ႀကံ့ဖြံ႔ႏိုင္လွ်င္ ၅ သိန္းေပးမည္

ရန္ကုန္တိုင္း သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၊ ဆန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းဦးက မဲဆႏၵနယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားကို ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ ၉၀ % ႏိုင္လွ်င္ ၅ သိန္း၊ ၇၅ % ႏိုင္လွ်င္ ၄ သိန္းေပးမည္ဟု ေျပာေၾကာင္း၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကိုလည္း ၁ သိန္းစီ ေပးမည္ဟု ေျပာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္