ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမွာ စစ္မွန္ေသာ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးျဖစ္သင့္

ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း သစ္မ်ား ေပၚထြက္လာမႈႏွင့္ အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပဲြလြန္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က ဦးေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈသည္ ေဘးေရာက္သြားလိမ့္မည္ဟု ယူဆခ်က္မ်ား ရိွေနပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္တရာနီးကပ္လာခ်ိန္၌ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ NLD ႏွင့္အတူ အႏိုင္ရရိွခဲ့ေသာတိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက “ကေလးၿမိဳ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေၾကညာစာတမ္း” ဆိုသည့္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ ၄ ရပ္ အေပၚ အေျခခံသည့္ ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံတခုကို ေခၚယူက်င္းပရန္ ေၾကညာခ်က္တရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ လူ႔အခြင္အေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အားလံုး၏ ညီညြတ္ေသာအင္အားျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးတို႔ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ၎ေၾကညာခ်က္က ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ တျပည္ေထာင္စနစ္ကို ကန္႔ကြက္သကဲ့သို႔ သမိုင္းတေလွ်ာက္ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ စြပ္စြဲခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ေရးကိုလည္း ကန္႔ကြက္ထားၿပီး တိုင္းရင္းသားအားလံုး တန္းတူအခြင့္အေရးရိွမည့္ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို တည္ေထာင္ရန္ ထပ္မံ၍ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ပထမ ပင္လံုညီလာခံကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီလက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရး ရယူရန္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား စုစည္းညီညြတ္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုထြက္ရိွလာေသာ ေၾကညာခ်က္အသစ္တြင္ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္သူ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကိုခံယူရန္ ထပ္မံအတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

၎ေၾကညာခ်က္သည္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ကေလးၿမိဳ႕၌က်င္းပခဲ့ေသာ ၂၂ ႏွစ္ေျမာက္ ဇိုမီးအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ (ZNC) တည္ေထာင္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၎တို႔ထဲတြင္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ NLD, ZNC, ရွမ္းတိုင္း ရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD)၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ALD)၊ မြန္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (MNDF)၊ ကရင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီကြန္ရက္ (KNCD)၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္သားမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (UNA) တို႔ပါ ၀င္ၾကသည္။

ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံ ေခၚယူေရးေၾကညာခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈကို အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ေျပာင္းလဲလာမည့္ ႏိုင္ငံေရးပံုသ႑ာန္အသစ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈခိုင္မာေစရန္ NLD ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားဘက္မွ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္သည့္ သိသိသာသာ ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္တရပ္ ျဖစ္သည္။

ယင္းသည္ စစ္မွန္ေသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြမည္ဟု မၾကာေသးခင္က NLD ၏ ေၾကညာခ်က္ထြက္ေပၚလာၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ လႈပ္ရွားမႈတခုလည္း ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရက NLD ကို တရား၀င္ပါတီအျဖစ္မွ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ဦးတင္ဦးႏွင့္ အတြင္းေရးမႉး ဦး၀င္းတင္တို႔၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္မ်ားကို တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားအထိ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ကာလတေလွ်ာက္လံုး စစ္အစိုးရသည္ NLD ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္မႈအားလံုးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အကယ္၍ NLD က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ လက္ရိွလွမ္းေနသည့္ေျခလွမ္းသည္ တိုးတက္မႈတခုကို ကိုယ္စားျပဳေနပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အရိွန္ရလာေသာ အားေကာင္းသည့္လႈပ္ရွားမႈသည္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး တပတ္အလို ႏို၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာမည္ဟု ယူဆရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ျပန္လည္ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိကလႈပ္ရွားမႈတခုအျဖစ္လည္း သေဘာေဆာင္ေနပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑ကို ဆက္လက္ရယူထားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာလွ်င္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ယံုၾကည္ေနၾကပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပေရးကို ၁၉၈၈-၈၉ ခုႏွစ္ ကာလအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္အတြင္း ပင္လံုၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရိွစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ အသစ္ေပၚထြန္းလာမည့္ ပါလီမန္လႈပ္ရွားမႈျဖစ္စဥ္၏ ျပင္ပတြင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွား တက္ႂကြမႈအသစ္တခုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ရိွေနပါလိမ့္မည္။ NLD ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ပင္လံုညီလာခံေခၚယူေရး ေၾကညာခ်က္သည္ စစ္မွန္သည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈကို ျပန္လည္ အားေကာင္းလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပံုသ႑ာန္တရပ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္