ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ္လည္း ႀကံ့ဖြံ႔ကို မဲမထည့္ဟု ဆို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက တအိမ္တက္ဆင္း ၿခိမ္းေျခာက္၊ မက္လံုးေပး မဲဆြယ္၍ ေပးခိုင္းေနသည့္တိုင္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကိုသာ မဲေပးၾကဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက ၎တို႔ကို မဲမေပးပါက ဝန္ထမ္းဆိုလွ်င္ နယ္ေျပာင္းမည္၊ လမ္းေဖာက္ျခင္းကို ရပ္ထားမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေၾကာင္း၊ မွတ္ပံုတင္ မရွိလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေပးမည္ဟု မက္လံုးေပးေၾကင္း သတင္းရရွိသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္