ေရြးေကာက္ပြဲ ရန္ကုန္ အႏိုင္စာရင္း ထြက္ရွိ

ရန္ကုန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏိုင္ရရွိသည့္ ပါတီမ်ားစာရင္း ယေန႔ သိရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အတြက္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီက ၈ ေနရာ၊ NDF ပါတီက ၄ ေနရာ ရရွိေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတြက္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီက ၃၇ ေနရာ၊ NDF က ၈ ေနရာ ရရွိေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အတြက္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီက ၇၄ ေနရာ၊ တစည ပါတီက ၈ ေနရာ၊ NDF ပါတီက ၄ ေနရာ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) က ၂ ေနရာ၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ၁ ေနရာ၊ တသီးပုဂၢလက ၁ ေနရာ အသီးသီး ရရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္