ယခုအခ်ိန္တြင္ ဆႏၵခံယူပြဲသည္ စစ္အစိုးရအတြက္ ဒုတိယဦးစားေပးသာျဖစ္သင့္သည္

ယခုရက္သတၱပတ္အကုန္တြင္ တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသင့္ခဲ့ရသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကယ္ဆယ္ကူညီေရး အစီအစဥ္မ်ား ခဏထားဦး၊ ဤသဘာ၀ကပ္ေဘးအေပၚ စစ္အစိုးရ၏ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ပံုက ႏိုင္ငံကိုထိန္းသိမ္းစီမံရန္ အရည္အခ်င္းမရွိေၾကာင္း ျပသေနသည္ ။

နာဂစ္ (Nargis) အမည္ရ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းဒဏ္ကို တနည္းမဟုတ္၊ တနည္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူေပါင္း ၃သန္းေက်ာ္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ဤမုန္တိုင္းက ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းကို ျဖတ္သန္းတိုက္ခတ္ခဲ့ၿပီး အိမ္မ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ေလွမ်ား နစ္ျမဳပ္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုင္းႀကိဳးမ်ား ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ သစ္ပင္မ်ား အျမစ္မွ ၿပိဳလဲက်ေစျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုး ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကို အေရးေပၚ ပိတ္ပင္ထားရသည့္အေျခအေနသို႔တိုင္ ျပင္းထန္ခဲ့သည္။

အစိုးရ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈမ်ားအရ လူေသဆံုးမႈ ၁၅၀၀၀ ဦး ရွိသည္ဟု ဆိုၿပီး၊ အမွန္တကယ္တြင္ ဤထက္ပို၍ မ်ားႏိုင္သည္။

စစ္အစိုးရက တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ရန္ကုန္၊ ဧရာ၀တီ၊ ပဲခူးတိုင္းမ်ားႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္တို႔ကို သဘာ၀ကပ္ေဘး ဒုကၡသင့္ရသည့္ နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတြင္ ဤသို႔မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ေန၍ ဒုကၡၾကံဳေနရခ်ိန္တြင္ စစ္အစိုးရက ၎အာရံုက်ေနသည့္ စီမံခ်က္ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ဆႏၵခံယူပြဲကို စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း စေနေန႔တြင္ က်င္းပမည္ဟု ေၾကညာခ်က္တခု ထုတ္ျပန္လာခဲ့ သည္။ တနလၤာေန႔တြင္ျဖန္႔ခ်ိသည့္ စစ္အစိုးရ၏အာေဘာ္သတင္းစာ "ျမန္မာ့အလင္း" တြင္ ဤထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ လြန္ခဲ့သည့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက လြတ္လပ္ၿပီး တရား မွ်တသည့္ ဆႏၵခံယူပြဲ ျဖစ္ေစရန္ တိုက္တြန္းထားခ်က္အေပၚတြင္လည္း တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ေရးသားထားခဲ့သည္။

အစိုးရက ကုလသမဂၢ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အေပၚ "လြန္စြာ အံ့အားသင့္ခဲ့ရသည္" ဟု သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲကို စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သတင္းစာက ေဖာ္ျပရာတြင္ "ျပည္သူမ်ားက စိတ္အားထက္သန္စြာ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္" ဟု ဆိုသည္။

အတုအေယာင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရန္ ျပည္သူမ်ားက စိတ္အားထက္သန္ေနၾကပါသည္ေလာ? ယခုအခါ ျမန္မာ ျပည္သူအမ်ားက စိတ္အားထက္သန္စြာ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္မွာ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး အကူ အညီမ်ား၊ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရ၊ အစားအေသာက္၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ အျခားေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢ အရာ ရွိတဦး၏ အဆိုအရ ဤသဘာ၀ကပ္ေဘးအၿပီးတြင္ ေရမ်ားက ေသာက္သံုးမရႏိုင္သည့္ အေျခအေန ရွိေနၿပီး၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြါးလာမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။

ဤသို႔ ကပ္ေဘးဒုကၡၾကံဳရသည့္အေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရက တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္ကို ၾကည့္ရသည္မွာ အလြန္၀မ္းနည္းဖြယ္ပင္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ကို အေရးမစိုက္၊ လ်စ္လ်ဴရႈထားသည့္ စစ္အစိုးရထံမွ အကူအညီ အနည္းငယ္ကိုမွ ေစာင့္စားေမွ်ာ္လင့္ေန၍ မျဖစ္ႏိုင္သည္ကို ျပည္သူမ်ားက နာက်ဥ္စြာ သိရွိခဲ့ၾကရပါသည္။

