သိမ္ဆိပ္က ခလရ ၉ ႀကိဳတင္မဲမေပးရ

မြန္ျပည္နယ္ သိမ္ဆိပ္ရွိ တပ္မ ၄၄ လက္ေအာက္ခံ ေျခလ်င္တပ္ရင္းရွိ တပ္မေတာ္သားမ်ားထံမွ ႀကိဳတင္မဲ ေကာက္ ယူမႈမ်ား မရွိသည့္အျပင္ တပ္တြင္း မဲ႐ံုမ်ားလည္း ေဆာက္မေပးေၾကာင္း၊ အနီးစပ္ဆံုး ရြာရွိ မဲ႐ံုမ်ားတြင္သာ သြားေရာက္မဲ ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိုပါတပ္ႏွင့္ နီးစပ္သူ တဦးက ေျပာသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္