ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းမ်ား ပုိမုိေ၀ဖန္ခံလာရ

E-mail Print
ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ဆုိင္းင့ံထားၿပီးေနာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံက ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနသည့္  ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ရိွ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကုိ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ပုိမုိ ထြက္ေပၚလာလ်က္ရိွသည္။

ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း၊ ဓာတ္ေငြ႔သန္႔စင္စက္႐ုံ စသည့္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားသည္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးေစၿပီး  ေဒသခံတုိ႔အတြက္  အက်ဳိး မရိွသျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ကန္႔ကြက္သည္ဟု ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာသည္။

“အရင္ကတည္းကလည္းပဲ ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဆက္ၿပီးေတာ့လည္း ကန္႔ကြက္သြားမွာပါ၊ ဒီေဒသက ထြက္တဲ့ သယံဇာတကို ေဒသခံျပည္သူေတြ၊ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရတုိ႔ ၾကားမွာ ဘယ္လိုမ်ဳိး အခ်ဳိးက် အက်ဳိးခံစားခြင့္ရမယ္ ဆိုတာ မသိရေသးသေရြ႕ေပါ့” ဟု ဦးေအးသာေအာင္က ဆိုသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ စီမံကိန္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္သာ ျဖစ္ေန၍ ဗဟိုအစိုးရက ျပန္လည္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

က်င္းပေနဆဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေက်ာက္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္က ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္းမွ ထြက္ေသာ စြမ္းအင္ကုိ သုံးၿပီး ေဒသအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိမရွိ ေမးျမန္းခဲ့ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အၿပီးအပိုင္ ေရာင္းခ်ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးသန္းေဌးက ျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့သည္ဟု  သိရသည္။

“ရခိုင္ကမ္းလြန္က ထြက္ရွိမယ့္ ဓာတ္ေငြ႔အားလုံးကို ေလာေလာဆယ္ေတာ့ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ေရာင္းထားၿပီလို႔ ေျပာတယ္ေပါ့ေလ၊  ေနာက္ထပ္အသစ္ ထပ္မံ ထြက္လာတဲ့အခါေတာ့ ေပးႏိုင္ဖြယ္ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးပဲ ျပန္ေျဖတယ္” ဟု ဦးဘရွင္က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးသည့္ စာခ်ဳပ္ကို ဆန္႔က်င္၍   မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ေဒသ၌ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔သိုက္ ထပ္မံထြက္ရွိ ႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ားရွိေသးေၾကာင္း စသည့္ ၀န္ႀကီး ဦးသန္းေဌး၏ ေျပာဆုိခ်က္တုိ႔ကုိ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမ္းလြန္ေဒသတြင္ ဓာတ္ေငြ႔ ထပ္မံထြက္ရွိလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔သုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္ရန္ လုိအပ္ပါက ညွိႏွႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ဟုလည္း ၀န္ႀကီး ဦးသန္းေဌးက ဆိုသည္။

၀န္ႀကီး၏ ရွင္းလင္းခ်က္သည္ တာ၀န္မဲ့ေသာ ေျပာဆုိခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ အျပင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား တိုက္႐ုိက္ ေစာ္ကားသည္႔  သေဘာ သက္ေရာက္ေနေၾကာင္း ဦးေအးသာေအာင္က ေ၀ဖန္လုိက္သည္။

စီမံကိန္းအတြက္ သစ္ေတာ၊  လယ္ေျမ၊ လူေနအိမ္၊ စားက်က္ေျမတုိ႔ကုိ ဆက္တိုက္ သိမ္းယူေနၿပီး ေဒသခံတုိ႔က ေလ်ာ္ေၾကးအနည္းငယ္သာ ရရွိေနေၾကာင္း၊ ပိုက္လိုင္း လုံၿခဳံေရး အေၾကာင္း ျပဳ၍ တုိးခ်ဲ႕လာေသာ စစ္တပ္မ်ားကလည္း  ေဒသခံတုိ႔ကို လုပ္အားေပးခိုင္းေစေနသည္ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္  ဒီေရေတာ၊ သစ္ေတာ၊  ေရသတၱ၀ါ အမ်ားအျပား ပ်က္စီး သြားႏိုင္သည္ဟု ရန္ကုန္မွ ထင္ရွားသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသမား  ဦးအုန္းက ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

“ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းမွာလို ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းမွာက ပ်က္စီး ဆုံး႐ွႈံးသြားႏိုင္တဲ့အရာေတြကို စနစ္တက် ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆိုတာမ်ဳိးေတြ မရွိေသးေတာ့ အတိအက် ေျပာရခက္တယ္၊ စီမံကိန္း လုပ္ေနသူေတြကလည္းပဲ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကိစၥ အေလးထားတာ အားနည္းတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းတုိ႔ကုိ ရပ္တန္႔မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ China National Petroleum Corp (CNPC) ကုမၸဏီက  ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနသို႔ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာဆိုထားသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း ၿပီးစီးရန္ လ်ာထားသည္ဟု သိရသည္။

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ရွိ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူတုိ႔ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကိုသာ ေန႔စဥ္ ခံစားေနၾကရေၾကာင္း၊ လယ္ယာမဲ့ဘ၀၊ အလုပ္လက္မဲ့ဘ၀ ေရာက္ၿပီး စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ ေနရေၾကာင္း ေဒသခံ တခ်ဳိ႕က ဆိုသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေက်ာက္ျဖဴ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ဆုိင္းင့ံေၾကာင္း ေၾကညာသင့္သည္ဟု ၎တုိ႔က ဆုိသည္။

“စံမံကိန္းေတြေၾကာင့္ အိမ္ငွားေစ်းေတြ မတရား တက္လာတယ္။ အရက္ဆိုင္ေတြ၊ ကာရာအိုေက၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းေတြကေတာ့ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း တိုးတက္လာေနတာပါပဲ၊ အာဏာပိုင္ေတြ ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေနၾကေတာ့ ေဒသခံေတြက ဘယ္လိုမွ တားဆီးမရႏိုင္ဘူး” ဟု ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕ခံတဦးက ဧရာ၀တီကုိ ေျပာသည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္