ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ သတ္သတ္ မွတ္မွတ္ လုပ္ရန္ လိုအပ္ေနေပၿပီ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းသို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားမ်ား မုန္တိုင္းသင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသရွိ ေဒသမ်ားသို႔ အကန္႔ အသတ္မရွိ အျပည့္အ၀ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးပါမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္မွာ ရက္သတၱပတ္ ၆ ပတ္ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ မူလက လူအမ်ားေသေၾကဆံုးရႈံးရဖြယ္ရာ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရၿပီး ကုလသမဂၢက “၀င္ေရာက္ ကာကြယ္ေပးပိုင္ခြင့္ တာ၀န္” ကို အတင္းအက်ပ္ အသံုးျပဳရေတာ့မည့္ အေျခအေနတိုင္ ဆိုက္ခဲ့ရၿပီးေနာက္၊ ဘန္ကီမြန္းက ဤသို႔ ခြင့္ျပဳလာခ်က္ကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႀကိဳဆိုလက္ခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူ၏ "လမ္းဖြင့္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ" ဆိုသည့္ စကား၏ တန္ဖိုးကိုမူ လူအမ်ားက သံသယရွိေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ စစ္အစိုးရ၏ ေခါင္းမာမႈအေပၚ အေလွ်ာ့ေပး လိုက္ေလွ်ာေက်နပ္ခဲ့ရသည္မွာ ကုလသမဂၢအဖို႔ ယခုတႀကိမ္တည္း မွ်သာ မဟုတ္ေပ။ ဘန္ကီမြန္းက သူ၏ေရွ႔ေတာ္ေျပး မစၥတာ အီဗရာဟင္ ဂမ္ဘာရီကို ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက ေစလႊတ္ခဲ့သည့္အခါ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက မစၥတာဂမ္ဘာရီကို ဆိုးသည့္ကေလး ႀကိမ္ဆံုးမသည့္ သဖြယ္ ဆက္ဆံလႊတ္ခဲ့ၾကသည္။ ကမၻာတ၀ွမ္းလံုးက စစ္အစိုးရအေပၚ ပစ္ပယ္ရႈံ႔ခ်သည့္ သေဘာထားရွိၿပီး ဆက္ဆံေနမႈ မ်ားကို မေက်နပ္ေဒါသျဖစ္ေနၾကသည့္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက သူတို႔၏ေဒါသမ်ားကို မစၥတာဂမ္ဘာရီထံ ပံုေအာဖြင့္ခ်ခဲ့ ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကုလ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဘန္ကီမြန္လာသည့္ကိစၥက တမ်ဳိးတဘာသာ ျဖစ္သည္။ သူက ႏိုင္ငံေရးကိစၥႏွင့္ မပတ္သက္ဘဲ လာေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ ကတိက၀တ္ႏွင့္ တိတိက်က် ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်မွတ္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း ပို၍အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေသာ ဆက္ဆံခံရ ၿပီး၊ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္တိုးရန္အခြင့္နည္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း မစၥတာဘန္ကီမြန္းလာေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္ ရည္ရြယ္ခ်က္၏ ေအာင္ျမင္မႈကို လူမည္မွ်၏ အသက္ကို ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့သနည္းဟူသည့္ အေရအတြက္ျဖင့္သာ တိုင္းတာရမည္ ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ဖြယ္မေကာင္းလွသည့္ နာမည္ ပ်က္ေနသူ စစ္အစိုးရ၏ ကတိစကားမ်ားျဖင့္ တိုင္းတာဆံုးျဖတ္၍ ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုမွ်မက သံုးပြင့္ဆိုင္ဗဟိုအဖြဲ႔ (Tripartite Core Group) က ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ကယ္ဆယ္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကလည္း မေရမရာ မသဲမကြဲပင္ ရွိေနေသးသည္။ ဤသံုးပြင့္ဆိုင္ဗဟုိအဖြဲ႔က ကုလသမဂၢ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႔ (အာဆီယံ)၊ ျမန္မာစစ္အစိုးရတို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ စုဖြဲ႔ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဤအဖြဲ႔က နာဂစ္မုန္တိုင္းကပ္ေဘးဆိုင္ ရာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳသြားမည္ဟုလည္း ဆိုထားသည္။

ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းေရးရံုး (UN OCHA) ၏ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာအရ မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ခဲ့ရသူ ဒုကၡသည္ တသန္းေက်ာ္မွာ ယခုတိုင္ မည္သည့္အကူအညီမွ် ရရွိျခင္းမရွိေသး ဟု ဆိုပါသည္။ ပို၍ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ အေျခအေနမွာ လြန္ခဲ့သည့္ တလခန္႔က ထုတ္ေ၀သည့္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါကလည္း ကိန္းဂဏန္းမ်ား မေျပာင္းမလဲ ရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႔ (FAO) ၏ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ အစီရင္ခံစာအရ "ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔တိုင္ ပဏာမႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းမႈမ်ားအရ ကပ္ေဘး သင့္၍ ဒုကၡခံစားရသည္ လူဦးေရ ၂. ၄ သန္းအနက္မွ ၁. ၃ သန္းေသာ အက်ဳိးခံစာရဖြယ္ရွိသူမ်ား (ဒုကၡသည္မ်ား) ထံသို႔ သာ အကူအညီမ်ားေရာက္ရွိႏိုင္ေသးသည္" ဟု ဆိုပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္က ဦးေဆာင္သည့္၊ ႏိုင္ငံတကာက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တလၾကာျမင့္သည့္ တိုင္ေအာင္ မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ခဲ့ရသူ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္ တ၀က္နီးပါးမွ်မွာ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အကူအညီမ်ား မရရွိ ျဖစ္ေနရပါသနည္း။ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ ရွိလာပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ အေၾကာင္းမ်ဳိးစံု ရွိႏိုင္ပါသည္။ ရာသီဥတုျပႆနာ မ်ားေၾကာင့္ႏွင့္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈ ပမာဏ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားလြတ္လပ္သည့္ သတင္းဌာနအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အစီရင္ခံခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ေတြ႔ရွိေနရသည္ကား ျပႆနာ၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းမွာ စစ္အစိုးရ ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ၎တို႔က ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ ေႏွးေစရန္ နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။

ကုလသမဂၢ၏ ဌာနမ်ားက စစ္အစိုးရထံ အျပစ္ပံု လက္ညိႇဳးမထိုးမိေစရန္ သတိျပဳ ေရွာင္လႊဲေနၾကပါသည္။ သူတို႔က ေတြ႔ ၾကံဳရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျခရာေကာက္ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ ျဗဴရိုကေရစီ အဟန္႔အတားမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ စစ္အစိုးရ၏ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ၾကား၀င္စြက္ဖက္မႈမ်ားအျဖစ္ အခ်က္ျပေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ဥပမာတင္ျပရလွ်င္ ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းေရးရံုး (OCHA) ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားရာ၌ " မၾကာခဏ ဆိုသလို လူမ်ားေရႊ႔ ေျပာင္းေနျခင္းေၾကာင့္" သတ္မွတ္ထားသည့္ လိုအပ္ခ်က္ရွိသူမ်ားထံ အကူအညီမ်ားေရာက္ရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ မႈ၌ ျပႆနာမ်ား ပိုမိုရႈပ္ေထြးေစသည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကိစၥအမ်ားစုတြင္ ဤသို႔ေျပာင္းေရႊ႔ေနၾကမႈသည္ လူအမ်ားက ဆႏၵအရေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက လူမ်ားကို ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ေန၍ ၎တို႔ ေနထိုင္ရာ ေက်းရြာလယ္ကြက္မ်ားတြင္ အလုပ္ျပန္လုပ္ကိုင္ၾကေစရန္ အတင္းအက်ပ္ ျပန္လည္ႏွင္ထုတ္ ေျပာင္းေရႊ႔ေစ ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔က မေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါ။

အလားတူ ကိစၥရပ္ မ်ားစြာရွိပါေသးသည္။ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား မုန္တိုင္းသင့္ေဒသမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိ ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနရမႈမ်ား၊ ျပည္တြင္းမွ ဆန္၀ယ္ယူ၍ ျဖန္႔ျဖဴးရန္ တားျမစ္ထားခ်က္မ်ား၊ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ား ကန္႔သတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာၾကံဳရျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ "သူတို႔ (ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ား) က က်ေနာ္တို႔ကို အဲသည္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရတဲ့ ေနရာေတြမွာ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာေတြနဲ႔ မရွိေစခ်င္ ဘူးဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။" အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔တခုျဖစ္သူ နယ္စည္းမျခား အေ၀းေျပာဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႔ (Telecoms Sans Frontieres) မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတဦးက ကုလသမဂၢ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္း ေရာက္ရွိလာၿပီးမွ လက္ေလွ်ာ့ မထြက္ခြါရမီတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

ဤသို႔ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ အခက္အခဲမ်ားမွာ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ တခုမွ် လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားသို႔ ၎တို႔၏ ကယ္ဆယ္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ေန ေၾကာင္း ဆင္ေျခေပး ျပသေနရၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ၎တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္အထေျမာက္၍ ေဆာလ်င္စြာ ျပန္လည္နာလံထူ ခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ေျခေပး တိုက္တြန္းေနရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနေပသည္။

