“အေကာင္းဘက္က ျမင္ပါတယ္”

Friday, 05 August 2011 17:37 အင္တာဗ်ဴး
Print
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရး ေဆြးေႏြးပဲြတက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားမည္ ဟူေသာ သတင္း ထြက္ေပၚေနသည္၊ မၾကာေသးမီကလည္း အစုိးရကုိယ္စားလွယ္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ ေတြ႔ဆုံခ့ဲသည္။ ဤအေျခအေနတြင္  သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အႀကံေပးအဖဲြ႔၀င္ ဗုိလ္ႀကီးေဟာင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္၊ ပညာရွင္ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္က  ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လက္ရိွ အေနအထား၊ အစုိးရအဖဲြ႔၏ အေျခအေနအေၾကာင္း ဧရာ၀တီကုိ  သုံးသပ္ေျပာျပသည္။ ဧရာ၀တီ အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္ ေ၀မုိးက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

Nay_Zin_Latt2ေမး ။    ။ အစုိးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရး ေဆြးေႏြးပဲြတက္ဖုိ႔ ဖိတ္မယ္လုိ႔ ၾကားပါတယ္။ အဲဒါ ဟုတ္ပါသလား။

ေျဖ ။    ။ ဒီလုိပဲ ၾကားပါတယ္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ဖိတ္မယ္ ဆုိျပီး က်ေနာ္တုိ႔လည္း အဲဒီလုိ ၾကားပါတယ္။

ေမး ။    ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဖိတ္မယ္လုိ႔ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္တုိ႔ အႀကံေပးအဖဲြ႔ကုိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရအဖဲြ႔က အဲဒီလုိ ေျပာတာလား။

ေျဖ ။    ။ က်ေနာ္တုိ႔က လုပ္ငန္း ခဲြထားတာေလးေတြ ရိွတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔လုပ္ငန္းေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔က ေတာက္ေလွ်ာက္ engage ျဖစ္ေန (ထိေတြ႔ေန) တယ္ေလ။  information (သတင္းအခ်က္အလက္) ကလည္း က်ေနာ္တုိ႔ သိပ္ၿပီးေတာ့လည္း ရလွတယ္လုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ ဖိတ္မယ္ ဆုိတာေတာ့ ၾကားေနပါတယ္။

ေမး ။    ။ သူ႔ကုိ ဘယ္လုိ ဖိတ္မွာလဲ။ တသီးပုဂၢလအေနနဲ႔ ဖိတ္မွာလား။ ႏုိင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ အေနနဲ႔ ဖိတ္မွာလား။

ေျဖ ။    ။ ေလ့လာသူ၊ observer, attendance အေနနဲ႔ ဖိတ္မယ္လုိ႔ ၾကားရပါတယ္။

ေမး ။    ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ တရား၀င္ လွမ္းၿပီးေတာ့ ေျပာတာေတြ ရိွသလား။

ေျဖ ။    ။ ဒါ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ သိပ္မဆုိင္ဘူးေလ၊ ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ပုိဆုိင္လိမ့္မယ္။ သူတုိ႔က ကမကထ လုပ္တာကုိး။ ၀န္ႀကီးဌာနေတြက အခါအားေလ်ာ္စြာေပါ့၊ ၿပီးခ့ဲတ့ဲလကဆုိရင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက e-government ဆုိျပီး လုပ္သြားတယ္ေလ။ အဲဒီေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနက ပုိျပီးေတာ့ သိပါလိမ့္မယ္။

ေမး ။    ။ မၾကာေသးခင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ ေတြ႔တယ္။ အခု ေဆြးေႏြးပဲြတခုတက္ဖုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဖိတ္မယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း တုိင္းရင္းသားအေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး စာထုတ္တယ္။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဘယ္လုိ ထင္ပါသလဲ။

