လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္ တိုက္တြန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားအား လႊတ္ေပးရန္ သမၼတထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုက္သည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာေၾကာင့္ဟူေသာ အစိုးရ ရပ္တည္ခ်က္ကို သေဘာေပါက္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအက်ိဳးစီးပြားကို မထိပါးမည့္ အႏၲရာယ္မရွိႏိုင္ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးေစလိုေၾကာင္း ယင္းေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္