ဤသို႔တင္ျပခ်က္မ်ားကိုလည္း လူအမ်ားက ယံုၾကည္လက္ခံရန္ ခက္ခဲၾကေပလိမ့္မည္။ အလ်ဴရွင္မ်ားဖက္က ယံုၾကည္မႈ နည္းေနၾကသည္။ စစ္အစိုးရက ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေျခခံမူ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား သတ္ မွတ္ေပးရန္ ဆက္လက္ျငင္းဆန္ေနခဲ့ၿပီး၊ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ထိခိုက္ေႏွာင့္ ေႏွးေန ေစသည္။ ကုလသမဂၢ၏ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ အဖြဲ႔ (WFP) က သတိေပးေျပာၾကားရာတြင္ အကယ္၍ ေနာက္ထပ္ ရန္ပံုေငြမ်ား မရရွိပါက ယခုေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပ်ံသန္းေနၾကသည့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားလည္း ရပ္နားေနၾကရ ေတာ့မည္ဟု သတိေပးေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ စစ္အစိုးရအလိုက် ျဖစ္ရေပေတာ့မည္။ စစ္အစိုးရ က ဤရဟတ္ယာဥ္ မ်ား ႏိုင္ငံအတြင္း ပ်ံသန္းခြင့္ျပဳရန္ ကနဦးကတည္းက မလိုလားခဲ့ပါ၊ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးေရး တုံ႔ဆိုင္း ဖင့္ေႏွးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အာဆီယံအဖြဲ႔က ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ နာဂစ္မုန္တိုင္းအၿပီး ပူးတြဲအကဲျဖတ္ စစ္ေဆးခ်က္ (PONJA) ထြက္ေပၚ လာအၿပီးတြင္ ဤအကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈေၾကာင့္ အကူအညီမ်ား ပို၍ရလာဖြယ္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္လာၿပီး ေနာက္ ဆယ္စုႏွစ္တခုၾကာ အေကာင္းရလဒ္တခုမွ် မျပႏိုင္ဘဲ ရွိေနရာမွ၊ ယခုအခါတြင္ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ အာဆီယံက ထူးထူးျခားျခား စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဟိတ္ဟန္ထုတ္လြန္းလိုမႈေၾကာင့္လည္း ၎၏အခန္းက႑ကို ျပန္၍ ဖ်က္ေနသည့္သဖြယ္ရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ အာဆီယံအဖြဲ႔က ၎တို႔၏အစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း အစီအစဥ္တက် လုပ္ ေဆာင္ေနႏိုင္သည္ဟူသည့္ ဗလာကတိ အာမခံခ်က္မ်ားထက္စာလွ်င္ အနည္းငယ္မွ်သာ ပို၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါ ေသးသည့္ အေျခအေန ရွိပါသည္။ "ဒုကၡသည္ေတြရဲ႔ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆီးေပးႏိုင္ၿပီး သူတို႔က ေဆာလွ်င္စြာ ျပန္လည္နာလံထူႏိုင္ၾက ၿပီ" ဟု အာဆီယံအဖြဲ႔၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဆူရင္ ပစ္ဆူ၀န္က (PONJA) အကဲ ျဖတ္ စစ္ေဆးမႈအဖြဲ႔၏ ကနဦး ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ကိုးကား၍ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ထိေရာက္မႈအေပၚ သံသယျဖစ္ေနၾကမႈမ်ား ေပ်ာက္ကင္းၾကရန္ဟု ဆိုလွ်င္ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ စစ္အစိုးရအလိုက် အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနရ သည့္ အေျခအေနမွ ရုန္းထြက္ရန္ တနည္းသာ ရွိပါသည္။ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စစ္အစိုးရက ျပန္ေပးဆြဲထား သည့္သဖြယ္ ျပဳေနသည့္ အေျခအေနကို ျငင္းဆန္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။

ဤသို႔ျဖစ္ေစရန္ဆိုလွ်င္ စစ္အစိုးရက ယခုလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ကပ္ေဘးကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ေနာက္ ထပ္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ား ရရွိရန္ေမွ်ာ္လင့္ေနေသးသည္ဆိုပါက၊ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ လက္ခံ ႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။ ယခုျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကပ္ေဘးအေျခအေနက ပိုမိုဆိုးရြားသြားၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ မၿငိမ္မသက္မႈမ်ား ဆက္ လက္ ျဖစ္ပြားလာမည့္ အႏၱရာယ္လည္း ရွိေနပါသည္။

ယခုလကုန္ပိုင္းတြင္ ကုလသမဂၢ၏ အထူးသံ မစၥတာဂမ္ဘာရီက သြားေရာက္သြားေရာက္ဦးမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ဳိးသားျပန္ လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုင္ရာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေျမာက္လာေစေရးအတြက္ ေနာက္ထပ္သြားေရာက္တိုက္တြန္း လိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ စစ္အစိုးရက အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းစရာမလိုဟု ျမင္ထား သည္။ သူ၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ မစၥတာဘန္ကီမြန္က "ျမန္မာျပည္သူမ်ား လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အျပည့္အ၀ရရွိ ခံစားႏိုင္ေစေရးအတြက္ အျပင္းအထန္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သံႏၷိဌာန္ခိုင္ခိုင္မာမာ ခ်ထားေၾကာင္း" ေျပာထား ခဲ့သည္။ အကယ္၍ သူက ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၏ ကတိအတိုင္း ျမဲေစေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက သူ၏ကတိစကားသည္ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကသည့္ လူလိမ္ႀကီးမ်ား၏ အႏွစ္မဲ့ကတိစကားသဖြယ္ အတူတူသာ ျဖစ္ေနေပေတာ့မည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္