ႏုိင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းအေၾကာင္းျပ လယ္ေျမသိမ္းကာ ျပန္လည္ေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိ

Saturday, 27 August 2011 11:55
Print
မႏၱေလးတိုင္း၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ သကံၠခ်ိဳင္းအုပ္စု ေညာင္ကုန္းေက်းရြာရွိ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၊ စားက်က္ေျမမ်ား၊ ထင္းစိုက္ခင္း ေျမဧက ၅၀၀ ကို ေကာ္ဖီစီမံကိန္းဟု ဆိုကာ အတင္းအဓမၼ သိမ္းယူ ထားၿပီးေနာက္ ယခုအခါ ေကာ္ဖီစီမံကိန္းကို တိတိက်က် အေကာင္ အထည္မေဖာ္ဘဲ သိမ္းယူေျမတခ်ိဳ႕အား တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားကို ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ေညာင္ကုန္း ေက်းရြာ ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။

SDC10275-1024x768သကံၠခ်ိဳင္းအုပ္စု ေညာင္ကုန္းေက်းရြာရွိ ကြင္းအမွတ္ ၆၈၈ ႏွင့္ ၇၄၇ မွ ေက်းရြာစိုက္ပ်ိဳးေျမ ဧက ၅၀၀ ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာ္ဖီ စီမံကိန္းအျဖစ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိမ္းယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားသိမ္းယူစဥ္က စိုက္ပ်ိဳးဆဲသီးႏွံမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အပါအဝင္ ေျမအစားခ်ထားရန္ တင္ျပျခင္း၊ သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

“သိမ္းသြားတုန္းကေတာ့ ေကာ္ဖီစီမံကိန္းအတြက္ပဲ။ အခုက်ေတာ့ ေခတ္သစ္လယ္ယာေျမနဲ႔ အေထြေထြစီးပြားေရး လုပ္ငန္း သမဝါယမအသင္း လီမိတက္ဆိုၿပီး ျဖစ္သြားၿပီ။ ဒါ လိမ္လည္သိမ္းယူခဲ့တာပါ။ ဒီလို လိမ္လည္သိမ္းယူမႈကို မေက်နပ္ၾကတဲ့အတြက္ မႏၱေလးတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ထိထိေရာက္ေရာက္ မဆံုးျဖတ္ေပးဘူး” ဟု ေညာင္ကုန္း ေက်းရြာမွ ေတာင္သူ ဦးေမာင္စိန္က ဆိုသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေျမ သိမ္းယူခံရေသာ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက မႏၱေလးတိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ စစ္ေဆးစံုစမ္းေပးရန္ တင္ျပ ထားေသာ္လည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစံုတရာ ထြက္လာျခင္းမရွိေသးဘဲ ေခတ္သစ္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အေထြေထြ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သမဝါယမအသင္း လီမိတက္က သိမ္းယူထားသည့္ ေျမကြက္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေနျခင္း၊ ေတာခုတ္ ရွင္းလင္းျခင္း၊ ေျမယာျပဳျပင္ျခင္းမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ ေတာင္သူ ၁၃၇ ဦး က ေတာင္းဆိုထားသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔က ေတာင္သူ ၁၃၇ ဦး သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးေရးထိုးၿပီး သမဝါယမအသင္း ဥကၠ႒ ကို ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္ သိမ္းၿပီးသားေျမက သမဝါယမပိုင္ ျဖစ္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ အခု တရုတ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ရွင္ေတြကို ေရာင္းဖို႔ ေျမကြက္ေတြ လိုက္ျပတာေတြ ဆက္လုပ္ေန တုန္းပဲ။ ေတာင္သူေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရး ခက္ခဲေနၿပီး လယ္ပိုင္ရွင္ေတြ သူရင္းငွားဘဝ ေရာက္ေနရတာကို စာနာသင့္တယ္” ဟု အဆိုပါ ကိစၥရပ္ကို လိုက္လံ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ တဦးက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေျမ သိမ္းခံရသူ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ သိမ္းယူေျမမ်ားကို ႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္သလို အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအေၾကာင္းျပ၍ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားကို အႏိုင္က်င့္ျခင္းအား လက္မခံႏိုင္သျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျမသိမ္းယူေၾကာင္း အမိန္႔စာ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ေတာင္သူမ်ားက ေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း အမိန္႔စာ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ယင္းကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားက ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခ႐ုိင္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားထံ တင္ျပထားသည္ဟု သိရသည္။

