မဲမထည့္လွ်င္ ဒဏ္ေငြႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္မည္

ဧရာဝတီတိုင္း ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာတခ်ိဳ႕တြင္ ရယကမ်ားက မနက္ျဖန္ မဲလာမထည့္လွ်င္ တအိမ္ေထာင္ ဒဏ္ေငြ ၅၀၀၀ ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ အႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု လိုက္လံ ေၾကညာေၾကာင္း၊ မဲမထည့္လွ်င္ အနက္ေရာင္ နယ္ေျမ ျဖစ္သြားမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္