ဘဏ္တိုးႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်

E-mail Print
အစုိးရက သတ္မွတ္ထားသည့္ ဘဏ္တုိးႏႈန္းမ်ားကုိ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းစီ ေလွ်ာ့ခ်ေၾကာင္း ယေန႔ ဗဟုိဘဏ္မွတဆင့္ တရား၀င္ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ လုိက္သည္။

ဘဏ္တုိးႏႈန္းမ်ားကုိ စုေဆာင္းေငြ အတြက္ တႏွစ္လွ်င္ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔လည္းေကာင္း၊ ေခ်းေငြအတြက္ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔လည္းေကာင္း ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းစီ အသီးသီး ေလွ်ာ့ခ် သတ္မွတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိကဘဏ္၊ အစိုးရဘဏ္ အားလံုးအက်ံဳးဝင္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွစတင္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း ပုဂၢလိကဘဏ္ အသုိင္းအ၀န္းမွ သိရသည္။

ဘဏ္တုိးႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ျခင္းသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လတ္တေလာ အရံႈးေပၚေနျခင္းမွ သက္သာေစေရး၊ က်ဆင္း ေႏွးေကြးေနသည့္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာေစေရး၊ ဘဏ္မ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေငြမ်ား ေစ်းကြက္အတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေစေရး လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ တဦးက ဆုိသည္။

“စီးပြားေရး သြက္လာေအာင္ လုပ္တာပါ။ အိမ္ေပါင္၊ ၿခံေပါင္သမားေတြ နဲနဲေတာ့ သက္သာသြားတာေပါ့” ဟု ၎က ဆုိသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အိမ္ႏွင့္ၿခံေျမ စသည္တို႔ကုိ ဘဏ္မ်ားတြင္ ေပါင္ႏံွကာ အလုပ္လုပ္ကုိင္သူ ပုိမုိမ်ားျပားလာေသာ္လည္း အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားမွာ တႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာႏွင့္ က်ဆင္းလာသည့္အတြက္ အိမ္ၿခံေျမ ေပါင္ႏွံထားသူမ်ားအေနျဖင့္ အတုိးပုံမွန္ မေပးႏုိင္ျခင္း၊ ျပန္လည္ေရြးယူႏုိင္မႈ မရွိျခင္း ပုိမုိမ်ားျပားလာသည္ဟုလည္း အဆုိပါ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္က ေျပာသည္။

ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးလွေမာင္ေရႊကလည္း ဘဏ္တုိးႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္ သည့္ လုပ္ရပ္တခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုထက္ပုိမုိၿပီး ဘဏ္အတုိးႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္လွ်င္ ငါးပုစြန္ ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္း ျပည္ပ တင္ပုိ႔မႈတြင္ တျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ဘဏ္တုိးႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေသာေၾကာင့္ ဘဏ္တြင္ေငြအပ္ႏွံသူ မ်ားအေနျဖင့္ အတုိးႏႈန္းရရွိမႈ နည္းပါးသြား မည္ျဖစ္ကာ ဘဏ္တြင္အပ္ႏွံမႈ ေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ေရႊကုိ ပုိမုိ၀ယ္ယူမႈ မ်ားျပား လာႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး က်ဆင္းေနသည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းမွာလည္း ပိုမို ျမင့္တက္လာမည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ ေစ်းႏႈန္းသည္ ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းက တေဒၚလာ ၆၇၆ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယမန္ေန႔က တေဒၚလာ ၇၅၀ က်ပ္အထိ တက္ခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္ တေဒၚလာ ၇၇၀ က်ပ္အထိ ေစ်းျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ယေန႔ အကယ္ဒမီ အေခါက္ေရႊ တက်ပ္သားေစ်းမွာလည္း က်ပ္ ၇ သိန္း ၁ ေသာင္း ေက်ာ္သြားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းက ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေနသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္စလုံးတြင္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း က်ဆင္းေနသည့္ အတြက္ ပုိ႔ကုန္မ်ား က်ဆင္းကာ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး ထိခုိက္ေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေငြလဲႏႈန္းကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္လုိအပ္လာ သျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ (IMF) အကူအညီ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

IMF အဖြဲ႔မွ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား လာမည့္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္မည္ဟု သိရသည္။

အတည္မျပဳႏုိင္ေသးေသာ သတင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟုိဘဏ္ကုိ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီး ဌာန လက္ေအာက္တြင္ ထားရွိေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ဗဟုိဘဏ္အျဖစ္ ထားရွိရန္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စတင္ေနၿပီဟု သိရသည္။

အစုိးရသစ္သည္ က်ဆင္းေနသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ လအတြင္းက ဆန္၊ ပဲမ်ိဳးစုံ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း၊ ေရာ္ဘာ၊ ေရခ်ိဳေရငန္ထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ တိရစၧာန္ႏွင့္ တိရစၧာန္ထြက္ ပစၥည္းမ်ား ျပည္ပ တင္ပုိ႔မႈအေပၚ ၆ လ ကုန္သြယ္ခြန္ စည္းၾကပ္ျခင္း မျပဳေတာ့ဟု အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္