ေျဖ ။    ။ ေကာင္းတယ္ေလ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ၀န္ႀကီး ေတြ႔အၿပီး)  ပူးတဲြေၾကညာခ်က္ထုတ္တယ္ ဆုိေတာ့ ဘုံရပ္တည္ခ်က္ေတြက သေဘာတူသြားျပီ လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ယူဆလုိ႔ ရတယ္ေလ။ အရင္ကေတာ့ ေဆြးေႏြးတယ္၊ ရလဒ္တခုေတာ့ ရိွမွာေပါ့၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘုံ သေဘာတူညီခ်က္ အဆင့္အထိ မရခ့ဲၾကဘူး။ အဲဒီလုိ သုံးသပ္ပါတယ္၊ ဒါကလည္း အျပဳသေဘာ အမ်ားႀကီး ေဆာင္မွာပါ။

ေမး ။    ။ အျပဳသေဘာ ေဆာင္မွာပါ ဆုိတာ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရး ညီလာခံကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဖိတ္မွာကုိ ေျပာတာလား။ ျဖစ္စဥ္တခုလုံးကုိ ေျပာတာလား။

ေျဖ ။    ။ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ေတြ႔ၾကတယ္၊ ေတြ႔ၿပီးတ့ဲအခါမွာ ႏွစ္ဘက္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္နုိင္တယ္။  ေၾကညာခ်က္ထုတ္နုိင္တာကေန ေနာက္ပုိင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါ၀င္ျပီးေတာ့ ကုိယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရိွသမွ် ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါမယ္ ဆုိတ့ဲ  statement (ေၾကညာခ်က္) ထြက္လာတယ္။ ဒါေတြဟာ အကုန္လုံး ၿခဳံျပီးၾကည့္လုိက္မယ္ ဆုိရင္ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ေတြ႔ဆုံျပီးေတာ့  ရခ့ဲတ့ဲ ဘုံ သေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕ အသီးအပြင့္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔က ေယဘုယ်  မွတ္ယူလုိ႔ ရမွာေပါ့ဗ်ာ။ ျဖစ္စဥ္တခုလုံးကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အျပဳသေဘာ၊ အေပါင္းလကၡဏာ အမ်ားႀကီး ေဆာင္လာတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

ေမး ။    ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ ဦးေအာင္ၾကည္တုိ႔ ေနာက္တႀကိမ္ေတြ႔ဖုိ႔က ဘယ္ေတာ့ေလာက္ ျဖစ္မယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားသလဲ။

ေျဖ ။    ။ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ အႀကံေပးပဲဗ်။ အႀကံေပးဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ တာ၀န္ပဲ ထမ္းေဆာင္ပါတယ္။ က်န္တာကေတာ့ အစုိးရအဖဲြ႔ကပဲ ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ ရိွပါတယ္။ ေၾကညာခ်က္မွာလည္း သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တ့ဲအခ်ိန္မွာ ထပ္ျပီး ေတြ႔ဆုံမယ္ ဆုိတာ ပါပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ထပ္ေတြ႔မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္လုိ႔ရတာေပါ့။

ေမး ။    ။ လုံၿခဳံေရးအရ အေရးယူထားတယ္ ဆုိတ့ဲ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေရး၊ ျပီးေတာ့ တုိင္းရင္းသား ေဒသတုိက္ပဲြေတြ စတ့ဲ  ျမန္မာျပည္နုိင္ငံေရးမွာ အဖုအထစ္ေတြ ျဖစ္ေနတ့ဲ က႑ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဘယ္လုိ သုံးသပ္ခ်က္ ေပးခ်င္လဲ။

