ဟန္ေလး ကာတြန္းမ်ား ရန္ကုန္တြင္ ျဖန္႔

ဧရာဝတီတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ကာတြန္း ဟန္ေလး၏ လက္ရာမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လူစည္ကားရာေနရာမ်ားတြင္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ျဖန္႔ေဝခဲ့ေၾကာင္း၊ A4 စာရြက္ေပၚတြင္ ပံုႏွိပ္ထားေသာ ကာတြန္းမ်ားကိုလည္း လိုက္လံ ကပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္