ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ၏ အနာဂတ္ ဘာလဲ ဘယ္လဲ

လူအမ်ား ၾကာျမင့္စြာေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားကို လြန္ခဲ့သည့္သတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးကာလတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ သူ၏ အာဏာပလႅင္အား တဦးဦးျဖင့္ လူစားထိုးမည္ေလာ သို႔မဟုတ္ ယခုအတုိင္းခ်န္လွပ္ထားခဲ့မည္ေလာ ဆိုသည္ကို ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ သံုးသပ္ေနေသာ ပညာရွင္က၀ိမ်ား အေနျဖင့္ အပူတျပင္း စဥ္းစားတြက္ခ်က္ေနၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး အေနျဖင့္ သူ၏ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမႈႏွင့္ ကုိင္စြဲထားေသာ အာဏာကိုလိုလိုလားလား စြန္႔လႊတ္ပါ့မလားဆိုသည့္ အခ်က္ကေတာ့ လူအမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနသည္။

ေနျပည္ေတာ္မွ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနရေသာ သူမ်ား၏ အဆိုအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သည္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးကာလတြင္ သမၼတရာထူးေနရာ၌ ဆက္လက္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ရိွေနသည္ဟု တပ္မေတာ္အတြင္းမွ အရာရိွတခ်ဳိ႕က ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ ကုလသမဂၢအရာရိွမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ကာလက သူ႔အေနျဖင့္ မၾကာခင္ အနားယူေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားခဲ့ေသးေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရိွရသည္။

ေနျပည္ေတာ္မွာ စစ္ဖက္ဆုိင္ရာႏွင့္ အရပ္ဖက္ဆုိင္ရာ အရာရိွမ်ား၏ အဆိုအရ တပ္မေတာ္အတြင္းရွိ အခ်ဳိ႕ အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအား ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ အပုိင္းအျခားမရိွဘဲ အာဏာကိုဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ ဆႏၵရွိေနၾကၿပီး ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ တုိင္းျပည္အတြက္ ေပးဆပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သြား ရန္ တုိက္တြန္းမႈမ်ား ရိွေနသည္ဟု ၾကားသိရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအေနျဖင့္လည္း တပ္မေတာ္အတြင္းရိွ အုပ္စုတခ်ဳိ႕မွ ထိုသို႔ေတာင္းဆိုလာသည့္အေပၚ ေခါင္းညိတ္သေဘာတူကာ သမၼတႀကီးလုပ္ဦးမည္ဆုိလွ်င္လည္း မည္သူမွ် အံ့ၾသ လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေကာလဟာလမ်ားအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ စစ္အစိုးရအတြင္းမွ တတိယ ေျမာက္ အာဏာရိွသူ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းအား ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ကာလ အတြက္ သမၼတ ရာထူးေပးအပ္ရန္ လ်ာထားခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းႏွင့္ ဇနီးတို႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ အပါအ၀င္ ၎၏မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ အလြန္နီးစပ္သူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုမိသားစု ႏွစ္စုသည္ စကၤာပူႏုိင္ငံသို႔ အတူတကြ အၿမဲေစ်း၀ယ္ထြက္ၾကေၾကာင္းလည္း သိရိွရသည္၊

သို႔ေသာ္လည္း စစ္တပ္အတြင္းမွလာေသာ သတင္းမ်ားအရ သူရေရႊမန္းသည္ ယခုအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအတြက္ မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္းၾကားသိရျပန္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းသည္ ယခင္က ဧရာ၀တီတုိင္း တုိင္းမႉး ျဖစ္ခဲ့ သည္။ ထုိေနရာမွ ရန္ကုန္ရိွစစ္ရံုးခ်ဳပ္သို႔ ရာထူးတိုးျမွင့္ခန္႔ထားေပးခဲ့ျခင္းသည္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္း ႏွစ္မ်ား အတြင္း ေရပန္းစားခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔အား ျပန္၍ အားၿပိဳင္ႏုိင္ေစေရးအတြက္ ခန္႔ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု သိရိွရသည္။ အာဏာလက္ေစာင္းထက္လွေသာ ေထာက္လွမ္းေရးမႉးခ်ဳပ္တျဖစ္လဲ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ၎၏ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕တခုလံုးႏွင့္အတူ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ ခံလုိက္ရ သည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ သူ၏ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားအတြင္းမွ အႏၲရာယ္ အရိွဆံုးသူ တဦးကို ဖယ္ရွားႏုိင္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေ႐ႊမန္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေျမွာက္စားခဲ့ေသာ၊ ရာထူးတင္ေပးခ့ဲေသာ လူလတ္ပုိင္း စစ္အရာရိွ မ်ားထဲမွ တဦးျဖစ္သည္။ ထိုအရာရိွမ်ားသည္ တပ္မေတာ္အတြင္း ထိပ္တန္းအရာရိွႀကီးမ်ား ျဖစ္လာသကဲ့သို႔ ၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္လည္း ရာထူးမ်ား ရရိွခဲ့ၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္၊ အထူးစစ္ဆင္ေရးျဗဴရို အမွတ္ (၅)၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေဆြ၊ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦး တို႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး စင္တင္ေပးခဲ့ေသာ ထိပ္တန္း အရာရိွမ်ား ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦးသည္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း ဥကၠဌ တာ၀န္ ကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေ႐ႊမန္းသည္ မန္မာနႀကီးသူတဦး မဟုတ္ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈကို အျပည့္အ၀ရရိွသူ တဦးမဟုတ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး စိတ္ခ်ယံုၾကည္ေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုး၀င္း၂၀၀၇ ခုႏွစ္၌ ကြယ္လြယ္အၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေဆြသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏ စိတ္ႀကိဳက္ ထိပ္တန္းအရာရိွမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။

