္စပ္ ေဒသမ်ားတြင္ မတည္မၿငိမ္မႈမ်ား ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေနၾကရဦးမည္ သာမက၊ ၎၏အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ေပးေရး အေျခအေနကိုလည္း ရင္ဆိုင္ စိန္ေခၚခံေနရၿပီ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ဧရာ၀တီမဂၢဇင္း၏ အြန္လိုင္း အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ Impotent China ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။