စစ္အစိုးရ လမ္းျပေျမပံု အလုပ္မျဖစ္ဟု အေမရိကန္ေျပာ

အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခား ဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဂြ်န္ ကယ္ရီက ျမန္မာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို အသိအမွတ္ မျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ဆက္လုပ္ေနပါက စစ္အစိုးရ၏ လမ္းျပေျမပံုသည္ ေရွ႕တိုးမရဘဲ လမ္းေပ်ာက္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္အစိုးရက ၎တို႔၏ မူကိုျပင္လွ်င္ အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင့္ရန္ အသင့္ရွိသင့္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္