ျမန္မာ့ ျပႆနာကို အာဆီယံ ရင္ဆိုင္သင့္ၿပီ

Thursday, 26 February 2009 16:18 အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
Print
ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္မွေန၍ ေလွစီး ေျပးလာၾကသည့္ ဒုကၡသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံက ပင္လယ္တြင္း ျပန္လည္ ေမွ်ာခ်ခဲ့သည္ ဆိုသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚ လာၿပီးေနာက္ ဤသတင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ သတင္း မီဒီယာႀကီးမ်ား၏ ေခါင္းႀကီးပိုင္း သတင္းမ်ားတြင္ အေလးေပး ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ယခုအခါ ၎တို႔၏ အေရးကိစၥကို အေရွ႔ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ) ၏ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ၾကားျဖတ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ေဆြးေႏြး ၾကေတာ့မည္ဟု အာဆီယံအဖြဲ႔၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဆူရင္ ပစ္ဆူ၀န္ (Surin Pitsuwan) က ဆိုပါသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အေရးသည္ အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရ၏ ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ဒဏ္မွ၊ ျပည္တြင္းစစ္ ေဘးဒုကၡမ်ားမွ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ထြက္ေျပးေနၾကရသည့္ ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အေရးကိစၥကလည္း ေမးခြန္းတက္မလာ ေသးေသာ္လည္း ေမ့ထားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္ တေလွ်ာက္ ခိုလႈံေနၾကရသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအေရး၊ ျပည္တြင္းတြင္ အေျခမဲ့ ေျပာင္းေရႊ႔ ေျပးလႊားေနၾကရသည့္ ဒုကၡသည္ (IDPs) မ်ား၏ အေရးကိုလည္း မည္သို႔ လုပ္ပါ့မည္နည္း။   
 
၎တို႔က ေလွမ်ားျဖင့္ ပင္လယ္အတြင္းသို႔ ထြက္မေျပးၾကေသာ္လည္း၊ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို ခံစားခဲ့ၾကရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ ေနၾကသူ တိုင္းရင္း သားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂-ခုတာ ကာလအတြင္း ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားက စစ္အစိုးရက က်ဴးလြန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ တရားမ၀င္ သတ္ျဖတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစမႈ၊ စသည့္ အျခားလူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုမွ်မက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း၌ ဒုကၡခံစား ေနၾကရသည္။ ထို႔ အျပင္ စီးပြားေရးဒုကၡသည္မ်ားကလည္း ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာေနၾကသည္။ တိုင္းျပည္တခုလံုးက
ျပႆနာအိုးႀကီး ျဖစ္ေနပါသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာဆိုသည္မွာ အစြန္းအစမွ်သာ ျဖစ္သည္။ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဆူရင္ ႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႔တို႔အဖို႔ ျပႆနာ၏ ေရေသာက္ျမစ္ ဇစ္ျမစ္ေၾကာင္းရင္းကို ၾကည့္သင့္ပါသည္။ ေရဆံုးေျမဖ်ား အေျဖရသည္အထိလိုက္ရန္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆႏၵရွိမွသာလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပႆနာ မွာ အိပ္ေပ်ာ္ဟန္ေဆာင္သူကို အႏႈိးရ ခက္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့အေရး အာဆီယံ စင္ၿပိဳင္ကြန္ရက္အဖြဲ႔ (Alternative Asean Network on Burma) က အာဆီယံအေနႏွင့္ အိပ္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္မေနသင့္၊ ႏိုးထသင့္ေပၿပီ။ အခ်ိန္မေႏွာင္းခင္ ျမန္မာ့အေရးကို ကိုင္တြယ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာ့အေရးက အေရးေပၚအေျခအေန ဆိုက္ေနၿပီဟု ဆိုသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွသည္ အျခားအေရးတႀကီး ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ျမန္မာ့ ျပႆနာမ်ားအတြက္ အာဆီယံအဖို႔ လမ္းပြင့္ေကာင္း လမ္းပြင့္လာေစႏိုင္သည္္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရကေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကို ေဆြးေႏြးရန္ စိတ္၀င္စား သေဘာတူညီလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ သူတို႔က ဤသူ မ်ားသည္ မူစလင္လူနည္းစုမ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လာသူမ်ား မဟုတ္ဟု ဆိုေနခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုမွ်မက အာဆီယံအဖြဲ႔ ကလည္း သမိုင္းေၾကာင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ စြမ္းေဆာင္ရည္နည္းနည္း၊ သတၱိနည္းနည္းႏွင့္ အေရးမပါေၾကာင္း ျပသခဲ့ဖူး သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။   

သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ အာဆီယံအဖြဲ႔၌ အဖြဲ႔၀င္အားလံုး လိုက္နာမည္ဟု သေဘာတူညီထားသည့္ ပဋိဉာဥ္စာတမ္း ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး၊ လူထုအေရးကို ေရွ႔ရႈသည့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတရပ္ကို တည္ေဆာက္မည္ဟုလည္း ေႂကြးေၾကာ္ထားပါ သည္။ အာဆီယံအဖြဲ႔ကို ေ၀ဖန္ေနၾကသူမ်ားကမူ ဤအတိုင္းျဖစ္လာမည္ဟု မယံုၾကည္ႏိုင္ၾကေသးပါ။ အထူး သျဖင့္ အဖြဲ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ားအေပၚ အေလးအနက္ထားမႈ၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိစၥ မ်ားတြင္ သံသယျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကဆဲ ရွိပါသည္။

ဆူရင္က ေျပာၾကားရာတြင္ အာဆီယံအဖြဲ႔အေနႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ေရွာင္လႊဲျငင္းပယ္ ေနရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း "တႏိုင္ငံႏွင့္ တႏိုင္ငံ ျပစ္တင္ရႈံ႔ခ်ေနၾကျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေဆြးေႏြးသင့္ၾက သည္" ဟု ဆိုခဲ့သည္။
 
ျမန္မာ့အေရးက "အာဆီယံအဖြဲ႔အတြက္ အလြန္ခက္ခဲသည့္အေရးကိစၥ" ဟု ၀န္ခံေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ အျပဳသေဘာတိုးတက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟုလည္း ဆူရင္က ယံုၾကည္ ေနပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေ၀ဖန္ေနၾကသူမ်ားက ဤေနရာတြင္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဆူရင္ႏွင့္ သေဘာမတူၾကပါ။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အာဆီယံအဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္လာခ်ိန္မွစ၍ စစ္အစိုးရက အဖြဲ႔၏ ဒိုင္းလႊားအကာအကြယ္ေနာက္တြင္ ေနရာယူ ပံုးကြယ္၍ ေနႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

ဆူရင္က အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ႏိုင္ငံတခု၏ျပည္တြင္းေရးကို အျခားတႏိုင္ငံက ၀င္ေရာက္မစြက္ဖက္ေရးမူကို ခုခံ ကာ ကြယ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ဤကိစၥသည္ "လိုအပ္သည့္ကိစၥ" ဟု ဆိုခဲ့ေသးသည္။ "ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤမွ်မက ပိုမို ေဆာင္ရြက္လိုသည္"ဟုလည္း ဆိုခဲ့ပါေသးသည္။
 
ဤမွ်ေလာက္ႏွင့္ မလံုေလာက္ႏိုင္ပါ။ ျမန္မာ့အေရးကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္သင့္ရံုမက မ်ားစြာလြန္၍ပင္ ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဆူရင္ႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႔ အစုိးရမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစ ရန္ႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီရန္ မစဥ္းစားသမွ် ကာလပတ္လံုး အာဆီယံအဖြဲ႔က ျမန္မာ့အေရးအေပၚ ေလး နက္မႈမရွိေသးဟု ယူဆရန္သာ ရွိပါေတာ့သည္။