အစိုးရပိုင္ ရုပ္ျမင္သံၾကားက ဤသဘာ၀ေဘးဒဏ္အေပၚ အေလးေပးတုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ေနပံုမ်ား၊ လဲက်ေနသည့္ သစ္ပင္ မ်ားကို စစ္တပ္မ်ားက ရွင္းလင္းျဖတ္ေတာက္ေပးေနပံုမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျပသခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ရရွိသည့္ အကူအညီသည္ ယခုထက္တိုင္ မဆိုစေလာက္သာျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ေနျပည္သူမ်ားက ဧရာ၀တီမဂၢဇင္းသို႔ အမွန္အတိုင္း ေျပာျပခဲ့ၾကပါသည္။

မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ အခ်ဳိ႔သတင္းမ်ားအရ အစားအေသာက္ႏွင့္ အျခား မရွိမျဖစ္ လူသံုး ကုန္ ပစၥည္းမ်ား ေစ်းျမင့္တက္ေနခ်ိန္တြင္ လုယက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပင္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ရရွိခဲ့ၾကသည္။ လူအမ်ားက ယခုအခါ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ေနၾကၿပီး၊ အႀကီးအက်ယ္ေဒါသထြက္ေနလ်က္ ရွိသည္။

စစ္အစိုးရက ေနာက္က်ၿပီးမွ အမ်ဳိးသား သဘာ၀ေဘး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဗဟိုေကာ္မီတီ တရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ဤေကာ္မီတီတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္က ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္၍ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္ အကူအညီေပး ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ဟု ဆိုသည္။ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ကူညီရန္ အသင့္ရွိေနၾကေသာ္လည္း၊ စစ္အစိုးရက ယခုတိုင္ အကူအညီအတြက္ ေတာင္းခံလာျခင္း မရွိေသးသည္ကို ေတြ႔ၾကရျပန္သည္။ ဤသည္မွာလည္း အဆန္းမဟုတ္၊ စစ္အစိုးရက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္း (အန္ဂ်ီအို) တိုင္းကို ဆိုးဆိုးရြားရြား သကၤာမကင္းစိတ္ထားေနေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။

သဘာ၀ကပ္ေဘးသင့္ခံရသည့္ ေဒသမ်ားသို႔လည္း သတင္းမီဒီယာမ်ားကို သြားေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားျပန္သည္။ သို႔ အတြက္ေၾကာင့္ မည္မွ်ပ်က္စီးဆံုးရႈံးရသည္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေနၾကရျပန္သည္။ သဘာ၀ကပ္ေဘးဒုကၡသင့္ရမႈမ်ား ကို စစ္အစိုးရ၏ သတင္းစာ၊ ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားတို႔က ပံုမွန္ဆိုသလို ေလွ်ာ့ေပါ့ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသလို၊ ဖံုးကြယ္ထားမႈ မ်ားလည္း ရွိေနၾကသည္။

သဘာ၀ကပ္ေဘးသင့္ေဒသမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို စစ္အစိုးရက ၀င္ေရာက္ကူညီခြင့္ျပဳရန္ အထူးအေရး ႀကီးေနပါသည္။ ထိုမွ်မက ႏိုင္ငံတကာသတင္းဌာနမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ၀င္ေရာက္သတင္းယူခြင့္ ျပဳသင့္ပါသည္။

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနပင္ ေျပာင္းလဲသြားဖြယ္ ရွိေနပါသည္။ စစ္အစိုးရက ၎ေရးဆြဲ ထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု (မူၾကမ္း) ကို "ေထာက္ခံအတည္ျပဳႏိုင္ေရး" အတြက္ အျပင္းအထန္လႈပ္ရွားစည္းရံုးမႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္ ဖိအားေပးမႈမ်ားျဖင့္ အေၾကာက္တရား၀န္းက်င္ ဖန္တီးထားသည့္ၾကားမွပင္၊ ျပည္သူအမ်ားက ကန္႔ကြက္မဲေပးရန္ ပို၍ အလားအလာ ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။

စစ္အစိုးရက ပ်က္စီးယိုယြင္းေနသည့္ ႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေရးတယူျပဳ၍ မတုံ႔ျပန္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျဖစ္ေပၚ ေနသည့္အေျခအေနကိုၾကည့္၍ ယခင္က မသဲမကြဲျဖစ္ေနေသာ မဲေပးသူမ်ားက ယခုအခါ ဤဖြဲ႔စည္းပံုကို ကန္႔ကြက္မဲသာ တိုး၍ ေပးၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရက ဤဆႏၵခံယူပြဲကို ေရႊ႔ဆိုင္းသင့္သည္။ ၎အစား ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသင့္ခံခဲ့ရသည့္ ျပည္သူမ်ားကို ကူညီ ကယ္ဆယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အားထားလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ အကယ္၍ ဤသို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပင္ဆင္မေျပာင္းလဲ ႏိုင္ပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊႏွင့္ အေပါင္းပါ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆင္းေပးသင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔အခြင့္အေရးမ်ဳိးကို လည္း ျပည္သူမ်ားက စိတ္အားထက္သန္စြာ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနၾကေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္