သန္လ်က္စြန္းေရ တပ္မွာလည္း NDF ကို မဲေပးခြင့္မရွိ

ရန္ကုန္ ဗိုလ္တေထာင္ ၿမိဳ႕နယ္ သန္လ်က္စြန္း အေျခစိုက္ ေရတပ္ စခန္းတြင္ ေပးခဲ့ေသာ ႀကိဳတင္မဲမ်ားကို ေရတြက္ ခ်ိန္တြင္ မဲအမ်ားစုမွာ NDF ပါတီအတြက္ ျဖစ္ေနသည္ဆိုကာ အဆိုပါ မဲမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ ကိုသာ မဲေပးရန္ ညႊန္ၾကား၍ မဲထပ္မံ ေပးေစသည္ဟု ေရ တပ္ မိသားစု၀င္ တဦးက ေျပာသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္