အကယ္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအၿပီးတြင္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ သူ၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အာဏာေနရာကို ဆက္လက္ကုိင္စြဲ ထားမည္ဆိုပါကလည္း အံ့ၾသစရာမဟုတ္ပါ။

ျမန္မာစစ္အစိုးရ ထိိပ္တန္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပုိင္ႏုိင္ငံျခားေငြ အေျမာက္အမ်ားရိွေန သကဲ့သို႔ မက္ေမာဖြယ္ေကာင္းေသာ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကိုလည္း တဖက္တြင္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ပုိင္ဆုိင္ ထား ရိွသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တဦးခ်င္း ခ်မ္းသာ၍ ဓနႂကြယ္၀လာမႈမ်ားသည္ လာမည့္ႏွစ္အေတာ္မ်ားမ်ားအထိ ဆက္ လက္ အက်ဳိးခံစား ေနရဦးမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဤေနရာတြင္ ေမးရမည့္ေမးခြန္းကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ မည္သည့္နည္းနာကို သံုးစြဲ၍ သမၼတႀကီးအျဖစ္ အာဏာကို ဆက္လက္ဆုပ္ကုိင္မည္နည္း ဆိုသည္ပင္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္အရ စစ္တပ္သည္ ျဖစ္တည္လာမည့္ အစိုးရသစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးထဲတြင္ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္၊ ခရုိင္ ေဒသႀကီးမ်ား စသျဖင့္ အဆင့္တုိင္းတြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေနရာကို အလိုအေလ်ာက္ ရရိွမည္ျဖစ္သည္၊ ထို႔အျပင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ တဦး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္တဦးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းအတြက္ စစ္တပ္ ကိုယ္စား လွယ္ တဦး စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦးကို သမၼတရာထူးအတြက္ လ်ာထားသည္။

လာမည့္ အနာဂတ္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊအား ထိုကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွတဦးဦးအျဖစ္ တပ္မေတာ္မွ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းမည္ ဆိုပါက တင္သြင္းႏုိင္ခြင့္ရိွသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အသစ္ျဖစ္လာမည့္ သမၼတသည္ အမ်ဳိးသားကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ဥကၠဌ အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုေကာင္စီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အေရးေပၚအေျခအေနကို ေၾကညာ ႏုိင္သကဲ့သို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာရိွသည္။

လက္ရိွတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ လက္နက္ကိုင္ စစ္တပ္၏ အႀကီးအကဲျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံး အာဏာ ရွိသူျဖစ္သည္။ ထိုရာထူးကို သူ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရဆံုး သူကိုသာ လႊဲေျပာင္းေပး လိမ့္မည္ဟု ေလ့လာသံုးသပ္သူ မ်ားက ဆိုထားသည္။ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္ခန္႔ရိွေသာ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္ေဆြသည္ ထိုရာထူးအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးသူ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ထင္ေၾကးေပးေနၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အမိန္႔မ်ား ဆက္လက္ေပးေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ မႏၲေလး တို႔တြင္ ထိပ္တန္းစစ္အရာရိွမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားအတြက္ က်င္းပေသာ ပံုမွန္အစည္း အေ၀းမ်ားကို ကုိယ္တုိင္တက္ေရာက္၍ ညႊန္ၾကားေနရသူကေတာ့  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေ႐ႊမန္းသာျဖစ္သည္။

