ပ်ဥ္းမနားတြင္ ႀကိဳတင္မဲေပး

Saturday, 06 November 2010 13:24 ေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းတို
Print
ပ်ဥ္းမနား မဂၤလာရပ္ကြက္ ရယက ရံုးတြင္ ယေန႔ ႀကိဳတင္မဲ ေပးၾကရေၾကာင္း သိရသည္။ နာမက်န္းသူမ်ား၊ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ား အျပင္ လူငယ္တခ်ိဳ႕ပါ ႀကိဳတင္မဲ ေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။