သတင္းေထာက္အဖြဲ႔တြင္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား ထည့္သြင္း

စစ္အစိုးရ အစီအစဥ္ျဖင့္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၈ ခုတြင္ သြားေရာက္ သတင္းယူသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ သတင္းေထာက္မ်ားေနာက္သို႔ နယ္ေျမခံ စရဖႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက ျမန္မာသတင္းစဥ္ အမည္ခံ၍ လိုက္ပါၿပီး သတင္းေထာက္မ်ား ေမးျမန္းသမွ်ကို မွတ္တမ္းတင္ေနေၾကာင္း လိုက္ပါသြားသူ သတင္းေထာက္ တဦးက ေျပာသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္