ခ်င္းျပည္နယ္ ႀကံ့ဖြံ႕ ဥပေဒမဲ့ မဲဆြယ္

ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဥပေဒႏွင့္ မညီသည့္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ ၏ မဲဆြယ္ စည္းရံုးမႈ မ်ားကို ခ်င္း အမ်ိဳးသား ပါတီ (CNP) က ၿပီးခဲ့သည့္ အဂၤါေန႔ တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ သို႔ ကန္႔ကြက္စာ တင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၏ မဲဆြယ္ စည္းရံုး ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ထား ရသည္ ဟု သတင္း ရရွိ သည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္