မည္သူသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္မည္နည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းက ယခုအခ်ိန္တြင္ အေရးႀကီးေနသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ယံုၾကည္စိတ္အခ်ရဆံုးျဖစ္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏ ဇနီးႏွင့္နီးစပ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေဆြကေတာ့ အဆိုပါရာထူးအတြက္ ယေန႔ အခ်ိန္တြင္ တစ္ေျပးေနတဦးျဖစ္သည္။

စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္ ေနာက္တခ်က္ရိွေသးသည္။ ေခတ္မီ၍ အားေကာင္းသည္ဟု ယူဆထားသည့္ တပ္မေတာ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအေနျဖင့္ အျခားသူ တဦးဦးလက္ထဲသို႔ ထိုးအပ္ရန္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ သူ၏ တပ္မေတာ္အတြင္းမွ ထိပ္တန္းအရာရိွမ်ားအၾကားတြင္ ရိွေနသည့္ အာဏာၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား အေၾကာင္းကို သူ ကိုယ္တုိင္လည္း ေကာင္းေကာင္းသိသူ တဦးျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စစ္တပ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ရာထူးကို စြန္႔ခြာလုိက္ပါက ေနာင္တြင္ စစ္တပ္ကိုျပန္လည္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအတြက္ ခက္ခဲေကာင္း ခက္ခဲႏုိင္ပါမည္။ ထိုအခ်က္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအတြက္ စိုးရိမ္ေသာက အေရာက္ရဆံုး ကိစၥျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

ယခုအခ်ိန္တြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရသည့္ အေျပာင္းလဲမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈဟု ဆိုပါစို႔။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအတြက္ စိုးရိမ္ေသာကျဖစ္ေစရသည့္အခ်က္မွာ သူ႔ထက္ အသက္ငယ္ရြယ္ေသာ စစ္တပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီး အဖြဲ႕မ်ားထဲမွ လူလတ္ပုိင္း ထိပ္တန္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ထိုလူလတ္ပုိင္း စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္တခုအတြင္း တရိပ္ရိပ္ျဖင့္ ပိုမိုခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀လာၾကသကဲ့သို႔ ပို၍လည္း အာဏာလက္ေစာင္း ထက္လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရိွရေသာေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအား ညသန္းေခါင္ယံအခ်ိန္တြင္ အိပ္မက္ဆိုးျဖင့္ လန္႔ႏုိးေစသူ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည္ဆိုေသာ စစ္အရာရိွမ်ားသည္ သူကိုယ္တုိင္ႏွင့္ သူ၏ မိသားစုလုံၿခံဳေရးကို လာမည့္အနာဂတ္ကာလတြင္ အာမခံႏုိင္ မခံႏုိင္ ဆိုသည္ကသာ အမွန္တကယ္  ေမးရမည့္ ေမးခြန္း ျဖစ္သည္။

ေရွ႕အနာဂတ္တြင္လည္း  သူ၏ လုံၿခံဳေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအေနျဖင့္ မ်ားစြာေသာ ထိပ္တန္း စစ္ေခါင္း ေဆာင္ မ်ားကို ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ျခင္း အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ကာကြယ္ရင္း ေနထိုင္ သြားရ ေပလိမ့္မည္။ ထိုအထဲတြင္ သူႏွင့္သူ႔မိသားစုႏွင့္ အေစးမကပ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔ သည္လည္း တဦး အပါ အ၀င္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေသာ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအတြက္ ထြက္ေတာ္မူနန္းကခြာျခင္းသည္ သူႏွင့္သူ႔မိသားစု အတြက္ အႏၲရာယ္မ်ား လွေသာေၾကာင့္ တနည္းနည္းျဖင့္ အာဏာကိုဆက္လက္ကိုင္စြဲျခင္းကသာ အေကာင္းဆံုး ဗ်ဴဟာျဖစ္ေတာ့သည္။

အကယ္၍ ဤသို႔မဟုတ္ဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး စိတ္ေျပာင္းလာသည္ ဆိုပါစို႔။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဌးဦး တို႔အတြက္ ထိပ္တန္းရာထူးမ်ားက အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

အလားတူပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေဆြအား ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ စိတ္ေလး ေနသည္ဆိုပါက သူ႔အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရန္ လူလတ္ပုိင္း ထိပ္တန္းအရာရိွမ်ား ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လွေဌး၀င္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကိုကို၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေငြႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဆြတို႔ က်န္ရိွေနပါေသးသည္။

ေလာေလာဆယ္ အေနျဖင့္ သမၼတႀကီးျဖစ္ရန္ ရည္စူးေနပုံရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးကို လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကံေကာင္းပါေစေၾကာင္း စကားပါးလုိက္ရပါသည္။

Than Shwe Mulls his Future Role By Aung Zaw ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆုိေဖာ္ျပ ပါသည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္