သာယာ၀တီမွာလည္း ႀကံ့ဖြံ႕ မဲ မသမာမႈရွိ

ပဲခူးတိုင္း သာယာ၀တီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ေနရာအတြက္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီက ဦးေမာင္ ေမာင္ ႏွင့္ ဦးတင္စုိး တို႔က ေက်းရြာမ်ားတြင္ မဲလိမ္၊ မဲခုိးမႈမ်ားႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ ႀကိဳတင္မဲေပးခုိင္းသည့္အတြက္ အႏုိင္ ရရန္ ေသခ်ာေၾကာင္း တစည ပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစန္းလြင္က ေျပာသည္။ အုိင္ဂလုံ၊ ကညင္တပင္၊ ဖားေရႊေက်ာ္၊ သစ္ရာကုန္း၊ စည္ပင္၊ ျမစ္က်ိဳး၊ ႀကိဳ႕ကုန္း စသည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ မဲမသမာမႈမ်ား ရွိသည့္ အတြက္ တုိင္ ၾကား ထားေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပ ြဲဥပေဒ အရ ကန္႔ကြက္တုိင္ၾကားလွ်င္ အာမခံ ေငြ က်ပ္ ဆယ္သိန္း အာမခံတင္ရမည္ဟု ပါရွိသည့္ အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္