ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို “အေမစု”ဟု ေအာ္ဟစ္ ႏႈတ္ဆက္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၿခံေရွ႕တြင္ ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီေသာ လူအုပ္ႀကီး ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေနအိမ္မွ ထပ္မံထြက္လာၿပီး လက္ျပ ႏႈတ္ဆက္ေၾကာင္း၊ လူထုက “အေမစု”ဟု ႏႈတ္ဆက္ေအာ္ဟစ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္