ေျဖ ။    ။ stabality (တည္ၿငိမ္ေရး) ကုိေတာ့ အရင္ ၾကည့္ရတာေပါ့ဗ်ာ၊ အေမရိကန္ေတာင္မွ stabality ကုိ ဒီေန႔အထိ ၾကည့္ရတုန္းပါပဲ။ stabality  ျဖစ္ျပီလုိ႔ ယူဆတ့ဲအခ်ိန္က်ရင္ေတာ့ အက်ဥ္းသားေတြ အကုန္လုံးေပါ့ေနာ္၊ က်ေနာ္ ထင္တယ္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေတာ့ release လုပ္ေပး (လႊတ္ေပး) မွာပါ။ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ပစ္ခတ္မႈ ဆုိတာကလည္း အာရွမွာ အထူးသျဖင့္ အင္ဒုိနီးရွားမွာ ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ထက္ေတာင္ ပုိျပီးေတာ့ ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ခ့ဲဖူးေသးတယ္ေလ။ က်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာလည္း ဒီကိစၥမ်ဳိးေတြက ရိွေနပါတယ္။ အစုိးရသက္တမ္းကလည္း အခုမွ ၄ လပဲ ရိွေသးတယ္ ဆုိေတာ့ ဒါက ရုတ္တရက္ႀကီးေတာ့ အပစ္အခတ္ တစုံတရာ မရိွေတာ့တ့ဲ အေျခအေန ျဖစ္သြားဖုိ႔ကေတာ့ အခ်ိန္တခုေတာ့ ေပးရမွာေပါ့။ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားေလးေတြကေတာ့ ရိွေနမွာပါပဲ၊ ႏုိင္ငံ တႏုိင္ငံ အေနနဲ႔။ သုိ႔ေသာ္လည္း အရွည္ကုိ ၾကည့္တ့ဲအခါ positve (အေကာင္းဘက္) ကုိ သြားေနလား၊ negative (အဆုိးဘက္) ကုိ သြားေနလား ဆုိရင္ က်ေနာ္ ထင္တယ္ positve လမ္းေၾကာင္းဘက္ကုိ အမ်ားႀကီး ဦးတည္ေနပါတယ္။

ေမး ။    ။ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္တုိ႔မွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရး၊ တုိင္းရင္းသားအေရး တုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး  အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္းဖုိ႔အတြက္ အားထုတ္မႈေတြ ရိွသလား။

ေျဖ ။    ။ ရိွပါတယ္။ အစုိးရတရပ္ အေနနဲ႔ ဒါကုိလည္း သူ (သမၼတဦးသိန္းစိန္) အေလးထားျပီးေတာ့ စဥ္းစားမွာပါ။   အျမင္မတူလုိ႔ အျပင္ေရာက္သြားတ့ဲသူေတြေရာ၊ ျပည္တြင္းမွာ ရိွတ့ဲသူေတြေရာ အားလုံးဟာ သန္း ၆၀ ရိွတ့ဲ မိသားစုႀကီးတခုလုိ႔ သူ ယူဆထားပါတယ္ တ့ဲ။ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ေတြ ယူမယ္၊ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း အျမင္ မတူတာေတြကုိ ျပန္ညိွမယ္။ ဒါေတာ့ ေရရွည္ လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ပဲ ဆိုၿပီး က်ေနာ့္ကို ေျပာထားပါတယ္၊ အားလံုးကို အျမင္တူတူ မတူတူေပါ့ဗ်ာ။ အားလံုးဟာ သန္း ၆၀ မွာ ရွိတဲ့ မိသားစုလို႔ သေဘာထားတာကို က်ေနာ္တို႔ ေသခ်ာေလး သတိထားမိတယ္ေလ။ က်ေနာ္တို႔ (အႀကံေပးအဖဲြ႔) သက္တမ္းလည္း ဘာမွ မရွိေသးပါဘူး၊ သံုးလပဲ ရွိပါေသးတယ္။ သုံးလအတြင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေပးတာကုိ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႕ရပါတယ္။

ေမး ။    ။ ဆင္းရဲမူ ပေပ်ာက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၄ – ၂၀၁၅ မွာ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္မယ္ ဆိုၿပီး သူေျပာထားတယ္။ ထို႔အတူပဲ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အေရး၊ တိုင္းရင္းသားအေရး ဆုိင္ရာေတြ အတြက္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားတာမ်ဳိးရွိသလား။

ေျဖ ။    ။ target (အခ်ိန္သတ္မွတ္မႈ) ရွိပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ခက္တာက သဘာ၀ မတူဘူးေလ။ ေရရမႈ ပေပ်ာက္ေရးမွာ က်တဲ့ေတာ့ က်ေနာ္တို႔မွာ ေငြထုတ္ေခ်းမယ္၊ job creation (အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးမႈ) လုပ္ေပးမယ္ ဆိုရင္ အေနထားတရပ္ ၾကားထဲမွာ လုပ္လို႔ရတယ္။ တိုင္းရင္းသား အေရးက်ေတာ့ ၀ိ၀ါဒ ကြဲျပားတာမ်ဳိး ရွိတာကိုး။ အျမင္မတူတာကို တူေအာင္ ညႇိဖုိ႔အတြက္ေပါ့ဗ်ာ၊  ညႇိႏိႈင္းမႈေတြ လုပ္ရဦးမွာကုိး။ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ target ေတာ့ ရွိလိမ့္မယ္။ ညႇိရႏႈိင္းရတဲ့ ကိစၥရပ္ေလးေတြေတာ့ ပိုရွိသြားလိမ့္မယ္။

ေမး ။    ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အရင္တပတ္က တိုင္းရင္းသားအေရး သူ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔အတြက္ အသင့္ပါပဲလို႔  သမၼတဦးသိန္းစိန္ကုိ အိတ္ဖြင့္ေပးစာေပးၿပီး ေျပာထားတာ ရွိတယ္။ ဒါကုိ ဘာေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ ။    ။ က်ေနာ္ကေတာ့ အေကာင္းဘက္က ျမင္ပါတယ္။   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေနၿပီးေတာ့  ကမ္းလွမ္းတယ္ေပါ့ သူ ကိုယ္စြမ္း၊ ဉာဏ္စြမ္း ရွိသမွ် ၾကားကေန ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ သူကမ္းလွမ္းတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကလည္း ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႕ၿပီး မၾကာခင္မွာ ျဖစ္လာတယ္ေလ။ ဒီ ရလဒ္ေတြရဲ႕ အသီးအပြင့္ေတြလုိ႔ က်ေနာ္တို႔ ယူဆရပါတယ္။

ေမး ။    ။ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ရဲ႕ တရား၀င္ ရပ္တည္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာေျပာခ်င္ပါသလဲ။ ဒီအေၾကာင္းကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ ေတြ႔တုန္းကလည္း ေဆြးေႏြးၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ေျဖ ။    ။ က်ေနာ္ comment (မွတ္ခ်က္) ေပးလုိ႔ေတာ့ မရဘူးဗ်။ က်ေနာ္တုိ႔က အႀကံေပးဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔အပုိင္း၊ တာ၀န္ပဲ ထမ္းေဆာင္တယ္။ ဟုိဘက္ အေသးစိတ္ကုိေတာ့ သမၼတက တာ၀န္ေပးထားတ့ဲ ၀န္ႀကီး နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ ျဖစ္လာတယ္၊ အဲဒီအေပၚမွာမွ သင့္ေလ်ာ္တ့ဲ၊ အေကာင္းဆုံး အလုပ္ တခုကုိ လုပ္ၾကမယ္လုိ႔ အဲဒီေလာက္ပဲ က်ေနာ္ ျမင္ပါတယ္။ 

ေမး ။    ။ သူတုိ႔ ေတြ႔ၿပီးတ့ဲ ေနာက္ပုိင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အိတ္ဖြင့္ေပးစာတေစာင္ ထုတ္တ့ဲအခါ NLD ရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အေနနဲ႔ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ သူတဦးတည္းအေနနဲ႔ ထုတ္ခ့ဲတယ္။ အဲဒါက ဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈရဲ႕ ရလဒ္လား။

