အေျခခံ ဥပေဒအရ ႀက့ံဖြံ႔ပါတီ တရားမဝင္

“တရားမွ်တမႈနဲ႔ အာဏာဟာ အတူတကြ တည္ရိွရမယ့္ အရာေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါမွသာ တရား မွ်တတယ္ ဆိုတဲ့ အရာတိုင္းမွာ အာဏာရိွမွာ ျဖစ္ၿပီး အာဏာနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့ အရာတိုင္း ဟာလည္း တရားမွ်တမႈ အတူ ကပ္ပါလာမွာ ျဖစ္တယ္” လုိ႔ ၁၇ ရာစု ျပင္သစ္ အေတြးအေခၚ ပညာရွင္ တဦးျဖစ္သူ ဘေလးဇ္ ပါစကယ္က ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ၂၁ ရာစု ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္ၾကည့္လိုက္တဲ့ အခါ တရား မွ်တမႈနဲ႔ အာဏာဟာ အတူ ယဥ္တဲြ ရိွမေနဘဲ တဘက္စြန္းစီမွာ သပ္သပ္ တည္ရိွေနၾကတယ္။  အဲ့ဒီလို ျဖစ္ရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းကေတာ့ စစ္အစိုးရရဲ႕ ဥပေဒ ကြ်မ္းက်င္သူေတြက ဥပေဒကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုရာမွာ လူထု အက်ဳိးစီးပြားထက္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကိုသာ အဓိက ထားၾကတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒကို တလဲြ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ထင္ရွားတဲ့ျဖစ္ရပ္တခု မၾကာေသးခင္ကမွ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါေသးတယ္။  ေမလ ၉ ရက္ နဲ႔ ၁ဝ ရက္ေန႔က အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အေရွ႕ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ကာ့တ္ကမ္းဘဲလ္ ဦးေဆာင္တဲ့ အဖဲြ႔ ျမန္မာျပည္ကို လာေရာက္ လည္ပတ္စဥ္က ျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။

တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ဆဲ အစိုးရ ဝန္ႀကီးေတြ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ျခင္းဟာ ဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီျခင္း ရိွပါသလားလုိ႔ အေမရိကန္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႔က ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစုိးကို ေမးတ့ဲအခါ ဦးသိန္းစုိးက ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း လိမ္ညာ ေျဖၾကားလုိက္ပါတယ္။

ဦးသိန္းစုိးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း တဦး ျဖစ္ၿပီး စစ္ဘက္ ဆိုင္ရာ တရားသူႀကီးေဟာင္း တဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။  ဒါ့အျပင္ ဗဟိုတရားရံုးမွာလည္း ဒုတိယ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းဖူးပါတယ္။  နအဖ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက ဦးသိန္းစုိးကို ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့တာပါ။

အေမရိကန္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႔ကုိ  ဦးသိန္းစုိး ျပန္ေျဖၾကားတာေတြကုိ အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဦးသိန္းစုိးက လက္ရိွ ဝန္ႀကီးမ်ား ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ေထာင္ျခင္းဟာ ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီတယ္လုိ႔ အေၾကာင္း ျပခ်က္ ၂ ခုနဲ႔ သက္ေသျပ ေျဖဆိုပါတယ္။  ပထမအေၾကာင္းျပခ်က္က “ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရး နဲ႔ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ပါတီ တည္ေထာင္တာဟာ ဥပေဒနဲ႔ အညီ ျဖစ္ပါတယ္” ေျပာရမယ္ဆုိရင္ “လက္ရိွ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ဆဲ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္းေတြကို ႏိုင္ငံေရး ပါတီဝင္ခြင့္ မရိွဘူး ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ တခု ရိွပါတယ္။  ဒါေပမယ့္ ဝန္ႀကီး ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရး ရာထူး ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြ မဟုတ္ပါဘူး” လုိ႔ ေျဖဆိုပါတယ္။

ပထမ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။  အစိုးရ ဝန္ႀကီးေတြဟာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း မဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ့ အခ်က္ကုိ ဦးသိန္းစုိးက ဘယ္ဥပေဒ ကိုးကား ေျဖခဲ့ပါသလဲ။  ကမ့္ဘဲလ္က ဦးသိန္းစုိးကို အဲ့ဒီ ေမးခြန္း ေမးခဲ့သလား ဆိုတာ က်ေနာ္ မသိပါဘူး၊ ေမးျမန္း ေစာေၾကာသင့္တဲ့ အရာပါပဲ။