“သူတို႔ေလာဘႀကီး အဓမၼသိမ္းခဲ့တဲ့ ေျမေနရာေတြမွာ ေကာ္ဖီစီမံခ်က္ကို အမွန္တကယ္အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ဘူး။ မစိုက္ပ်ိဳးဘဲ ပစ္ထားခဲ့တဲ့အတြက္ ေျမယာမဲ့ ေတာင္သူေတြနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေျမ သိမ္းဆည္းခ့ရတဲ့ ေတာင္သူေတြက ျပန္လည္ စိုက္ပ်ိဳးခ်င္ၾကတယ္” ဟု လိုက္လံေဆာင္ရြက္ေပးေနသူက ဆိုသည္။

ေတာင္သူမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေနသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားမွာ ၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ ေျမခြန္စည္းၾကပ္ ေပးေဆာင္ေနေသာ သီးစားခ် ထားသည့္ ေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဟု သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ေခတ္သစ္လယ္ယာေျမႏွင့္ အေထြေထြစီးပြားေရး လုပ္ငန္း သမဝါယမအသင္းလီမိတက္မွ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားအား ေရာင္းခ်ရန္ လိုက္လံျပသေနေသာ ေျမဧက ၅၀၀ မွာ မႏၱေလးတိုင္း ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပင္ဦးလြင္-မိုးကုတ္လမ္း အေနာက္ဘက္အျခမ္းတြင္ တည္ရွိသည္။

အလားတူ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ရန္ဟု ဆိုကာ မုံရြာၿမိဳ႕ အုိးဘုိေထာင္ရပ္ကြက္ရွိ ေျမဧက ၆၀ ခန္႔ကုိလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က စတင္သိမ္းယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ေျမေပၚတြင္ စုိက္ပ်ိဳးထားသည့္ သီးႏွံမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အအံု တန္ဖိုးကုိ ထုိက္တန္စြာ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ ေျပာင္းေရႊ႕ခသာေပးေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ လာမည့္ တနလၤာ ေန႔တြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသာေအးထံ စာေရးသား ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမသိမ္းခံရသည့္ ေတာင္သူ ဦးေသာင္းထြန္း ကေျပာသည္။

“ႏွစ္သုံးဆယ္ ဂရန္က်ၿပီးသား ေျမေတြကုိ သိမ္းတာ။ သနပ္ခါးပင္ေတြ၊ သရက္ပင္ေတြပါတယ္၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမယ္ ေျပာတယ္ ဒါေပမယ့္ မရေသးဘူး” ဟု ၎ကဆုိသည္။

ေတာင္သူ ဦးေသာင္းထြန္းမွာ ေျမ ၄. ၇၅ ဧက သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ေျမသိမ္းမႈကုိ လက္ခံေသာ္လည္း ထုိက္တန္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ သုိ႔မဟုတ္ ေျမကြက္အစား ျပန္လုိခ်င္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ေျမသိမ္းခံခဲ့ရသည့္ ေဒၚေအးေအးကလည္း ၎လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လယ္ယာေျမထဲမွ ၁၀ ဧကကုိ သိမ္းဆည္းခံရ ေသာ္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြ မရေသးေၾကာင္း၊ သိမ္းဆည္းစဥ္က လယ္တဧကလွ်င္ ေပ ၈၀ ပတ္လည္ ေျမကြက္ ၁ကြက္ အစားျပန္ေပးမည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိမ်ားက ေျပာဆုိေသာ္လည္း မရရွိေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

ထုိသုိ႔ ေလ်ာ္ေၾကး မရရွိသည့္အတြက္ အုိးဘုိေထာင္တုိးခ်ဲ႕ ရပ္ကြက္ရွိ နစ္နာသည့္ ေတာင္သူမ်ားက စုေပါင္း၍ လက္မွတ္ထုိးကာ ေတာင္းဆုိၾကမည္ဟု သူက ဆက္လက္ ေျပာသည္။