ေရြးေကာက္ပြဲျပန္လုပ္ရန္ UDP ေတာင္းဆိုမည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ၀င္ေသာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမွသာ ျမ၀တီတုိက္ပြဲ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ အားလုံး ေျပလည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ဒီမုိကေရစီ ပါတီ(UDP) ဥကၠဌ ဦးသိန္းေဌး က ယေန႔ ေျပာဆုိလုိက္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မသမာမႈမ်ားစြာကုိလည္း ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီက က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ထုိမသမာမႈမ်ားကုိ ပဲခူးမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉ ဦးက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ တုိင္ၾကား သြားမည့္အျပင္ ၊ ေနာက္တႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲျပန္လုပ္ေပးရန္ စုေပါင္းေတာင္းဆုိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းေဌးက ဆက္လက္ ေျပာဆုိသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္