ဧရာဝတီက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့တဲ့ ေရွ႕ေနေတြ အဆိုအရ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒမွာ မည္သူဟာ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္း ျဖစ္ၿပီး မည္သူဟာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း မဟုတ္ ဆိုတာကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။  ထိုရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒကို ၁၈၆၁ ခုႏွစ္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရ လက္ထက္မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကို ေနာက္ဆံုး အၾကိမ္ အျဖစ္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ အခန္း (၂) မွာ ဥပေဒ ေဝါဟာရမ်ားကုိ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။  အဲ့ဒီအခန္းရဲ႕ ပုဒ္မ ၂၁ မွာ “ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း” ဆိုတာ ေအာက္ပါ လူပုဂၢိဳလ္ေတြကို ဆိုလိုပါတယ္၊ ပုဒ္မခဲြ ၉ ရဲ႕ ေအာက္မွာ “အစိုးရ ဝန္ႀကီးမ်ား” လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့တ့ဲ အေျခခံဥပေဒသစ္ အရ “ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း” ဆိုတ့ဲ စကားလံုးကို အဂၤလိပ္ ဘာသာ တိုက္ရိုက္ ျပန္ဆိုရင္ “state servant” လုိ႔ အဓိပၸာယ္ ရပါတယ္။  “ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း” နဲ႔ စကားလံုး မတူညီေပမယ့္ အဓိပၸာယ္ အတူတူပါပဲ။

အထက္ပါ စကားလံုး ႏွစ္ရပ္စလံုးရဲ႕ အနက္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာအဖဲြ႔ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ေ၀ထားတ့ဲ ျမန္မာ - အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္မွာ “civil servant” လုိ႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ ဆိုထားပါတယ္။

အဲ့ဒီ အေထာက္ အထားေတြ အရ ဘယ္လို ရႈေထာင့္က ၾကည့္ၾကည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ အပါအဝင္ ဝန္ႀကီးေတြဟာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။  ေျပာရရင္  USDP ပါတီ တည္ေထာင္တဲ့ ေနရာမွာ အဲ့ဒီ ဝန္ႀကီးေတြ ပါဝင္ေနတာ ဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ ေဖာ္ျပခ်က္အရ USDP ပါတီကို တည္ေထာင္ခြင့္ ရိွတဲ့ အေၾကာင္း  ဦးသိန္းစုိးက  အေျခခံ ဥပေဒရဲ႕ “ကူးေျပာင္းေရး ကာလ ျပ႒ာန္းခ်က္” အခန္း၊ ပုဒ္မ ၄၄၄ (က)၊ ပုဒ္မ ၄၄၈ တုိ႔ကို အေထာက္အထား အျဖစ္ ရည္ညႊန္းၿပီး အေမရိကန္ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ကို ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ အဲ့ဒီ ပုဒ္မေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

ပုဒ္မ ၄၄၄ (က) မွာ “ဤ အေျခခံ ဥပေဒ အာဏာ တည္သည့္ေန႔၌ တည္ရိွေနေသာ အစိုးရ အဖဲြ႔သည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ တာဝန္ေပးအပ္သည့္ အစိုးရ အဖဲြ႔ မေပၚေပါက္မီ မိမိတုိ႔၏ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္” လုိ႔ ဆိုထားပါတယ္။

ပုဒ္မ ၄၄၈ မွာ “ဤဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အာဏာ စတင္ တည္သည့္ ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ေကာင္စီ လက္ေအာက္၌ ဖဲြ႔စည္း ထားရိွသည့္ တပ္မေတာ္အပါအဝင္  ဌာနဆိုင္ရာ အဖဲြ႔ အစည္းမ်ား၌ အမႈထမ္းဆဲ ျဖစ္ၾကေသာ ႏိုင္ငံ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္  ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက အျခား ျပ႒ာန္းျခင္းမျပဳသမွ် ဆက္လက္အမႈထမ္းရမည္” လုိ႔ ဆိုထားပါတယ္။

ဒီ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို ႏွစ္ႀကိမ္္ သံုးႀကိမ္ ျပန္လွန္ ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။  အဲ့ဒီပုဒ္မေတြဟာ  USDP ပါတီ ထူေထာင္တာနဲ႔ ဆက္စပ္လုိ႔ ရတာ တခုမွ မေတြ႔မိပါဘူး။

“အစိုးရ”၊ “ႏိုင္ငံဝန္ထမ္း”၊ “တပ္မေတာ္”၊ “ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ေကာင္စီ” အစရိွတဲ့ အသံုးအနံႈးေတြကို ယခုပုဒ္ေတြမွာ သံုးထားပါတယ္။  ဒါေပမယ့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ ဥပေဒအရ ကိုယ္ပိုင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ ရိွတယ္ ဆိုတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ညြန္းဆိုခဲ့သလို အဆိုပါ ပုဒ္မေတြက အေထာက္အကူ ျပဳထားတာ တခ်က္တေလမွ တိုက္ရိုက္ ပါဝင္ေနတာ မရိွသလို အဲ့ဒီလို အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေအာင္လည္း ဖြင့္ဆိုလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။

