စစ္အစိုးရကို ဆက္လက္ ဖိအားေပးရန္လို

Sunday, 14 November 2010 18:42 အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
Print
ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို စစ္အစိုးရက ေနာက္ဆံုးတြင္ လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ခါနီးတြင္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ လူထုက စုေဝးကာ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ပါေစ” ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။ သူ၏ အိမ္ေရွ႕တြင္ ထိုကဲ့သို႔ ေႂကြးေၾကာ္ေနရျခင္းသည္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ပါေစဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗဲလ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်သင့္ေသာသူမဟုတ္ခဲ့သျဖင့္ လႊတ္ေပးလိုက္ျခင္းအတြက္ စစ္အစိုးရကို ေထာမနာျပဳရန္ မထိုက္တန္ေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မည့္သည့္ရာဇဝတ္မႈကိုမွ်  မက်ဴးလြန္ဘူးရာ ယေန႔ထုတ္ စစ္အစိုးရသတင္းစာ၌ “ျပစ္ဒဏ္ က်ခံရမည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း သတ္မွတ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္သျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္အားလံုးကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းမွာ ရယ္ဖြယ္ရာသာ ျဖစ္သည္။

ျပည္သူလူထု ေရွ႕ေမွာက္မွ ကာလရွည္ၾကာစြာ ေပ်ာက္ကြယ္ေနရသည့္တိုင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လူထုအၾကား ေရပန္းစားဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ သူ လြတ္ေျမာက္လာခ်ိန္တြင္ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ရန္ လာေရာက္စုေဝးသည့္ လူထုမွာ ထင္ထားသည္ထက္ပင္ မ်ားေနေသးသည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသာ က်င္းပလိုက္လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမာသမတ္က်ေသာ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဆိုသည္မွာ ယံုမွားဖြယ္ မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ အေျခအေနမွန္က ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနေပသည္။

အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးခါစတြင္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စစ္အစိုးရ လႊတ္ေပးလိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာရွင္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားက မွန္းဆမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးျခင္းသည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ပို၍ႀကီးေသာ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ပို႔လိုက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေပၚေပါက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္၊ တက္လာမည့္ အစိုးရသစ္တို႔၏ “ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းသစ္” ႏွင့္ ေပးေတြ႔လိုက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

တခ်ိဳ႕ ေလ့လာအကဲခတ္သူမ်ားကမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မတရားမႈကို ဆိတ္ဆိတ္ေနတတ္သူ မဟုတ္သျဖင့္ သြန္လိုသြန္ ေမွာက္လိုေမွာက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေနသည့္ စစ္အစိုးရက အခ်ိန္ကိုက္ လႊတ္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းခံရႏိုင္သည့္ အေနအထားရွိေနဆဲဆိုသည္မွာ တကယ့္ အမွန္တရားပင္ ျဖစ္သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လူထုစည္းေဝးပြဲ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႔အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုက ေထာက္ခံမႈေပးရန္ ေျပာဆိုသည္။

“လူနည္းစုျဖစ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြကို ျပည္သူက ထိန္းသိမ္းရမယ္။ ဒါ ဒီမိုကေရစီပဲ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသြားသည္။ ဤသည္မွာ ႏိုင္ငံကို တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားကုိ ယဥ္ေက်းစြာ သြယ္ဝိုက္ သတိေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ငံု႔ခံမည္မဟုတ္ဟု ျပသလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒတခုခုကို မခ်မွတ္မီ ယံုၾကည္ရသူမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ NLD ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္လိုအပ္ၿပီး အႀကံဉာဏ္ႏွင့္ ေထာက္ခံမႈမ်ား ေတာင္းသင့္သည္ဟု ဧရာဝတီက အႀကံျပဳ ေရးသားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

႐ႈပ္ေထြးေပြလီေနေသာ မၾကာေသးမီက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးၿပီး အေကာင္းျမင္ဝါဒကို ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ ကိုင္စြဲသင့္ေပသည္။

စစ္အစိုးရအေပၚကို ဖိအားမ်ား ဆက္လက္ေပးသင့္သည္။ မၾကာမီက မသမာမႈမ်ားႏွင့္ ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရက တာဝန္ယူလာရန္ လုပ္သင့္သည္။ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ထိုးစစ္ဆင္ေနျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၁၀၀ ေက်ာ္တို႔ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဖိအားေပးရမည္။ ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံရန္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာမႈအတြက္ ျပည္တြင္း၌သာမက ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကပါ ႀကိဳဆိုေနၾကခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ စစ္အစိုးရသည္ မေကာင္းေသာ တိတ္ဆိတ္ျခင္းျဖင့္ တိတ္ဆိတ္ေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ေျပာလာခ်ိန္တြင္ စစ္အစိုးရသည္ တံုဏွိဘာေဝ ဆိတ္ဆိတ္ေနသည္။ ယခု လိပ္ခဲတည္းလည္း အေျခအေနမ်ိဳးသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အားရေက်နပ္ေလာက္ဖြယ္ရွိသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေသးေပ။