ေစတနာ့၀န္ထမ္း မဲရုံကိုယ္စားလွယ္လုပ္ခ်င္သူမ်ား ရွိလာ

မဲရုံ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (NDF) ပါတီ၀င္မ်ား က စာရင္း ေပးသြင္းေနေၾကာင္း NDF က ေျပာသည္။

စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မဲရုံ ၅၅ ရုံအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ လာေရာက္ စာရင္းေပးသြင္း သူ ပါတီ၀င္ ၄၄ ဦးရွိေၾကာင္း NDFပါတီမွ ဦးစိုး၀င္းက ေျပာဆိုသည္။

NDFအျပင္ တျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔လည္း ေစတနာ့ ၀န္ထမ္း မဲရုံကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္