ျပင္ဆင္ျဖည္႔စြက္ခ်က္

“ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးဟု NLD သတိေပး” ဆိုသည့္သတင္း အစား “က်င့္ဝတ္သိကၡာႏွင့္ ညီသည္႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို NLD ႀကိဳဆို” ဟု ျပင္ဆင္ဖတ္ရႈပါရန္။
(ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္ သတင္း ဖတ္႐ႈရန္)
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္