အေျခခံဥပေဒမွာ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအၾကား တိုက္ရိုက္ နယ္နိမိတ္ စည္းျခားထားတဲ့  ပုဒ္မ ၂၆ (က)၊ ပုဒ္မ ၁၂၁ (ည) ေတြမွာ မတူညီမႈ ရိွေနျခင္းကို ကဲြကဲြ ျပားျပား တိုက္ရိုက္ ခဲြျခား ျပဆိုထားပါတယ္။

ပုဒ္မ ၂၆ (က) မွာ “ႏိုင္ငံ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ပါတီ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းရွင္းရမည္” လုိ႔ ဆိုထားပါတယ္။

ပုဒ္မ ၁၂၁ မွာ “ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခံပိုင္ခြင့္ မရိွေစရ” လုိ႔ ဆိုထားၿပီး အဲဒီ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ရာဇဝတ္အက်ဥ္းသားမ်ား၊ စိတ္ ေပါ့သြပ္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အစရိွသည္တုိ႔ ပါဝင္တယ္။

ပုဒ္မခဲြ (ည) မွာ “ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း” လုိ႔ ဆက္လက္ပါရိွ ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ပုဒ္မ ၁၂၁ (ည)မွာ “ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း” ဆိုတဲ့ စကားရပ္ကို ျခြင္းခ်က္ ထားထားပါတယ္၊  အဲ့ဒါကေတာ့ “ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အရ ဖဲြ႔စည္းေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔ အစည္းမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေစရ” လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

“ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ထားေသာ” ဆုိတ့ဲ စကားရပ္ကို သတိျပဳဖုိ႔ လိုပါတယ္။  အဲ့ဒီ စကားရပ္ဟာ “ေရြးေကာက္ခံထားရေသာ” လုိ႔ အဓိပၸာယ္ မရပါ။  အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒီျပ႒ာန္းခ်က္ဟာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္မယ့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အတြက္သာ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အဲ့ဒီ ဥပေဒျခြင္းခ်က္ဟာ USDP ပါတီကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကတဲ့ လက္ရိွ ဝန္ႀကီးမ်ားနဲ႔ မသက္ ဆိုင္ပါ။

ဦးသိန္းစုိး ေျဖၾကားခ်က္ေတြဟာ အမွန္တရားနဲ႔ ကဲြလဲြေနပါတယ္။  စစ္အစိုးရက ၁၄ ႏွစ္ၾကာ ေရးဆဲြခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွာ အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ အေျခခံ ဥပေဒက လက္ရိွ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ျဖစ္ေစ၊ အျခား အစိုးရ ဝန္ႀကီးေတြက ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ဖဲြ႔စည္း ထူေထာင္တာကို ခြင့္ျပဳထားတာ မရိွပါဘူး။

အဲ့ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ဆဲဥပေဒေတြအရ USDP ပါတီဟာ တရားဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မဟုတ္ပါဘူး။

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ မွတ္ပံုတင္တဲ့ အခါ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတိုင္းက ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ အေျခခံ ဥပေဒကို ေစာင့္ထိန္း လိုက္နာပါမယ္လုိ႔ လက္မွတ္ထိုးၾကရပါတယ္။  ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ (ဂ)၊  ပုဒ္မ ၁၂ (က/၄) တုိ႔အရ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ဟာ ဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္တဲ့ ဘယ္လို ႏိုင္ငံေရး ပါတီကို မဆို ဖ်က္သိမ္းႏိုင္တဲ့ အခြင့္ အာဏာ ရိွပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ဟာ ဒီဥပေဒကို က်င့္သံုးၿပီး USDP ကို ဖ်က္သိမ္းတာမ်ဳိး မလုပ္ပါဘူး။

ပိုၿပီး ဆိုးရြားတာကေတာ့ ျမန္မာ ျပည္သူေတြအဖုိ႔ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတကာမွာ ျဖစ္ေစ တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြဖုိ႔ အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ ဥပေဒ လမ္းေၾကာင္း ရိွမေနတဲ့ ျပႆနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဧရာဝတီမဂၢဇင္း၏ ေရြးေကာက္ပဲြ စာမ်က္ႏွာ တာဝန္ခံ ထက္ေအာင္ ေရးသားသည့္ “USDP Illegal under Constitution” ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္