ေျဖ ။    ။ ဟုတ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ အဲဒီလုိ ယူဆပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကလည္း တရား၀င္ offer လုပ္ထားတာ (ကမ္းလွမ္းထားတာ) ရိွတယ္ေလ၊ လူမႈေရးအသင္းအဖဲြ႔ အေနနဲ႔ ဖဲြ႔မလား၊ ဒါဆုိရင္လည္း register လုပ္လုိ႔ (အဖဲြ႔အစည္းမွတ္ပုံတင္လုိ႔) ရတယ္။ သုိ႔မဟုတ္ရင္လည္း ႏုိင္ငံေရးအသင္းအဖဲြ႔ အေနနဲ႔ register  ျပန္လုပ္မလား၊ ဒါလည္း လုပ္လုိ႔ ရတယ္ေပါ့။ အဲဒီ ႏွစ္ခုကုိ မလုပ္ေသးတ့ဲ အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္ ထင္ပါတယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ သူ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ စာထုတ္တယ္ လုိ႔ က်ေနာ္ ျမင္တယ္ေလ။

ေမး ။    ။ ဒီလုိ သူ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ လႈပ္ရွားလာတာကုိ ဘယ္လုိ ျမင္ပါသလဲ။ ပါတီေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ အမ်ဳိးသားေရးမွာ လႈပ္ရွားလာတယ္လုိ႔ ျမင္သလား။

ေျဖ ။    ။ ပါတီကုိ register ျပန္မလုပ္ေသးတ့ဲအတြက္ ပါတီကုိယ္စားျပဳဖုိ႔ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေၾကာင္းက်ဳိး မဆီေလ်ာ္ေသးဘူးေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ေပါ့ ပုဂၢလိကလုပ္တ့ဲ သေဘာမ်ဳိး အေနနဲ႔ေပါ့။

ေမး ။    ။ အစုိးရသစ္ကလည္း သက္တမ္း ၄ လ ရိွလာၿပီ၊ အႀကံေပးအဖဲြ႔ကလည္း ၃ လ ရိွၿပီ၊ ဒီကာလ အေတြ႔အႀကဳံေတြ အေၾကာင္း ၿခဳံၿပီး ေျပာျပပါဦး။

ေျဖ ။    ။  သမၼတႀကီး အေနနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ report (အစီရင္ခံစာ) ေတြကုိ သူတုိ႔ ဖတ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ မည္ကာမတၱအႀကံေပးသေဘာမ်ဳိး ထားမယ္ ဆုိရင္  က်ေနာ္တုိ႔ အလုပ္ သိပ္မမ်ားႏုိင္ဘူးေပါ့။ အခု က်ေနာ္တုိ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး အလုပ္မ်ားပါတယ္။ အလုပ္မ်ားတယ္ ဆုိတာက က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ report ေတြကုိ မွန္မွန္တင္တယ္ဗ်၊ ေျပာခ်င္တာက အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ထားၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕အႀကံကုိ မယူၾကဘူး ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ အလုပ္နည္းမယ္ေပါ့။ လက္ရိွအေနအထားမွာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး အလုပ္မ်ားပါတယ္။ ဆုိလုိတာက တင္တ့ဲ report ေတြ အကုန္လုံးကုိ သမၼတက ၿခဳံငုံၿပီး စဥ္းစားတာေတြ အမ်ားႀကီးေပါ့ဗ်ာ၊ report ေတြ အကုန္လုံးကုိေတာ့ ဂရုစုိက္ဖတ္ပါတယ္။

ေမး ။    ။ သတင္းစာမွာ ေတြ႔ရတာက ႏုိင္ငံျခားေခါင္းေဆာင္ေတြဆီကုိ သ၀ဏ္လႊာပုိ႔ရင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က သမၼတေတြကုိ ပုိ႔တယ္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အဆင့္ေတြကုိေတာ့ ဒုသမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးက ပုိ႔တာ ေတြ႔ရတယ္။  ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးက အစုိးရအဖဲြ႔မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ရိွတ့ဲသေဘာလား။

ေျဖ ။    ။ အဲဒါက်ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ သိပ္မဆုိင္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔က သမၼတႀကီးရဲ႕ အႀကံေပးပဲ ျဖစ္ပါတယ္ဗ်။ အစုိးရအဖဲြ႔တခုလုံးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ က်ေနာ္တုိ႔က ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မသိႏုိင္ဘူးေလ။ အဲဒီအတြက္ က်ေနာ္ comment ေပးရင္လည္း သိပ္ မွန္မွာ မဟုတ္ဘူး။     ။