ပါတီ၀င္အင္အား တင္ျပရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ သတိေပး

Saturday, 29 May 2010 18:56
Print
မွတ္ပုံတင္ခြင့္ရရွိၿပီးေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ သတ္မွတ္ ပါတီ၀င္အင္အား စာရင္းကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း တင္ျပရန္ႏွင့္ မတင္ျပႏုိင္ပါက မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္၍ ပါတီကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးေၾကညာခ်က္ အား ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ယေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ယေန႔ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္“မွတ္ပုံတင္ခြင့္ ရရွိၿပီးေသာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားက သတ္မွတ္ထားသည့္ ပါတီ၀င္ အင္အား စာရင္းကို ေကာ္မရွင္သုိ႔ တင္ျပရန္ အသိေပးေၾကညာျခင္း”ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္  ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတိေပး ေၾကညာ ခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

၀န္ခံခ်က္ႏွင့္ အညီ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ပါတီ၀င္ဦးေရကို စည္း႐ုံးရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မျပဳႏုိင္လွ်င္ ယင္းပါတီအား ႏုိ္င္ငံေရး ပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္၍ ပါတီကို လည္း ဖ်က္သိမ္းရမည္ဟု ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ ၌ ျပဌာန္းထားေၾကာင္း လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ႏုိင္ငံေရး ပါတီ မ်ားကမူ ပါတီ၀င္ အင္အားစာရင္းကုိ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သုိ႔ တင္ျပႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စု ဒီမုိကေရစီ ပါတီ ဥကၠဌ ကုိၿဖဳိးမင္းသိန္းက“သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ပါတီ၀င္အင္အား ၁၀၀၀ ရဖုိ႔ဆုိတာ က်ေနာ္တုိ႔ ပါတီေတြအတြက္ အခက္အခဲမရွိပါဘူး။ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ ဒီအင္အားေလာက္ကုိ စုစည္းႏုိင္တဲ့အတြက္လည္း ပါတီေထာင္ခဲ့ တာပါ။ တျခားေသာပါတီေတြအတြက္လည္း အခက္အခဲရွိမယ္ မထင္ဘူး"ဟု ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု ဒီမုိကေရစီ ပါတီ သည္ ယမန္ေန႔က ပါတီ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ရာတြင္ မွတ္ပုံတင္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅(စ)အရ"ျပည္ေထာင္စု တ၀န္းလုံးတြင္ စည္းရုံးမည့္ပါတီျဖစ္ပါက ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း ပါတီ၀င္ဦးေရ အနည္းဆုံး ၁၀၀၀ ကုိစည္းရုံးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံခ်က္၊ (သုိ႔မဟုတ္) တုိင္းေဒသႀကီး ၊ ျပည္နယ္တခုအတြင္း၌သာ စည္းရုံးမည့္ပါတီျဖစ္ပါက ႏုိင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း ပါတီ၀င္ဦးေရ အနည္းဆုံး ၅၀၀ ကုိ စည္းရုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံခ်က္ မ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒကို စစ္အစိုးရက မတ္လ ၈ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမလ၂၁ ရက္က ပါတီ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ) အတြင္းေရးမႉး ေဒၚသန္းသန္းႏု ကလည္း သတ္မွတ္ရက္အတြင္း အနည္းဆုံးပါတီ၀င္ ၁၀၀၀ တင္ျပႏုိင္ရန္စုစည္းထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

ယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ(ျမန္မာ)ကို ၀ါရင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး ဦးသုေ၀က ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အတြင္း၌ ယခင္ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီေခတ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဦးႏု ၊ ဦးဗေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတုိ႔၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေဒၚသန္းသန္းႏု၊ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေက်ာ္ၿငိမ္း ႏွင့္ ေဒၚေနရီဗေဆြ တုိ႔ ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ဥကၠ႒ အျဖစ္တာ၀န္ယူ ေဆာင္႐ြက္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ကုိေအးလြင္ကလည္း ၄င္းတုိ႔ပါတီအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ေသာ အနည္းဆုံး ပါတီ၀င္ အင္အားကုိ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ရာ ယင္း သတ္မွတ္ခ်က္သည္ အခက္အခဲမရွိ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပသည္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ေမလ ၂၆ ရက္တြင္ ပါတီ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ ရထားသည္။

ယေန႔အခ်ိန္ထိ တည္ေထာင္ခြင့္ေတာင္းသည့္ ပါတီ ၄၂ ပါတီရွိၿပီး မွတ္ပုံတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပါတီ ၃၁ ပါတီ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ပါတီ ၂၂ ခုကုိ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ က ေၾကညာထားသည္။

အဓိက ပါတီႀကီးတခုျဖစ္ေသာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ စစ္အစုိးရေရးဆြဲ ထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားကုိ လက္ခံႏုိင္ျခင္း မရွိဟုဆုိကာ ပါတီထပ္မံ မွတ္ပုံတင္ ျခင္းမျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

စစ္အစုိးရက ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ေန႔ရက္ ကုိမူ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း မရွိိေသးေပ။