ဘုရားသုံးဆူ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ေရွာင္တိမ္းေနရဆဲ

Thursday, 11 November 2010 15:13 တိုက္ပြဲ သတင္းတို
Print
စစ္အစိုးရႏွင့္ DKBA တုိက္ပြဲမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ပြားေန၍ ကရင္ျပည္နယ္ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံ လူဦးေရ ၂၀၀၀ ခန္႔ ယခင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ဂ်ပန္ေရတြင္း အနီး၀န္းက်င္တြင္ တိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္း ဘုရားသုံးဆူရွိ ဧရာ၀တီ သတင္း ေထာက္တဦး က ေျပာသည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ားထဲတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုႏွင့္ ကေလးအမ်ားစု လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း(NGO)မ်ား အပါအ၀င္ အလုပ္သမား အေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ အဖြဲ႔၀င္တခ်ဳိ႕က အစားအေသာက္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။