ကရင္လူထုအတြက္ စာမ်က္ႏွာသစ္ဖြင့္ခ်ိန္ တန္ၿပီ

နအဖ သည္ လမ္းျပေျမပံု (၇) ခ်က္ကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုလမ္းျပေျမပံုပါ အခ်က္မ်ားကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေမလမွ စတင္ကာ တဆင့္ခ်င္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရာ ပဥၥမအခ်က္ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္း ဆိုသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွစ၍ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားခဲ့ၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ရန္ လက္မခံေသာ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေစာလားပြယ္ (ဗိုလ္ႏႈတ္ခမ္းေမြး) ေခါင္းေဆာင္သည့္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္ အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္ (DKBA) ႏွင့္ နအဖ တို႔ ျမ၀တီႏွင့္ ဘုရားသံုးဆူ ေဒသမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနသည္ သံသယမ်ားျဖင့္ ၁၅ ႏွစ္ၾကာ တည္ေဆာက္ထားေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပားျခင္း၊ တရားမွ်တမႈမရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ပထမဆံုးရလဒ္၊ ေသြးခြဲစနစ္ျဖင့္ အမ်ဳိးသားအခ်င္းခ်င္း ရန္တိုက္ေပးရန္ စီစဥ္ထားေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အစီအစဥ္အား အာခံျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုျဖစ္စဥ္သည္ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေစာလားပြယ္ ဦးေဆာင္ေသာ DKBA ႏွင့္ ျဖစ္ပြားျခင္းမ်ဳိး သက္သက္မဟုတ္ဘဲ DKBA တခုလံုးႏွင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ ယံုၾကည္မႈအေပၚ အေျခခံထားမႈ မဟုတ္ျခင္း၊ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မဟုတ္ျခင္း၊ သံသယအေပၚ အေျခခံထားျခင္းႏွင့္ သံသယမ်ား ဆက္လက္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအေျခအေနေအာက္တြင္ နအဖ သည္ က်န္ရွိေနသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ သေဘာတူလက္ခံထားေသာ၊ တနည္းအားျဖင့္ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေစာခ်စ္သူ (ဗိုလ္ခ်စ္သူ) ဦးေဆာင္ေသာ DKBA ၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ က ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) မွ ခြဲထြက္သြားခဲ့ေသာ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေစာသူမူဟဲ ဦးေဆာင္ေသာ ကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ (KPF)၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႔စည္းေရး လက္မခံသည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က KNU မွ ခြဲထြက္ သြားခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ ထိန္ေမာင္ ဦးေဆာင္သည့္ KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေကာင္စီတို႔အား သံသယျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ကာ အခါအခြင့္သင့္သည္ႏွင့္ ေခ်မႈန္းႏိႈင္ေရးျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ေနမည္ျဖစ္သည္ ဆိုသည္မွာ သံသယျဖစ္စရာမလိုေပ။

ဗိုလ္ခ်စ္သူ အပါအ၀င္ DKBA ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး အေနျဖင့္လည္း ယခုျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေသအခ်ာ ျပန္လည္သံုးသပ္ ဆင္ျခင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ မိမိကုိယ္မိမိ ခုခံကာကြယ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ မိမိတို႔ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ေရာက္ၿပီလား၊ မိခင္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ KNU ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီလား၊ ၁၅ ႏွစ္တာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသည္ တကယ္ပဲ လူထုအတြက္ အက်ဳိးရွိခဲ့သလား၊ DKBA တခုလံုးအတြက္ အက်ဴိးရွိခဲ့သလား၊ မည္သည့္ကန္႔သတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ DKBA ကို နအဖ က ကိုင္တြယ္ခဲ့သလဲ စသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သလို KNU အေနျဖင့္လည္း ဦးေဆာင္ပါတီျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ တခုလံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ၾကည့္သင့္ေသာ အခ်ိန္အခါေကာင္း ျဖစ္သည္ဟုျမင္ပါသည္။ ရရွိသည့္အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀အသံုးခ်ကာ KNU ၊ KPF ၊ KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီႏွင့္ DKBA သည္ ကရင္လူထု အက်ဳိးအတြက္ ေျခလွမ္းသစ္၊ စာမ်က္ႏွာသစ္ ဖြင့္လွစ္ကာ သမိုင္းတေခတ္ တည္ေဆာက္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

က်ေနာ္ေတြ႔မိေသာ ကရင္လူထုကို ယခုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထား ေမးၾကည့္ရာ အေတာ္မ်ားမ်ားက ဗိုလ္မႉးႀကီး ေစာလားပြယ္၏ လုပ္ရပ္ကို ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆို ၾကသည္ကို ေတြ႔ရေသာ္လည္း KNU ၏ တံု႔ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အားမရမႈမ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရလ်င္ KNU ရဲေဘာ္ တခ်ဳိ႕ပင္လ်င္ KNU ၏ သေဘာထားကို အားရေက်နပ္ျခင္း မရွိၾကေခ်။

“ဒီအခ်ိန္ဟာ ငါ့တို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ပဲ။ DKBA နဲ႔ေပါင္းၿပီး ျမ၀တီကုိ သိမ္းလိုက္ရင္ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းမလဲ။ တခါတည္း KNU နဲ႔ DKBA ေပါင္းၿပီးသား ျဖစ္သြားၿပီး လူထုအတြက္လည္း အက်ဳိးရွိ တာေပါ့” ဟု KNU ရဲေဘာ္တေယာက္က သူ႔အျမင္ ကိုေျပာျပပါသည္။

ဗိုလ္မႉးႀကီး ေစာလားပြယ္က မီဒီယာမ်ား ႏွင့္ေတြ႔ဆုံရာတြင္ သူ၏ႏုိင္ငံေရး အယူအဆကို “ဒီကေန႔ က်ေနာ္လုပ္ေနတာဟာ ကရင္လူမ်ဳိးအတြက္ တခုတည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီအတြက္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ျဖစ္တယ္လို႔” ေျပာခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ က်ေနာ္တို႔အားလံုး ႀကိဳဆိုလက္ခံသင့္ေသာ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေစာဘဦးႀကီး၏ စကားအတိုင္းေျပာရလ်င္ “ကရင့္ကံၾကမၼာ ကရင္ဖန္းတီးႏိုင္ေရးအတြက္ KNU ၊ KPF ၊ KNU/KNLA ၿငိမ္ခ်မ္းေရးေကာင္စီ၊ DKBA တို႔ႏွင့္ အတူ ကရင္လူထုတရပ္လံုးက ကရင့္ စာမ်က္ႏွာသစ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးစားၾကပါစုိ႔” ဟု တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ဆလိုင္းေယာေအာင္သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF) ၏ တြဲဖက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး (၁) ျဖစ္သည္။
 
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္