ေရနံေျမ ၀န္ထမ္းမ်ား မဲေပးရန္ အဓမၼ ကတိေတာင္း

မေကြးတုိင္း ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ရွိ ေရနံေျမတြင္ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားကုိ  အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးျမင့္ေက်ာ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဗုိလ္ႀကီးေဟာင္း ဦးညြန္႔လႈိင္တုိ႔က လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးပါမည္ဆုိသည့္ ကတိခံ၀န္ ခ်က္မ်ားကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ေသာၾကာေန႔က အဓမၼေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း ေရနံေျမ၀န္ထမ္းမ်ားက ေျပာသည္။

ယင္းေရနံေျမ ၀န္ထမ္းအင္အား ၂၀၀၀ ေက်ာ္အား ၎တုိ႔ မဲေပးရမည့္ နယ္ေျမရွိ မဲရုံ ၊ မဲစာရင္းအမွတ္ ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ နံပါတ္မ်ား ကုိ ေတာင္းယူထားၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အေသအခ်ာမဲေပးရမည္ဟု မွာၾကားေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မဲမေပးဘဲ ေနပုိင္ခြင့္ရွိသည္ဆုိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေရနံေျမ၀န္ထမ္း တဦးက ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္